Địa điểm Hà Nội

Viện Goethe Hà Nội
56-58 Nguyễn Thái Học
Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tel. +84 4 37342251
Fax +84 4 37342254
info@hanoi.goethe.org
www.goethe.de/hanoi
Lageplan des Goethe-Instituts Hanoi

Đi bằng ô tô:
Viện Goethe Hà Nội nằm ở gần Văn Miếu, một trong những địa điểm lịch sử nổi tiếng nhất ở Trung tâm thành phố. Từ sân bay Nội Bài, bạn cần khoảng 40 - 50 phút. Có thể đậu xe trong sân của Viện.

Bản đồ Hà Nội Online:
maps.google.de

    Bản tin cập nhật của viện Goethe Hà Nội

    Bạn hãy đăng kí nhận thông tin chương trình cập nhật của chúng tôi!

    Facebook

    Thăm trang Facebook của chúng tôi