Photo: Kai Wiedenhöfer

  انديشه و هنر

  دربارة فکر و فن

  فکر و فن نشریه ای فرهنگی بود که از 1963 تا 2016 توسط انستیتوگوته به منظور ترویج و مبادلة فرهنگی بین آلمان و کشورهای مسلمان منتشر می شد. در پاییز 1016 آخرین شمارة این نشریه تحت عنوان «آوارگی» (شمارة 105) به چاپ رسید.
  !اندیشه و هنر را روی تلفن هوشمند، بلکبری یا ای ريدر بخوانيد برو به بارگیری...

  فرم درخواست

  کسانی که در بخش روزنامه نگاری فعالیت می کنند می توانند از آبونۀ مجانی استفاده کنند.
  فرم درخواست...

  Fikrun auf
 Facebook.در فیسبوک به اندیشه و هنر مراجعه کنید

  اندیشه و هنر "آوارگی"


  از دهه شصت قرن گذشته با الهام گرفتن از جنش دانشجویی فکر بکری تحت عنوان مشارکت تکوین یافته است که هم هنر و هم سیاست را در برمی گیرد. به اجمال می توان گفت که منظور از آن حذف مرزهای بین هنرمندان و مردم و بین سیاستمداران و ملت است. نوشته اشتفان وایدن ادامه ...

  !اندیشه و هنر را روی تلفن هوشمند، بلکبری یا ای ريدر بخوانيد .برو به بارگیری...
   © Unbekannter Fotograf

   راهپیمایی طولانی


   ماجرای مهاجرت به اروپا
   Foto: Achim Wagner

   راه رسیدن به آلمان


   آواره بودن یعنی چه
    Foto: Achim Wagner

   درخت¬های کریسمس در جده, بامیه در آلمان


   چگونه می¬توان در آوارگی جاخوش کرد