اطلاعات لازم برای تماس با ھیئت تحریۀ اندیشھ و ھنر

دربارة فکر و فن

فکر و فن (اندیشه و هنر) مجله‌ای فرهنگی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ توسط انستیتو گوته به منظور توسعه مبادله فرهنگی بین آلمان و کشورهای اسلامی منتشر می‌شد.با انتشار آخرین شماره تحت عنوان «آوارگی» (شماره ۱۰۵) در پاییز ۲۰۱۶، رسیدگی و به روز رساندن نشریه به صورت آنلاین نیز قطع شد. .

ناشر
Goethe-Institut e. V.

ویراست آنلاین
Sabine Reddel-Heymann
fikrunwafann@cairo.goethe.org

سردبیر
Stefan Weidner
fikrun@goethe.de

بخش ویراستاری
Ahmad Hissou
Stefan Weidner
Manutschehr Amirpur

هیئت مشاوران تحریریه
Prof. Dr. Randa Abubakr, Cairo University
Luthfi Assyaukanie, PhD, Paramadina University in Jakarta
Hatem Bourial, Journalist and Writer
Dr. Sonja Hegasy, Zentrum Moderner Orient
Prof. Dr. Udo Steinbach, HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform
Mahmoud Hosseini Zad, Writer and Translator

علامت حق چاپ
چادر آوارگان در سحرگاه، در نزدیکی ایدومنی در مرز بین یونان و مقدونیه، مارس 2016
Photo: Kai Wiedenhöfer

مقالاتی که با نام مشخص شده اند لزوماً بیانگر نظرات هیئت تحریریه یا ناشر نیستند.