سفارش نسخه چاپی مجله اندیشه و هنر

دربارة فکر و فن

فکر و فن (اندیشه و هنر) مجله‌ای فرهنگی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ توسط انستیتو گوته به منظور توسعه مبادله فرهنگی بین آلمان و کشورهای اسلامی منتشر می‌شد.با انتشار آخرین شماره تحت عنوان «آوارگی» (شماره ۱۰۵) در پاییز ۲۰۱۶، رسیدگی و به روز رساندن نشریه به صورت آنلاین نیز قطع شد. .
فکر و فن یک نشریة فرهنگی انستیتو گوته بود که به ترویج مبادلات فرهنگی بین آلمان و محافل فرهنگی اسلامی را به مدت بیش از 50 سال اشتغال داشت. آثار نویسندگانی از آلمان، اروپا و جهان اسلام در کنار سایر سخنوران بین‌المللی در این مجله منتشر می شدند. فکر و فن (اندیشه و هنر) علاوه بر اطلاع رسانی و دیالوگ با جوامع فرهنگی اسلامی، مرجعی ادبی بود برای مباحث روز اجتماعی و سیاسی.

فکر و فن (اندیشه و هنر) سالی دوبار منتشر می شد و آخرین شمارة آن (شمارة 105) در پاییز 2016 با موضوع اصلی «آوارگی» به چاپ رسید.

ما از تمام خوانندگان و سفارش دهندگان فکر و فن (اندیشه و هنر)
Translated by Farrokh Moini

Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی :

Andishe va Honar را بصورت صفحات الکترونیکی با خود همراه داشته باشید

را بصوورت صفحات الکترونیکی با خود همراه داشته باشید  Andishe va Honar.
برو به بارگیری...

قنطره: گفتگو با جهان اسلام

سياست، فرهنگ، جامعه: اطلاعات و بحث به آلمانی، عربی و انگلیسی

زنيت آنلاين

شرق در شبکه: نقادانه، ابتکاری و متعادل