در باب ادبيات

دربارة فکر و فن

فکر و فن (اندیشه و هنر) مجله‌ای فرهنگی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ توسط انستیتو گوته به منظور توسعه مبادله فرهنگی بین آلمان و کشورهای اسلامی منتشر می‌شد.با انتشار آخرین شماره تحت عنوان «آوارگی» (شماره ۱۰۵) در پاییز ۲۰۱۶، رسیدگی و به روز رساندن نشریه به صورت آنلاین نیز قطع شد. .

پیشگفتار
درباره‌ی وضع ادبیات

ادبيات با چاپ و نشر وارد صحنة اجتماع ميشود. آنچه از زمان گوتنبرگ (قرن شانزدهم) روندي بديهي است که کتابها چاپ شوند و مؤسسات نشر کتاب آن را پخش کنند و کتابفروشيها بفروشند در بسياري از کشورها مخصوصاً آفريقا همواره بهطور محدود صدق ميکرد و اما ما در غرب غني هنوز نميدانيم که آيا اين مدل نشر کتاب در آينده هم ابقا خواهد شد يانه. کتابهاي الکترونيک و کتابفروشيهاي آنلاين در صدد آن هستند که کتابفروشي سنتي را نابود کنند و اکنون مجبوريم بپرسيم که اين روند چه تأثيري در ادبيات خواهد گذاشت و ادبيات چه واکنشي در برابر آن نشان خواهد داد و چه تحولي خواهد يافت و اين تحول در رفتار و وضع اقتصادي نويسندگان چه اثري خواهد داشت. نوشته اشتفان وایدنرادامه ...
استانبول: قطعه شعری از کمال ثریا: «تخت‌هایی هستند برای بوسه...» (ر.ک. مقاله آخیم واگنر در اندیشه و هنر: درباب ادبیات) Photo: Achim Wagner © Goethe-Institut

چالش های نگارش و نشر
نگاهی به آن سوی چشم انداز غرب

دوريس لسينگ گفته است که بدون ادبيات آفريقا، ارکستر ادبيات جهاني فاقد طنين خاصي است. اين سخن را ميتوان در مورد ادبيات آسيا و جهان عرب و اقيانوسيه و اروپاي شرقي و آمريکاي جنوبي نيز تکرار کرد. زيرا هنوز در قرن بيستويکم ادبياتي که در خارج از اروپاي غربي و آمريکاي شمالي نوشته و چاپ ميشود، بندرت مورد توجه سراسر جهان واقع ميگردد. اين مسئله دلايل فرهنگي خاصي دارد: مثلاً محدويت محلي فهم زبانهاي حتي بزرگي مانند چيني و هندي و عربي و همچنين عدم تعادل اقتصادي که بازار جهاني کتاب هنوز هم از آن متأثر است. در زير نگاهي به بازار رنگارنگ جهاني ميافکنيم و ميپرسيم که در آنجا چه مسائلي وجود دارد و چه کاري از ما ساخته است؟ نوشته هولگر الینگادامه ...
پلکانی که در استانبول که در زمان اعتراضات آن را رنگارنگ کرده اند. 
 (ر.ک. مقاله آخیم واگنر در اندیشه و هنر:درباب ادبیات). Photo: Achim Wagner © Goethe-Institut

نشر کتاب در آفريقا
راههاي ديگر و بنبستها

چه امکانات ديگري براي نشر کتاب در بازار کتاب پرمسئلة آفريقا وجود دارد؟ آرتور اتوِل، ناشری از آفريقاي جنوبي، از تجارب خود در کتابسازي و نشر کتاب در مناطقي که زيربناي اقتصادي ضعيف دارند وفقر گستردهاي بر آنها حاکم است، سخن ميگويد. در اينجا کتابخواندن نه تنها سرگرمي خوشايندي است بلکه اهميت حياتي نيز دارد. نوشته آرتور اتول آرتورادامه ...
عکس از پشت حصاری که تظاهرکننده ای را در مقابل دود گاز اشک آور نشان می دهد (ر.ک. مقاله آخیم واگنر در اندیشه و هنر: درباب ادبیات) . Photo: Achim Wagner © Goethe-Institut

اثرهنري ادبي در عصر انحصار ديجيتالي از ادبيات نامتعارف (Alt-Lit) تا ادبيات بهينهسازي موتور جستجو (SEO-Literature)

اينترنت ظرفيت آن را دارد که درک ما را از ادبيات بکلي تغيير دهد. اشکال مختلفي از نگارش و نشر پديد آمده که سابقاً تصورناپذير بود. ولي اين تغيير متأسفانه نه بخاطر ادبيات بلکه به آن علت به وقوع پيوسته که نويسندگان نميتوانند بدون رعايت شرايط خاص اينترنت امرار معاش کنند. يوهانس تومفارت نظريهپرداز اينترنت در اين مقاله نشان ميدهد که اين تحول تا چه حد ممکن است پيش برود و تا چه حد خطرناک باشد. نوشته یوهانس تومفهارتادامه ...
کتابفروشی شندو در چلسی لندن .Photo: Jakob Burgi

کتابسازی پاياني ندارد، ولي چه پاياني؟
چگونه اهميت کتاب تحول مييابد

ترس کتابسازان از پايان کتاب آنها را به حرکات شگفتي وامي‌دارد: کتابها روز به روز زيباتر مي‌شوند، حتي کتاب‌هايي که محتواي آنها چندان ارزشي ندارد. از طرف ديگر محتواهاي ارزشمند به رسانه‌هاي نو راه مي‌يابند. مقالة زير تأملاتي است دربارة اين سؤال که رسانه‌هاي نو و محتواها چگونه باهم مي‌سازند. نوشته تورستن کرمرادامه ...
آنکارا: قطعه شعری از ناظم حکمت: زیباترین کلامی که برآنم به تو بگویم، کلامی است که هرگز بر زبان نیاورده ام. (ر.ک. مقاله آخیم واگنر در اندیشه و هنر: درباب ادبیات) Photo: Achim Wagner © Goethe-Institut

سير تکامل ادبيات رسانهاي
چرا من موافق کتاب الکترونيکي (ايبوک) هستم و با آمازون مخالفتي ندارم

نشر کتاب در آلمان از بهترين نوع خود در جهان است. و اما کتابفروشيها و ناشران از تکامل فن نشر کتاب به سوي کتابهاي الکترونيکي و سياست بازرگاني مؤسسة آنلاين آمازون احساس خطر ميکنند. آيا اين تکامل براي نويسندگان نيز خطرناک است؟ اشتفان وايدنر ميگويد: نه، اين تکامل فرصت خوبي براي آنهاست. نوشته اشتفان وایدنرادامه ...
رایموند فلینگر. Photo: Wolfgang Borrs.

در خدمت نويسنده و خواننده و ناشر
گفتگويي با سرويراستار يکي از مؤسسات انتشاراتي برجسته

اینجا در محلة پرنسلاوئر برگ برلین از سال 2010 دفتر مؤسسة انتشاراتي زورکامپ است. دو طبقه از ساختماني اجاره کردهاند که گويي از عهد قديم باقي مانده است. اين ساختمان سابقاً کارخانه رختدوزي و بعدها ادارة دارايي بود. با آنسور ميتوان به طبقة چهارم رفت. در بخش ورودي عکسهايي از پتر زورکامپ و زيگفريد اونزلد بنيانگذاران مؤسسه آويزان است. در راهروهاي بيپنجره قفسههاي آهني پر از کتابهاي زورکامپ گذاشته شده است. يکي از کارکنان مرا به دفتر سرويراستار راهنمايي ميکند. رايموند فلينگر، مردي با سبيلي جذاب و فرق موي کناري مشغول نوشتن ايميل است. روي ميزش تعداد زيادي از متنهاي ارائه شده براي چاپ انباشته شده است. در قفسة پشت ميزش عکسي از والتر بنيامين و برتولد برشت ديده ميشود. شطرنج بازي ميکنند. مصاحبه کننده عالم گرابوواچادامه ...
 اسکرین شات Photo: Fikrun wa Fann. Spec Ops

از ادبیات الهام بگیر و به ادبیات الهام بده
بازی کامپیوتری در مقام هنر

بازی‌های رایانه‌ای مدت‌ها وسیله‌ای مورد علاقه‌ی مردم برای وقت‌کشی ولی بدون ارزش فرهنگی محسوب می‌شدند. در این فاصله اما دریافته‌اند که بازی رایانه‌ای با فیلم و ادبیات خویشاوند نزدیک است و مایه‌ی آن را دارد که به یک شکل مستقل هنری تبدیل شود. توماس بوهم به عنوان یک مفسر ادبیات شرح می‌دهد که ادبیات چه نقشی در رشد فرهنگی بازی کامپیوتری ایفا می‌کنند و توانایی‌شان در کجاست. نوشته توماس بوهمادامه ...
آنکارا: قطعه شعری از کمال ثریا: در هر شهری که باشم، همانجا پایتخت تنهایی است. (ر.ک. مقاله آخیم واگنر در اندیشه و هنر: درباب ادبیات) .Photo: Achim Wagner © Goethe-Institut

وبلاگستان فارسي به کدام سو مي‌رود؟

کمي بيش از ده سال از زماني که تب وبلاگستان بين بسياري از ايرانيان فراگير شده بود مي‌گذرد. اين شيوه جديد ارتباط با مخاطب چه در بين نويسندگان و روزنامه‌نگاران و چه در ميان مردم عادي جاي خود را به سرعت باز کرد. چيزي نگذشت که از وبلاگ‌نويسي در ايران به عنوان پديده‌اي جديد و اميدي براي ترويج آزادي بيان و مردم‌سالاري نام برده شد. وبلاگ‌نويسان ايراني از سويي با استقبال، تحسين و تشويق‌هاي بين‌المللي روبرو شدند و از سوي ديگر با اتهامات نهادهاي امنيتي در ايران و سانسور اينترنت. وبلاگ‌نويسي امروز در ايران چه جايگاهي دارد؟ فراگير شدن شبکه‌هاي اجتماعي چه تاثيري بر کار وبلاگ‌نويسان ايراني گذاشته است؟ و آيا آن همه اميد به تغيير بيهوده بود؟ نوشته پریسا تنکابنیادامه ...
نمایشگاه کتاب تهران . Photo: Markus Kirchgessner © Goethe-Institut

نوشتن کار خطرناکي ست
در باره وضع نویسندگان در ایران

ادبیات مدرن ایران همیشه درگیر ممیزی بوده است. با وجود این ایران بر آن است که در سال 2018 میهمان افتخاری بزرگترین نمایشگاه کتای دنیا در فرانکفورت شود. امیرحسن چهل تن یکی از نام آورترین نویسندگان معاصر ایران به شرح این وضع می پردازد. نوشته امیرحسن چهل تنادامه ...
 در بازار کتاب کابل . Photo: Ursula Neumann © Goethe-Institut

نوشتن زندگي، زندگي نوشتن
در افغانستان چگونه می توان نویسنده شد

یک نویسنده افغانی چگونه به نویسندگی می پردازد؟ او از چه چیزی الهام می گیرد؟ از بسیاری جنبه ها افغانستان هم از این بابت با سایر نقاط جهان فرقی ندارد. اما در این جا وقتی نویسنده به فکر انتشار اثرش می افتد، با چالشی بزرگ روبرو می شود. تقی اخلاقی از درون و بیرون یک نویسنده شرح می دهد. نوشته تقی اخلاقیادامه ...
فروش کتابهای کهنه و دست دوم در نمایشگاه کتاب قاهره
. Photo: Markus Kirchgessner © Goethe-Institut

نوشتن یا شورش کردن؟
وقتی انقلاب ما را از نویسندگی باز می دارد

یک نویسنده با آگاهی سیاسی در برابر ناآرامی‌های سیاسی در مصر چه واکنشی از خود نشان می دهد؟ آیا سعی می کند سرش را بالای آب نگاه دارد و خود را از آنچه روی می دهد کنار بکشد؟ سعدالقرش در این مقااله راهی برای خروج از این جنگل ادبیات می جوید. نوشته سعد القرشادامه ...
نسرین بخاری: 360 درجه زیارت. از نمایشگاه «ما به شکیبایی خو نمی کنیم» گالری هینترلاند وین از 11/3 تا 11/4/ 2015 .Photo: Galerie Hinterland © Goethe-Institut

انقلاب همه چیز را دگرگون می کند.
فن ظریف نوشتن در عصر ما

انقلاب های عرب، به خصوص انقلاب سوریه نظر نویسندگان نسبت به خودشان را هم تغییر داده است. برای برخی دگرگونی به اندازه ای بود که قدرت نوشتن را از آنها سلب کرد. این تجربه دیمه ونوس یکی از نویسندگان برجسته نسل جوان در سوریه است. نوشته دیمه ونوسادامه ...
ازمیر: شهر در خیابان است
Photo: Achim Wagner © Goethe-Institut.

شعر در خيابان است
دربارة جنبش şiirsokakta در ترکيه

در اثر اعتراضات عمومي به کارهاي ساختماني در پارک گزي و تحت تأثير متقابل رسانه‌هاي اجتماعي جنبشي در ترکيه پديد آمده که در فضاي عمومي شعر مي‌نويسد و بخشي از زندگي ادبي ترکيه شده است. نوشته آخیم واگنرادامه ...
یک کتابفروشی در مرکز خرید آمباسادور در شهر جاکارتای اندونزی . Photo: Charlie Ramos

با خواندن و نوشتن بر کابوس فائق آییم

دعوت نمایشگاه کتاب فرانکفورت برای اندونزی بخت بزرگی است. اما حضور به عنوان کشور میهمان این کشور را با زبان‌های گوناگون و با عظیم‌ترین جمعیت مسلمان در جهان با مشکلات عدیده‌ای هم مواجه می‌کند. نوشته مارکو اشتالهوتادامه ...

Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی :

Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی :

را بصوورت صفحات الکترونیکی با خود همراه داشته باشید  Andishe va Honar.
برو به بارگیری...

Bestellen

فرم درخواست

اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
به فرم درخواست...