مشارکت ,اشتراک,معاوضه

دربارة فکر و فن

فکر و فن (اندیشه و هنر) مجله‌ای فرهنگی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ توسط انستیتو گوته به منظور توسعه مبادله فرهنگی بین آلمان و کشورهای اسلامی منتشر می‌شد.با انتشار آخرین شماره تحت عنوان «آوارگی» (شماره ۱۰۵) در پاییز ۲۰۱۶، رسیدگی و به روز رساندن نشریه به صورت آنلاین نیز قطع شد. .
Netzwerkdiagramm. Foto: Michael Krupp © Goethe-Institut

پیشگفتار

از دهه شصت قرن گذشته با الهام گرفتن از جنش دانشجویی فکر بکری تحت عنوان مشارکت تکوین یافته است که هم هنر و هم سیاست را در برمی گیرد. به اجمال می توان گفت که منظور از آن حذف مرزهای بین هنرمندان و مردم و بین سیاستمداران و ملت است. نوشته اشتفان وایدنرادامه ...
 مسجد قورنه.
Photo: Mark Ryckaert

نوآوری در همکاری
درباه اخلاق همدستی

گرچه همه جا هنوز دیوانسالاری پرقدرتی وجود دارد که در هر فرصتی تلاش می کند مردم را از مشارکت در جامعه محروم کند ولی همزمان با آن در همه جای جهان جنبش هایی سربرمی آورند که نه تنها به استکبار قدرتمندان اعتراض می کنند، بلکه عملاً شکل های نو همکاری را می آزمایند. نویسنده ما مارک ترکیسیدیس تأملات خود را درباره علت و چشم انداز این نوع مشارکت نو برای ما بازگویی می کند.نوشته مارک ترکیسیدیسادامه ...
ورود به فضای عمومی، اریحاء در پس دینا و آخرت 5/10/2012
© Birzeit Museum 2012

سهیم شدن تا چه حد مقدور است؟
طرح کُن ویویالیسم نوعی جهانی نگری نوین

طرح کُن ویویالیسم (همزیستی شراکتی)، طرز فکری است مبتنی بر شراکت و مبادله که در نقطه مقابل سودجویی مطلق اقتصادی قرار دارد و در پی برقراری رابطه سالم انسان و طبیعت است. و اما آیا ممکن است آنچه که در محیط محلی محدود عملی است در سطح جهانی نیز کارآمد باشد؟ کلاوس لِگِوی یکی از روشنفکران ارشد آلمان و فعال جنبش کُن ویویالیستی در این باره توضیح می دهد. نوشته کلاوس لگویادامه ...
صحنه از نمایشی کار نورا امین
Photo: La Musica/Nora Amin

تئاتر مشارکت
پروژه «تئاتر ستمدیدگان» برای مصر

تئاتر ستمدیدگان که توسط آگوستو بوآل کارگردان انقلابی برزیلی بنیانگذاری شده گویی برای اوضاع فعلی مصر ساخته شده است. نورا امین فعال و کارگردان مشهور مصری تعریف می کند که این تئاتر چگونه کار می کند و چه اثراتی از آن برای مصر حاصل می شود.نوشته نور امینادامه ...
.برج دوقلوی بانک ملی مصر در قاهره
Photo: Stefan Weidner

مشارکت و همدلی
افکار اسلامی درباره اقتصاد عادلانه در جهان امروز

تفکر علمی اسلامی از دیرباز متضمن عناصر متعددی است که امروز هم راه حل هایی برای مسائل اقتصادی عرضه می کند. طبق تعالیم اسلامی می توان سودجویی و رعایت حال دیگران را هماهنگ ساخت. سهیل سبطی نشان می دهد که چگونه می توان هماهنگی بازیگران اقتصادی را برقرار و حفظ کرد.نوشته سهیل سبطیادامه ...
شکل و ساختار صنعت مالی اسلامی. منابع استخراج شده از:
ICD Thomson Reuters, Islamic Finance Development Report 2014, State of Global Islamic Economy 2014/2015 Report.

اقتصاد مالی اسلامی
آرمانها، ارزیابی های نادرست، پیشرفتها

امروزه نظام مالی اسلامی در شماری از کشورهای اسلامی توسعه زیادی یافته و در چندین کشور از جمله کشورهای اروپایی به صورت مدل دیگری در برابر نظام مالی متعارف شناخته شده است. درک عمومی از نظام مالی اسلامی در موارد زیادی مبتنی بر تصورات آرمانی است که غالباً با واقعیات اشتباه گرفته می شود که موجب ارزیابی های نادرست زیادی شده است. نوشته فولکر نینهاوسادامه ...
بنای بانک اسلامی فیصل در قاهره
Photo: Stefan Weidner

اسلام و توسعه اقتصادی
تاریخ اقتصاد با توجه به سوریه

توسعه گسترده تر اقتصادی غرب در قیاس با جهان اسلام غالباً با علل دینی توجیه می شود. به نظر علی صالح مورخ اقتصادی سوریه نگاهی به تاریخ اقتصادی خاورمیانه نشان می دهد که این یک تصور باطل است. او این سؤال را در کانون توجه قرار می دهد که کدام نظام اقتصادی جوابگوی مصالح واقعی انسانهاست؟نوشته علی الصالحادامه ...
صحنه از اجرای میتومبا توسط گروه رقص مووار به سرپرستی اشتفانی تیرش، نمایشی از فرهنگ دادن و ستاندن
Photo: Mouvoir.de

نظام جهانی لباسها
«میتومبا»ی اشتفانی تیرش، ساخت کنیا

رقص و اقتصاد، رقص و سیاست، رقص و انتقاد – این ترکیبها خواب و خیال هنرمندان آونگارد نیست بلکه بطوری که نمایش میتومبای گروه بین المللی هنرمندان «مووار» برخاسته از آلمان ثابت می کند، واقعیت است. آرند وزه مان، منقد رقص، این نمایش را معرفی می کند.نوشته آرند وزه‌مانادامه ...
7000 ستون بازالت در جلوی موزه فریدریسیانوم شهر کاسل 
© Stiftung 7000 Eichen. www.7000eichen.de. 
Photo: Dieter Schwerdtle.

هر آدم، یک هنرمند
آزادگی مشارکتی یوزف بویس در مقام هنرمند

رقص ودیدگاه یوزف بویس از هنر با این جمله که «هر انسان هنرمند» است ادا می شود. در این جمله جنبش های رومانتیک و آنتروپوزوفیک به یک فلسفه زندگی مبدل می شوند، که عنصر اساسی آن مشارکت است. اندیشه مشارکت برای هنر و جهان در پهنه مسایل فعلی که اقتصاد دنیا را گرفتار خود کرده، چه تحفه ای دارد؟نوشته کنستانتین آداموپولوسادامه ...
گذر از اریحاء – برنامه‌ ای عمومی از زوزانه بوش، بخشی از «اریحاء – در ورای دنیا و آخرت» در 5/10/2012
© Birzeit Museum 2012

بینابین سیاست و زیبایی شناخت
مشارکت در هنر

زوزانه بوش، هنرمندی آلمانی با فعالیت در سطح بین المللی در این مقاله شرح می دهد که اصل مشارکت چگونه در هنر ایجاد شده و در حال حاضر به بحث در آمده است. او توضیح می دهد که چرا خود به این نوع کار هنری گرایش پیدا کرده است و این شکل تازه هنر چه هدف هایی را دنبال می کند. او با آوردن نمونه ای از کار خود در جهان اسلام نحوه کاربرد این شیوه هنری را توصیف می کند.نوشته زوزانه بوشادامه ...
پنل کنفرانس انستیتو گوته در باره «سیاست هنر»
Photo: Caroline Dose/Goethe-Institut

چریک های شهوت
امکانی برای اندیشه سیاسی در زیبایی شناخت

هنر، سیاسی است یا هنر نیست. آرتور ژیمیفسکی با این شعار در هفتمین بی ینال برلین کار خودش را خراب کرد. ملقمه ای از آثار هنری سیاست مآبانه ای که این مولف هنری در 2012 به نمایش گذاشت، چنان آبرویی از «هنر سیاسی» برد که دیگر جایی برای افترا زدن بدان باقی نماند. اما اگر نخواهیم یک چنین شکل هنری را به زباله دانی تاریخ بیندازیم، چه باید بکنیم؟نوشته اینگو آرندادامه ...
Helpling ورنا وینتارت و تامین زندگی به عنوان نظافتچی
Photo: Helpling

شریک نشو که می‌بازی
خودآزمایی در اقتصاد مشارکتی

آیا نظافت چی و راننده تاکسی و جای خواب شبانه به قیمت مناسب که اخیراً از برکت اینترنت و تلفن هوشمند در اروپای غنی نیز برای هر کس مقدور است نخستین گام به سوی نظام اجتماعی نو و پایا است که در آن همه در هر چیز شریک می شوند و با وجود این یا حتی درست به همین علت همه از آن راضی هستند؟ یا اینکه اینجا سلب مالکیت تدریجی و نظارت و استثمار پایه گذاری می شود؟ کارولینه میشل نویسنده این مقاله برای مجله اندیشه و هنر به خودآزمایی مبادرت کرده و در این باره تحقیقاتی به عمل آورده است. نوشته کارولینه میشلادامه ...
«اومنی بوس برای دموکراسی مستقیم» جلوی در بنای رایشتاگ، پارلمان آلمان فدرال
Photo: Michael von der Lohe/

صفت دمابخشی اندیشه
یوزف بویس و طرح اتوبوسی برای همه، از همه، با همه

هنرمند نامدار آلمانی یوزف بویس و نظراتش در باره شکل همزیستی («تندیس اجتماعی» به مفهوم امر اجتماعی در مقام هنر) به ابتکارعملی بی نظیر در جهان منجر شد: «اتوبوس برای دموکراسی مستقیم» که از سال ها پیش در آلمان و در تمام اروپا در حرکت است، مردم را تشویق می کند که از دموکراسی سیاستمداران فاصله بگیرند و متکی بر ابتکارات خود باشند. نوشته میشائل فون در لوههادامه ...
طرحی از یوهانس اشتوتگندر تجسم اندیشه دموکراسی مستقیم در «اومنی بوس برای دموکراسی مستقیم»، 
بوداپست 6/11/2009
Photo: Werner Küppers

جستجوی بی خطر در اینترنت برای همه؟
آزادی و مشارکت در اینترنت در معرض خطر نظارت و تبهکاری

امروزه مشارکت سیاسی مستلزم دسترسی به نوعی از اینترنت است که در آن انسان دائماً در واهمه نباشد که کارش تحت نظارت است. این امکانات را مثلاً جستجوگر TOR که ادوارد سنودن و جولیان آسانژ نیز از آن استفاده می کردند، ارائه می دهد که متاسفانه اکنون تبهکاران نیز آن را به کار می برند. والتر روسوم شرح می دهد که اینترنت فارغ از نظارت چگونه کار می کند. نوشته والتر فان روسومادامه ...
صادق العظم در مراسم اعطای مدال گوته
Photo: © Maik Schuck/
Goethe-Institut.

متفکر پیشاهنگ
مدح صادق العظم فیلسوف عربی

صادق العظم فیلسوف سوری جزو متفکران نادر عربی است که هم از اسلام و هم از رژیم های به ظاهر سکولار جهان عرب انتقاد می کنند. ما خوانندگان عربی و غربی بیاری نوشته های او جهان عرب را بهتر می فهمیم. بخاطر این خدمات اکنون به او جایزه گوته اعطا شده است. نوشته اشتفان ویلدادامه ...

Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی :

Andishe va Honar را بصورت صفحات الکترونیکی با خود همراه داشته باشید

را بصوورت صفحات الکترونیکی با خود همراه داشته باشید  Andishe va Honar.
برو به بارگیری...

Bestellen

فرم درخواست

اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
به فرم درخواست...