اسلام در آسياي جنوبي

دربارة فکر و فن

فکر و فن (اندیشه و هنر) مجله‌ای فرهنگی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ توسط انستیتو گوته به منظور توسعه مبادله فرهنگی بین آلمان و کشورهای اسلامی منتشر می‌شد.با انتشار آخرین شماره تحت عنوان «آوارگی» (شماره ۱۰۵) در پاییز ۲۰۱۶، رسیدگی و به روز رساندن نشریه به صورت آنلاین نیز قطع شد. .

The social situation of Muslims in Indiaen

India is commonly regarded as a Hindu country. In fact, with more than 13 % of the population (138 million people in 2001), the Muslim community in India is the largest religious minority in the world. Its situation in Indian society is correspondingly complex.ادامه ...

South Asian Islam and its encounter with modernityen

In the analytical framework of modernity, Islam's antagonistic posture against the 'developed' and 'progressive' West is being emphasized too much.ادامه ...

Islam and the Internet in South Asiaen

In former times, technology and the media in South Asia were used as in instrument of colonial domination by the British Empire. Today the internet is used to express various identities of the world’s second, third, and fourth largest Muslim populations.ادامه ...

Glorious achievements of Islamic architecture in the South Asian sub-continenten

South Asia is marked by religions existing side by side. This also led to various artistic traditions being combined to create a special form of Muslim architecture.ادامه ...

مقاله: فرهنگ پويا

مهاجرت ،چشم انداز فرهنگي آْلمان را عميقا متحول ساخته است.

Bestellen

فرم درخواست

اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
به فرم درخواست...