فرهنگ هاي سيار

دربارة فکر و فن

فکر و فن (اندیشه و هنر) مجله‌ای فرهنگی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ توسط انستیتو گوته به منظور توسعه مبادله فرهنگی بین آلمان و کشورهای اسلامی منتشر می‌شد.با انتشار آخرین شماره تحت عنوان «آوارگی» (شماره ۱۰۵) در پاییز ۲۰۱۶، رسیدگی و به روز رساندن نشریه به صورت آنلاین نیز قطع شد. .
Ilija Trojanow in Allahabad, India. © Photo: Thomas Dorn

The Art of Travellingen

‘The man who loves his homeland is still a tender beginner; the man who loves every part of the earth as if it were his native home has come a long way; but only the man for whom the whole world has become a foreign land is truly mature.’ – Hugh of St Victor, Christian theologian (c. 10971141)ادامه ...
Holiday apartments, Altea Costa Blanca, Spain. © Photo: Holert/Terkessidis

Migrants and Touristsen

The Similarities between Travel for Pleasure and Travel out of Necessity.ادامه ...
Annemarie Schwarzenbach, Kabul 1939. © Photo: Unknown.
From the book Unsterbliches Blau (Immortal Blue), Scheidegger & Spiess, Zürich 2003.

The Imponderability of Travelling – From Iran to Afghanistanen

‘Our life is like a journey …’, and so for me a journey seems to be more a concentrated reflection of our existence than an adventure and excursion into unfamiliar realms.ادامه ...
© Photo: Santiago Sierraak

The Art of Travellingen

A conversation with the philosopher and writer Alain de Botton about the pressure of expectation, the north-south divide, and being disappointed in the Grand Canyon.ادامه ...

Bestellen

فرم درخواست

اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
به فرم درخواست...

قنطره: گفتگو با جهان اسلام

سياست، فرهنگ، جامعه: اطلاعات و بحث به آلمانی، عربی و انگلیسی

زنيت آنلاين

شرق در شبکه: نقادانه، ابتکاری و متعادل