زبان

دربارة فکر و فن

فکر و فن (اندیشه و هنر) مجله‌ای فرهنگی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ توسط انستیتو گوته به منظور توسعه مبادله فرهنگی بین آلمان و کشورهای اسلامی منتشر می‌شد.با انتشار آخرین شماره تحت عنوان «آوارگی» (شماره ۱۰۵) در پاییز ۲۰۱۶، رسیدگی و به روز رساندن نشریه به صورت آنلاین نیز قطع شد. .
سنگنوشته روزتا

زبان چيست
خلاصهاي از بحثهاي روز

گرچه تقريباً همه انسانها زبان را به کار ميبرند و زبانشناسان مسائل زيادي را درباره آن حل کردهاند، هنوز هم پديدههاي زباني زيادي مورد اختلاف است. مسائل جهانبيني و ارزشي نيز مزيد برعلت شده است. آيا خوب است که زبانهاي زيادي وجود دارد؟ بايد نگران مرگ زبانها باشيم؟ يورگن ترابانت بحثهاي روز را درباره موضوع زبان به اجمال در اين مقاله آورده است. يورگن ترابانتادامه ...
استاد در حال تدريس، 1340; انستيتو گوته، هيئت تحريه انديشه و هنر

آلماني زبان مخلوط
لاتين، فرانسه، انگليسي در تاريخ زبان آلماني

آيا زبان مي تواند در دوره جهاني شدن پاکي مطلق اوليه خود را حفظ کند؟ آيا چنين زبان نابي اصلاً وجود خارجي داشته و يا ساخته آمال و آرزوها بوده است؟ اوه پورکزن بر اساس مثالهايي از زبان آلماني نشان مي دهد که زبانها چگونه برهم تأثير مي گذارند. اوه پورکزنادامه ...
جايي ... براي پسرها
عکس: علوي ملاي يوسف

سخن از قدرت و بي قدرتي
ميراث استعماري زبان با مثالي از سنگال

کسي که مي خواهد در قدرت مشارکت کند، بايد به زبان حاکميت سخن بگويد که در دوره استعمار زبان قدرتهاي استعماري بود. ولي با پايان اين دوره وضع عوض نشده، بلکه در بسياري از مستعمرات سابق زبان اروپايي، زبان قدرتمندان (امروزي) باقي مانده است. به همين علت بخش بزرگي از مردم از تحول سياسي و اقتصادي و فرهنگي کنار گذاشته مي شده اند. اين وضع را در سنگال به خوبي مي توان بررسي کرد. خدی فالادامه ...
دست نويس سانسکريت، هندوستان 1849

چندزباني و تنوع فرهنگي
اروپا و هندوستان به عنوان مثال

با وجود تفاوتهاي زيادي که در نگاه اول بين اروپا و هندوستان به نظر مي رسد، وجوه مشترکي نيز همزمان با روند اتحاد اروپا جلب توجه مي کند که مسئله زبان يکي از موارد مهم آنهاست. درحالي که در هندوستان همواره چندزباني حاکم بوده و به کار بردن اصطلاح زبان مادري تحت اين شرايط عاري از مسئله نيست، در اروپا همچنان نظر غالب اين است که تک زباني وضع عادي و طبيعي است. آنیل باتیادامه ...
دوبيت شعر، ايران قرن شانزدهم

زبان، شعر و شگفتي
يهوديان عرب

با توجه به وضع سياسي امروزي خاورميانه به نظر ميرسد که هويت مشترک يهودي عربي غيرممکن باشد. ولي اين هويت مشترک مانند هويت آلماني يهودي تا جنگ دوم جهاني واقعيت داشت. شاهدان اين هويت مشترک يهودي عربي، يهوديان عربزبان و شعراي آنها هستند. رون سنيرادامه ...
محرر با ريش بلند، اصفهان 1626

سره گرایی یا واقعیت گرایی
مشاجره پاسداران زبان و زبانشناسان در ايران

پاسداری از زبان فارسي مراحل متعددي را پيموده است. هر مرحله اي موضوع خاص را خود داشت. اين موضوعات هنوز هم مورد بحث و مشاجره اند با اين تفاوت که امروز در مقابل پاسداران زبان، زبانشناسان مدرن قد علم کرده اند و بحث را به مجراي نويني انداخته اند. منوچهر امیرپورادامه ...
دکان ايراني در تل آويو، عکس از گوندولا تگماير

طعم کلمات
بر کسي که ترک ديار زبان کند چه مي گذرد

کلمات معاني و احساسات را به ذهن تداعي مي کنند، طعم خاص خود را دارند. اين واقعيت بر کسي که زبان مادري را ترک مي کند و در زبان ديگري مي نويسد به خوبي آشکار مي شود، کلمات بداهت خود را مي بازند. هر کلمه چه در زبان نو و چه در زبان پيشين گوياي داستان خاصي است، ولي گوينده احساس مي کند که کوري است ميان دو رودخانه. سعيدادامه ...
کتاب فالبيني از سوماتراي شمالي

يک کشور، يک ملت، يک زبان
زبان اندونزي کوچکترين وجه مشترک در بزرگترين کشور جزيرهاي جهان

در کمتر کشور جهان اين چنين درهموبرهمي زبانها وجود دارد که در اندونزي: تقريباً 500 قوم به همين تعداد زبان وگويش مختلف سخن ميگويند. هنگام بنيادگذاري اندونزي پس از جنگ جهاني دوم ايجاد زبان ملي يکي از اهداف مهم بنيادگذاران بود. گرچه بسياري از مردم اندونزي «باهاسا اندونزيا» را تا امروز مانند يک زبان خارجه ياد ميگيرند،ولي اين زبان سرگذشت موفقيتآميزي دارد. کریستینا شوتادامه ...
جواني در حال مطالعه، اصفهان 1625

شکوه رنگ¬ها و هويت ايراني

«دوباره‌سازي ايران" – اداي احترامي باشکوه به شاه عباس در موزه بريتانيا در لندن در پي حاکماني از چين و روم در سلسله «نمايشگاه¬هاي سلاطين» لندن اکنون شاه عباس اول قرار گرفته است. عنوان فرعي نمايشگاه، «دوباره‌سازي ايران»، اشاره¬اي صريح است: عباس، که از سال 1587 تا 1629 حکمراني کرد، قرار است براي بازديدکنندگان کليدي براي درک ايران امروز باشد. ژرژ وزرادامه ...
دستگاه فروش کتاب خودکار براي نشر رکلام، 1912

بدون سره گرايي نشان دهيم قضيه چيست
دو نمايشگاه درباره زبان آلماني

آلماني، زبان مشکلي است. اين اصل به عنوان حقيقت مسلمي پذيرفته شده است. براي مقايسه با زبان انگليسي را پيش مي كشند که دستور زبانش پيچيدگي کم¬تري دارد. یواخیم گونترادامه ...

Bestellen

فرم درخواست

اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
به فرم درخواست...

قنطره: گفتگو با جهان اسلام

سياست، فرهنگ، جامعه: اطلاعات و بحث به آلمانی، عربی و انگلیسی

زنيت آنلاين

شرق در شبکه: نقادانه، ابتکاری و متعادل