شريعت

دربارة فکر و فن

فکر و فن (اندیشه و هنر) مجله‌ای فرهنگی بود که از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ توسط انستیتو گوته به منظور توسعه مبادله فرهنگی بین آلمان و کشورهای اسلامی منتشر می‌شد.با انتشار آخرین شماره تحت عنوان «آوارگی» (شماره ۱۰۵) در پاییز ۲۰۱۶، رسیدگی و به روز رساندن نشریه به صورت آنلاین نیز قطع شد. .
Mehraneh Atashi: From the series Bodyless, Tehran 2004. From the book Iranian Photography Now, Verlag Hatje Cantz 2008

Islam, Human Rights and Democracyen

Observations on a Difficult Relationship. By Gudrun Krämerادامه ...
From the book Iranian Photography Now, Verlag Hatje Cantz 2008

Muslims and the Constitutional Stateen

Interview with the Lawyer Mathias Rohe. By Albrecht Metzgerادامه ...
Morvarid Moini-Yekta: Sohbat. Work for an art show. Ink drawing, photography, Photoshop, 2007.
From the book Arabesque: Graphic Design from the Arab World and Persia. Die Gestalten Verlag, Berlin 2008

The Relationship between Sharia and Rationalityen

A Glimpse into the History of Islamic legal discourse. By Abbas Poyaادامه ...
Marc Falkhoff (Ed.): Poems from Guantanamo: The Detainees Speak.
University of Iowa Press, Iowa City 2007, 72 pp.

Will Ya Ever Go Jihad Again?en

How Islamists in Guantanamo are turning out to be Modern Poets. By Stefan Weidnerادامه ...

Bestellen

فرم درخواست

اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
به فرم درخواست...

قنطره: گفتگو با جهان اسلام

سياست، فرهنگ، جامعه: اطلاعات و بحث به آلمانی، عربی و انگلیسی

زنيت آنلاين

شرق در شبکه: نقادانه، ابتکاری و متعادل