ترجمه در بينابين فرهنگ‌ها

Rendering texts from other cultural circles into another language not only poses a challenge to the translator. In the past, the significance of intercultural misunderstandings would often be underestimated, also as far as the emergence of the modern European and Islamic cultures is concerned.

What is your opinion on this subject? Write to
Mail Symbolkulturzeitschriften@goethe.de!

Bestellen

فرم درخواست

اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
به فرم درخواست...

قنطره: گفتگو با جهان اسلام

سياست، فرهنگ، جامعه: اطلاعات و بحث به آلمانی، عربی و انگلیسی

زنيت آنلاين

شرق در شبکه: نقادانه، ابتکاری و متعادل