Zacházení se socialistickou minulostí

Celá východní polovina Evropské unie je zásadně ovlivněna společnou socialistickou minulostí, byť v jednotlivých zemích prožívanou odlišným způsobem.
Německo 1953

Copyright: Presse- und Informationsamt
der Bundesregierung


Maďarsko 1956

Foto: Ede Fábián
Copyright: Goethe-Institut Budapest


Česko 1968

Copyright: Ustav Pamati Naroda


Lotyšsko 1987

Foto & Copyright: Eriks Bozis


Estland 1988

Copyright: Okkupationsmuseum Tallinn


Litva 1991

Copyright: Rasa Čepaitienė


Slovensko 1989

Copyright: Ústav paměti národa


Polsko 1989

Copyright: Agencja Gazeta


Slovinsku 2010

Copyright: Goethe-Institut Ljubljana
Foto: Hendrik Kloninger

Tyto webové stránky Goethe-Institutu v Polsku, Maďarsku, České republice, Slovinsku, Slovensku, Lotyšsku, Litvě a Estonsku zohledňují zároveň socialistickou minulost někdejší NDR a chtějí zpřístupnit vývoj po roce 1989 i jeho recepci bez ohledu na státní hranice a ve všech jazycích dotyčných zemí.

Webové stránky nabízí přehled o různých zákonech a opatřeních, o nejdůležitějších institucích a aktuální literatuře k danému tématu.