Publikace

Sbírka obsahuje literaturu faktu, biografie a vědecké články v tištěné nebo audiovizuální podobě. Věnuje se práci Státní bezpečnostní služby, rozsahu politického pronásledování, podvracení církví.

Německo

Susanne Schädlich: "Immer wieder Dezember"   deutsch

Der Westen, die Stasi, der Onkel und ich
[Zase a zase prosinec
Západ, Stasi, strýček a já
]
Droemer Knaur Verlag, München 2009
ISBN-10 3426274639
ISBN-13 9783426274637
Gebunden, 240 Seiten, 16,95 EUR

Bernd Heyden: "Berlin - Ecke Prenzlauer"   deutsch

Fotografien 1968-1984
[Berlín – Prenzlauer Berg
Fotografie z let 1968-1984
]
Mark Lehmstedt Verlag, Leipzig 2008
ISBN-10 393714661X
ISBN-13 9783937146614
Gebunden, 188 Seiten, 14,90 EUR

Mary Fulbrook: "Das ganz normale Leben"   deutsch

Alltag und Gesellschaft in der DDR
[Úplně normální život
Všední den a společnost v NDR
]
Primus Verlag, Darmstadt 2008
ISBN-10 3896786431
ISBN-13 9783896786432
Gebunden, 364 Seiten, 29,90 EUR

Peter Ensikat: "Populäre DDR-Irrtümer"   deutsch

Ein Lexikon von A-Z
[Populární omyly NDR
Slovník od A-Z
]
bebra Verlag, Berlin 2008
ISBN-10 3861246236
ISBN-13 9783861246237
Gebunden, 239 Seiten, 19,90 EUR

Ehrhart Neubert: "Unsere Revolution"   deutsch

Die Geschichte der Jahre 1989/90
[Naše revoluce
Dějiny let 1989/90
]
Piper Verlag, München 2008
ISBN-10 3492051553
ISBN-13 9783492051552
Gebunden, 520 Seiten, 25,00 EUR

Dieter Segert: "Das 41. Jahr"   deutsch

Eine andere Geschichte der DDR
[Jedenačtyřicátý rok
Jiné dějiny NDR
]
Böhlau Verlag, Wien 2008
ISBN-10 3205781546
ISBN-13 9783205781547
Gebunden, 284 Seiten, 24,90 EUR

Hans-Ulrich Wehler: "Deutsche Gesellschaftsgeschichte"   deutsch

Band 5: Bundesrepublik und DDR 1949-1990
[Dějiny německé společnosti
Svazek 5: Spolková republika a NDR 1949-1990
]
C. H. Beck Verlag, München 2008
ISBN-10 3406521711
ISBN-13 9783406521713
Gebunden, 529 Seiten, 34,90 EUR

Helmut Müller-Enbergs: "Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit"   deutsch

Band 3: Statistiken mit CD-ROM
[Neoficiální spolupracovníci Ministerstva pro státní bezpečnost
Svazek 3: Statistiky s CD-ROM
]
Ch. Links Verlag, Berlin 2008
ISBN-10 386153441X
ISBN-13 9783861534419
Gebunden, 1024 Seiten, 39,90 EUR

Christhard Läpple: "Verrat verjährt nicht"   deutsch

Lebensgeschichten aus einem einst geteilten Land
[Zrada se nepromlčuje
Životní příběhy z jedné kdysi rozdělené země
]
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2008
ISBN-10 3455500889
ISBN-13 9783455500882
Gebunden, 349 Seiten, 19,95 EUR

Irina Liebmann: "Wäre es schön? Es wäre schön!"   deutsch

Mein Vater Rudolf Herrnstadt
[Bylo to pěkné? Bylo to pěkné!
Můj otec Rudolf Herrnstadt
]
Berlin Verlag, Berlin 2008
ISBN-10 3827005892
ISBN-13 9783827005892
Gebunden, 415 Seiten, 19,90 EUR

Erich Loest: "Einmal Exil und zurück"   deutsch

Steidl Verlag, Göttingen 2008
[Jednou exil a zpátky
Steidl Verlag, Göttingen 2008
]
ISBN-10 386521665X
ISBN-13 9783865216656
Gebunden, 284 Seiten, 16,00 EUR

Christoph Kleßmann: "Arbeiter im 'Arbeiterstaat' DDR"   deutsch

Deutsche Traditionen, sowjetisches Modell, westdeutsches Magnetfeld (1945 bis 1971)
[Dělníci v „dělnickém státě“ NDR
Německé tradice, sovětský model, západoněmecké magnetické pole (1945 až 1971)
]
Dietz Verlag, Bonn 2007
ISBN-10 3801250342
ISBN-13 9783801250348
Gebunden, 893 Seiten, 68,00 EU

Jan Philipp Spannuth: "Rückerstattung 4299232 Ost"   deutsch

Der Umgang der DDR mit dem „arisierten“ Eigentum der Juden und die Rückerstattung im wiedervereinigten Deutschland
[Náhrada Východ
Zacházení NDR s „arizovaným“ židovským majetkem a náhrada ve sjednoceném Německu
]
Klartext Verlag, Essen 2007
ISBN-10 3898616568
ISBN-13 9783898616560
Gebunden, 255 Seiten, 27,90 EUR

Richard Schröder: "Die wichtigsten Irrtümer über die deutsche Einheit"   deutsch

[Nejdůležitější omyly o německé jednotě]
Herder Verlag, Freiburg 2007
ISBN-10 3451296128
ISBN-13 9783451296123

Udo Scheer: "Jürgen Fuchs. Ein literarischer Weg in die Opposition"   deutsch

Inhaftiert in Berlin-Hohenschönhausen
[Jürgen Fuchs. Literární cesta do opozice
Ve vyšetřovací vazbě Hohenschönhausen
]
Jaron Verlag, Berlin 2007
ISBN-10 3897735733
ISBN-13 9783897735736
Gebunden, 320 Seiten, 14,90 EUR

Gerhard Haase-Hindenberg: "Der Mann, der die Mauer öffnete"   deutsch

Warum Oberstleutnant Harald Jäger den Befehl verweigerte und damit Weltgeschichte schrieb
[Muž, který otevřel zeď
Proč odmítl podplukovník Harald Jäger splnit rozkaz a tím začal psát světové dějiny
]
Wilhelm Heyne Verlag, München 2007
ISBN-10 3453127137
ISBN-13 9783453127135
Gebunden, 252 Seiten, 18,95 EUR

Hubertus Knabe: "Die Täter sind unter uns"   deutsch

Über das Schönreden der SED-Diktatur
[Viníci jsou mezi námi
O lichotkách diktatury Jednotné socialistické strany Německa
]
Propyläen Verlag, Berlin 2007
ISBN-10 354907302X
ISBN-13 9783549073025
Gebunden, 384 Seiten, 22,00 EUR

Wolfgang Leonhard: "Meine Geschichte der DDR"   deutsch

[Můj příběh NDR]
Rowohlt Verlag, März 2007
272 Seiten
ISBN: 978-3-87134-572-2

Slovensko

"Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989"

[Zločiny komunismu na Slovensku v letech 1948-1989]
díly 1+2
Vydavateľstvo Michala Vaška, Bratislava 2001
743 + 567 S.
ISBN: 8071653136
První díl přináší na 743 stranách studie známých slovenských historiků o zločinech komunistického režimu na Slovensku. Druhý díl přináší osobní svědectví pronásledovaných lidí, komentovanou bibliografii k literatuře období komunismu a seznam pronásledovaných lidí.

Jozef Jablonický: "Samizdat o disente"

[Samizdat o disentu (3)]
Kalligram, Bratislava, 2007
443 str.
ISBN: 8071499411
Kniha známého slovenského historika nabízí výběr autentických dokumentů z let 1976 až 1989.

Lotyšsko

Daina Bleiere "Latvijas vēsture--20. gadsimts"

[Lotyšské dějiny 20. století]
Jumava
Rīga
2005
ISBN:9984058654
443 str.
Kniha vyšla kromě lotyštiny také ve francouzštině, angličtině a ruštině.

Romuald Misiunas, Rein Taagepera "Baltijas valstis: atkarības gadi, 1940-1990"

[Pobaltské státy: Léta závislosti, 1940-1990]
1993
ISBN-10: 0520082281
ISBN-13: 978-0520082281   
Autoři popisují a analyzují, jak pobaltské státy přežily padesát let ruského kolonialismu. Porovnávají přitom dějiny tří států a upozorňují na důležité rozdíly.

Olaf Mertelsmann (Hr.): " The Sovietization of the Baltic States, 1940-1956"

[Sovětizace pobaltských států, 1940-1956]
Kleio
Tartu, Estonsko
2003
Publikace obsahuje příspěvky z konference na téma Sovětizace pobaltských států v letech 1940-1956, která se konala 9.-11.5.2003 v estonském městě Haapsalu.

Lotyšská historická komise, Institut lotyšských dějin a Fakulta dějin na Lotyšské univerzitě v Rize: "Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2000. gada pētījumi"

[Totalitní režimy a jejich represe v Lotyšsku v letech 1940-1956]
Latvijas Vēstures institūts
2007
ISBN:9789984991900
743 str.
(Příspěvky Lotyšské historické komise, svazek 3)
Texty v lotyštině, resumé příspěvků v angličtině

Lotyšská historická komise: "Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2001. gada pētījumi"

[Okupační režimy v Lotyšsku v letech 1940-1956]
Latvijas vēstures institūta apgāds
2007
ISBN: 9789984991962
494 str.
(Příspěvky Lotyšské historické komise, svazek 7)
Resumé příspěvků v angličtině nebo němčině

Lotyšská historická komise: "Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā: politika un tās sekas: starptautiskās konferences materiāli, 2002.g. 13.-14. jūn., Rīga"

[Sovětské okupační režimy v Pobaltí v letech 1944-1959: Politika a její následky. Příspěvky mezinárodní konference, konané 13.-14. června 2002 v Rize]
Latvijas vēstures institūta apgāds
2007
ISBN:9789984991986
462 str., diagramy, tabulky
(Příspěvky Lotyšské historické komise, svazek 9)
Texty v lotyštině a angličtině, resumé příspěvků v lotyštině a angličtině

Lotyšská historická komise: "Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2002. gada pētījumi"

[Okupační režimy v Lotyšsku v letech 1940-1956]
Latvijas vēstures institūta apgāds
2007
ISBN:9789984991993
605 str.
(Příspěvky Lotyšské historické komise, svazek 10)
Resumé příspěvků také v angličtině nebo němčině

Lotyšská historická komise: "Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1964. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada pētījumi"

[Totalitní okupační režimy v Lotyšsku v letech 1940-1964]
Latvijas vēstures institūta apgads
2007
ISBN:9789984992129
581 str., diagramy, tabulky
(Příspěvky Lotyšské historické komise, svazek 13)
Texty v lotyštině, jeden příspěvek v němčině, resumé příspěvků v angličtině

sestavil Dzintars Erglis: "Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas: starptautiskās konferences materiāli, 2004.g. 3.-4. jūnijs, Rīga"

[Totalitní režimy v Pobaltí:Výsledky bádání a problémy. Materiály z mezinárodní konference, konané 3.-4. června 2004 v Rize]
Latvijas vēstures institūta apgāds
2005
ISBN:9984601455
283 str.
(Příspěvky Lotyšské historické komise, svazek 15)
Texty v lotyštině a angličtině,resumé v lotyštině a angličtině,obsah v lotyštině a angličtině

Applebaum, Anne: "GULAGS: padomju nometņu vēsture"

[Gulag Historie]
Beta–Dobrovský, Jiří Ševčík, ČR
2004
ISBN:80-7306-152-X,
ISBN:80-7291-116-3
608 str.
První plně zdokumentované dějiny systému sovětských koncentračních táborů. Zabývají se tím, jak se z chaosu revolučního období vyvinul široce rozvětvený, centrálně řízený a svým rozsahem do té doby bezprecedentní systém vykořisťování nucenými pracemi, jaký význam měly nucené práce a gulag pro sovětský systém a jak vůbec vypadal život v sovětských koncentračních táborech. Autorka za tuto knihu obdržela Pullitzerovu cenu 2004.
Vyšlo v lotyštině, ruštině, češtině, angličtině, němčině.

Polsko

K tématu zpracování komunistické minulosti  / lustrace:

Piotr Grzelak: "Wojna o lustrację"

[Válka o lustraci]
Warszawa: Trio, 2005
251 S.
ISBN 83-7436-017-8

Obecné informace o komunistické Státní bezpečnosti v Polsku, střední a východní Evropě:

"A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europ 1944-1989"

[Příručka komunistických bezpečnostních aparátů ve východní a střední Evropě 1944 – 1989]
edit. by Krzysztof Persak and Łukasz Kamiński
Warsawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2005
360 S.
ISBN 83-89078-82-1

O komunistických zločinech v letech 1944-1956

"Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956"

[Zločiny soudců a žalobců v Polsku 1944 – 1956]
Vyd. Witold Kuleszy a Andrzej Rzeplińskieg
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2000
ISBN 83-88385-65-8

Ke zločinům v obobí válečného stavu

"Raport Rokity"

[Zpráva Jana Rokity]
wstęp: Jan Rokita
Doslov: Antonin Dudek
Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2005
200 Str.
ISBN 83-89243-97-0

O neformálních spolupracovnících komunistické státní bezpečnosti

Tadeusz Ruzikowski: "Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeństwa 1950-1984"

[Neformální spolupracovníci státní bezpečnosti 1950 – 1984]
V: „Pamięć i Sprawiedliwość”,
Varšava: Instytut Pamięci Narodowej, 1 (3)/2003, str. 109-131

Ewa Goleń-Zając, Henryk Głębocki: "'Ketman' i 'Monika' – żywoty równoległe"

["Ketman" a "Monika" – paralelní životy]
v: „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989”,
Varšava: Instytut Pamięci Narodowej, 1/2/2005, str. 73 - 362

K pokusům podrytí katolické církve a neformálním spolupracovníkům v církevních strukturách:

Andrzej Grajewski: "Kompleks Judasza."

[Jidášův komplex.
Zraněná církev. Křesťané ve střední a východní evropě mezi odporem a kolaborací
]
Poznaň: W drodze, 1999
268 str.
ISBN 83-7033-299-4

"Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989"

[Metody bezpočnostního aparátu vůči církvi a církevních spolcích 1945 - 1989]
wstęp, wybór dokumentów
redakce: Adam Dziurok
Varšava: Instytut Pamięci Narodowej, 2004
620 str.
ISBN 83-89078-72-4

Maďarsko

Odborná literatura

János M. Rainer: "Nagy Imre"

[Biografie Imre Nagyho]
Budapešť, Nakladatelství Vince, 2002
184 S.
ISBN: 963-9323-47-0

Tibor Huszár: "Kádár János politikai életrajza"

[Politická biografie Jánose Kádára]  
Budapešť, Nakladatelství Szabad Tér und Kossuth, 2003
405 p.
384 p.
ISBN: 963-09-4254-2
ISBN: 963-09-4444-8

Attila Szakolczai: "1956"

Budapešť,  Nakladatelství Osiris, 2006
797 p.
ISBN: 963-389-865-X

György Dalos: "1956 – Der Aufstand in Ungarn"

[1956 - Povstání v Maďarsku]
Nakladatelství C. H. Beck, München 2006
246 p.
ISBN: 978-3-406-54973-1

János M. Rainer, Judit M. Topits, Ulrich Mählert: "Vademecum. Jelenkortörténet, Magyarország"

[Vademecum. Soudobé dějiny, Maďarsko]
Budapešť, Institut 1956, 2006
Rozcestník – archivy, výzkumné instituce, knihovny, spolky, muzea, památníky

Vědecké příspěvky

Krisztián Ungváry: "Der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in der heutigen ungarischen Erinnerungskultur"

[Zacházení s komunistickou minulostí v dnešní maďarské kultuře paměti]
In: "Transformationen" der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989.
Klartext. Essen 2006

Orsolya Szászi: "Vergangenheitsbewältigung als Voraussetzung für eine Zivilgesellschaft"

[Zpracování minulosti jako předpoklad pro občanskou společnost]
In: Gegenwart der Vergangenheit. Die politische Aktualität historischer Erinnerung in Mitteleuropa. DGAP Schriften zur Internationalen Politik.
[Přítomnost minulosti. Politická aktuálnost historického ohlédnutí ve střední Evropě. DGAP texty k Mezinárodní politice.]
Nomos Verlag Berlin 2007

Túl a listán - az 1956-os Intézet állambiztonsági dossziéja   magyar

[Přesahující seznam – online- publikace institutu 1956 o státních tajných službách v Maďarsku]
Pokus o historickou analýzu
Výběr János M.Rainer, ředitel Institutu 1956 a Judit M.Topits
(Budapešť, Institut 1956, 2005)
v maďarštině

"Élünk! Október 23. Ifjúság, forradalom és megtorlás"   magyar

["Žijeme 1 23. října. Mládež, revoluce a odplata"]
Virtuální výstava historického archivu státní bezpečnosti Maďarska

Naučné filmy

DVD o činnosti Historického archivu státních bezpečností v Maďarsku a činnost státních bezpečností v letech 1944 – 1990

m.j. s prezentací složek,výběrem pramenů pro výzkum, naučných filmů, informací pro přístup ke složkám
(ISBN 963 7374 27 2, k dispozici v archivu)

Naučné filmy státní bezpečnosti v Maďarsku

25 filmů o všech polích působnosti státní bezpečnosti natočené 1959 – 1970 pro potřeby příslušníků. Krátké sekvence jsou k dispozici online.
Filmy jsou k dispozici pro výzkumné účely v Historickém archivu