Publikatsioonid

Kollektsioonis on teabeteoseid, elulugusid ja teaduslikke artikleid kas trükitult või audiovisuaalsel kujul. See valgustab riikliku julgeoleku tööd, poliitilise jälitamise dimensioone, kirikute õõnestamist.

Saksamaa

Susanne Schädlich: "Immer wieder Dezember"
[Ikka ja jälle detsember]
  deutsch

Lääs, Stasi, onu ja mina
Droemer Knaur Verlag, München 2009
ISBN-10 3426274639, ISBN-13 9783426274637
Kõva köide, 240 lk, 16,95 EUR

Bernd Heyden: "Berlin - Ecke Prenzlauer"
[Berliin – Prenzlau nurk]
  deutsch

Fotod 1968-1984
Mark Lehmstedt Verlag, Leipzig 2008
ISBN-10 393714661X, ISBN-13 9783937146614 Kõva köide, 188 lk, 14,90 EUR

Mary Fulbrook: "Das ganz normale Leben"
[Täiesti normaalne elu]
  deutsch

Argipäev ja ühiskond SDVs
Primus Verlag, Darmstadt 2008
ISBN-10 3896786431
ISBN-13 9783896786432
Kõva köide, 364 lk, 29,90 EUR

Peter Ensikat: "Populäre DDR-Irrtümer"
[Populaarsed SDV-eksimused]
  deutsch

Leksikon A-st Z-ni
bebra Verlag, Berlin 2008
ISBN-10 3861246236
ISBN-13 9783861246237
Kõva köide, 239 lk, 19,90 EUR

Ehrhart Neubert: "Unsere Revolution"
[Meie revolutsioon]
  deutsch

Aastate 1989/90 ajalugu
Piper Verlag, München 2008
ISBN-10 3492051553
ISBN-13 9783492051552
Kõva köide, 520 lk, 25,00 EUR

Dieter Segert: "Das 41. Jahr" [41. aasta]   deutsch

Teistsugune SDV ajalugu
Böhlau Verlag, Wien 2008
ISBN-10 3205781546
ISBN-13 9783205781547
Kõva köide, 284 lk, 24,90 EUR

Hans-Ulrich Wehler: "Deutsche Gesellschaftsgeschichte"
[Saksa ühiskonna ajalugu]
  deutsch

Köide 5: Liitvabariik ja SDV 1949-1990
C. H. Beck Verlag, München 2008
ISBN-10 3406521711
ISBN-13 9783406521713
Kõva köide, 529 lk, 34,90 EUR

Helmut Müller-Enbergs: "Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit"
[Riikliku julgeoleku ministeeriumi mitteametlikud kaastöötajad]
  deutsch

Köide 3: Statistikad koos CD-ROM-iga
Ch. Links Verlag, Berlin 2008
ISBN-10 386153441X
ISBN-13 9783861534419
Kõva köide, 1024 lk, 39,90 EUR

Christhard Läpple: "Verrat verjährt nicht"
[Reetmine ei aegu]
  deutsch

Kunagi kaheks jagatud maa elulood Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2008
ISBN-10 3455500889
ISBN-13 9783455500882
Kõva köide, 349 lk, 19,95 EUR

Irina Liebmann: "Wäre es schön? Es wäre schön!"
[Oleks see ilus? See oleks ilus!]
  deutsch

Minu isa Rudolf Herrnstadt Berlin Verlag, Berlin 2008
ISBN-10 3827005892
ISBN-13 9783827005892
Kõva köide, 415 lk, 19,90 EUR

Erich Loest: "Einmal Exil und zurück"
[Kord pagulus ja tagasi]
  deutsch

Steidl Verlag, Göttingen 2008
ISBN-10 386521665X
ISBN-13 9783865216656
Kõva köide, 284 lk, 16,00 EUR

Christoph Kleßmann: "Arbeiter im 'Arbeiterstaat' DDR"
[Töölised „tööliste riigis“ SDV-s]
  deutsch

Saksa traditsioonid, nõukogude mall, läänesaksa magnetväli (1945–1971) Dietz Verlag, Bonn 2007
ISBN-10 3801250342
ISBN-13 9783801250348
Kõva köide, 893 lk, 68,00 EUR

Jan Philipp Spannuth: "Rückerstattung 4299232 Ost"
[Tagastamine 4299232 Ida]
  deutsch

SDV suhtumine juutide „ariseeritud“ omandisse ja tagasimaksmine taasühendatud Saksamaal
Klartext Verlag, Essen 2007
ISBN-10 3898616568
ISBN-13 9783898616560
Kõva köide, 255 lk, 27,90 EUR

Udo Scheer: "Jürgen Fuchs. Ein literarischer Weg in die Opposition"
[Jürgen Fuchs. Kirjanduslik tee opositsiooni]
  deutsch

Vangistatud Berlin-Hohenschönhausenis
Jaron Verlag, Berlin 2007
ISBN-10 3897735733
ISBN-13 9783897735736
Kõva köide, 320 lk, 14,90 EUR

Gerhard Haase-Hindenberg: "Der Mann, der die Mauer öffnete"
[Mees, kes avas müüri]
  deutsch

Miks keeldus ülemleitnant Harald Jäger käsku täitmast ja seda tehes kirjutas maailmaajalugu Wilhelm
Heyne Verlag, München 2007
ISBN-10 3453127137
ISBN-13 9783453127135
Kõva köide, 252 lk, 18,95 EUR

Hubertus Knabe: "Die Täter sind unter uns"
[Toimepanijad on meie hulgas]
  deutsch

SED-diktatuuri ilustamine jutus
Propyläen Verlag, Berlin 2007
ISBN-10 354907302X
ISBN-13 9783549073025
Kõva köide, 384 lk, 22,00 EUR

Wolfgang Leonhard: "Meine Geschichte der DDR"
[Minu SDV-ajalugu]
  deutsch

Rowohlt Verlag, März 2007
272 lk
ISBN: 978-3-87134-572-2

Slovakkia

"Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989"
[Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989]

[Kommunismi kuriteod Slovakkias 1948-1989]
Bratislava Vydavateľstvo Michala
Vaška, 2001
ISBN 8071653136
Köide 1: 743 lk + köide 2: 567 lk

Jozef Jablonický: "Samizdat o disente"
[Samizdat o disente]

[Samisdat dissidendi kohta]
Kalligram, Bratislava 2007
ISBN 8071499411
443 lk

Läti

Daina Bleiere "Latvijas vēsture--20. gadsimts"
[Latvijas vēsture--20. gadsimts]

[20. sajandi Läti ajalugu]
Jumava, Riga 2005
ISBN 9984058654
443 lk
Ilmunud ka prantsuse, inglise ja vene keeles.

Romuald Misiunas, Rein Taagepera "Baltijas valstis: atkarības gadi, 1940-1990"
[Baltijas valstis: atkarības gadi, 1940-1990]

[Balti riigid: sõltuvuse aastad 1940–1990]
University of California Press; Exp Upd edition, USA 1993
ISBN-10 0520082281, ISBN-13 978-0520082281
Paperback, 400 lk
Autorid kirjeldavad ja analüüsivad, kuidas Balti rahvused jäid ellu Vene kolonialismi viiekümne aasta jooksul. Võrreldakse kolme riigi ajalugu ning osutatakse tähtsatele erinevustele.

Olaf Mertelsmann (väljaandja): " The Sovietization of the Baltic States, 1940-1956"
[Balti riikide sovetiseerimine 1940-56]

Kleio Tartu, Eesti 2003
ISBN: 998593041X, 9789985930410
Kogumikus on ettekanded konverentsilt „Balti riikide sovetiseerimine 1940–56“. Konverents toimus 9.- 11.5.03 Haapsalus Eestis.

Läti Ajalookomisjon, Läti Ajaloo Instituut, Ajaloo teaduskond, Läti Ülikool, Riia: "Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2000. gada pētījumi"

[Totalitaarne režiim ja selle repressioonid Lätis 1940-1956]
Latvijas Vēstures institūts
2007
9789984991900
743 lk
(Läti Ajalookomisjoni lisandused, köide 3) Tekstid läti keeles, resümeed inglise keeles.

Läti Ajalookomisjon: "Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2001. gada pētījumi"

[Okupatsioonirežiim Lätis 1940-1956]
Latvijas vēstures institūta apgāds 2007 494 lk
(Läti Ajalookomisjoni lisandused, köide 7) Resümeed kas inglise või saksa keeles

Läti Ajalookomisjon "Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā: politika un tās sekas: starptautiskās konferences materiāli, 2002.g. 13.-14. jūn., Rīga"

[Nõukogude okupatsioonirežiim Baltimaades 1944-1959: poliitika ja selle tagajärjed; rahvusvahelise konverentsi materjalid, 13.-14, juuni 2002, Riia]
Latvijas vēstures institūta apgāds
ISBN: 9789984991986
462 lk, diagrammid, tabelid
(Läti Ajalookomisjoni lisandused, köide 9) Tekstid läti ja inglise keeles, resümeed läti ja inglise keeles

Läti Ajalookomisjon: "Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2002. gada pētījumi"

[Okupatsioonirežiim Lätis 1940–1956]
Latvijas vēstures institūta apgāds 2007
ISBN: 9789984991993
605 lk
(Läti Ajalookomisjoni lisandused, köide 10) Resümeed inglise või saksa keeles

Läti Ajalookomisjon: "Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1964. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada pētījumi"

[Totalitaarne okupatsioonirežiim Lätis 1940–1964]
Läti Ajalookirjastus 2007
ISBN:9789984992129
581 lk, diagrammid, tabelid
(Läti Ajalookomisjoni lisandused, köide 13)
Tekstid läti keeles, üks tekst saka keeles, resümeed inglise keeles

Dzintars Erglis (koostaja): "Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas: starptautiskās konferences materiāli, 2004.g. 3.-4. jūnijs, Rīga"

[Totalitaarsed režiimid Baltimaades: uurimistulemused ja probleemid – rahvusvaheline konverents 3.-4.06.2004 Riias]
Läti Ajalookirjastus 2005
ISBN:9984601455
283 lk
(Läti Ajalookomisjoni lisandused; köide. 15)
Tekstid läti ja inglise keeles, resümeed läti ja inglise keeles, sisukord läti ja inglise ke eles

Applebaum, Anne: "GULAGS: padomju nometņu vēsture"
[GULAG]

Siedler-Kirjastus, Saksamaa
2003
ISBN: 978-3-88680-642-3
736 lk, 45 mustvalget pilti
Kuidas areneb revolutsiooniaja kaosest paljuharuline, korrastatud, keskjuhtimisega ja mahult seni ainulaadne süsteem sunnitööliste ekspluateerimiseks? Mis tähendus oli sunnitööl ja GULAG-il Nõukogude süsteemile? Milliseks kujunes elu laagrites? Günther Heydemann, Frankfurter Allgemeine Ilmunud ka läti ja vene keeles

Poola

Teema: kommunistliku mineviku avamine / puhastumine

Piotr Grzelak: "Wojna o lustrację"
[Sõda puhastumise ümber]

Warszawa: Trio, 2005
251 lk
ISBN 83-7436-017-8

Üldine teave kommunistlike julgeolekuorganite kohta Poolas ja Kesk-Ida-Euroopas.

"A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europ 1944-1989"

edit. by Krzysztof Persak and Łukasz Kamiński
Warsawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2005
360 lk
ISBN 83-89078-82-1

Kommunistlike kuritegude kohta aastatel 1944–1956

"Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956"
[Kohtunike ja prokuröride kuriteod Poolas 1944–1956]

pod red. Witolda Kuleszy i Andrzeja Rzeplińskiego, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2000
ISBN 83-88385-65-8

Kuriteod sõjaseisukorra ajal

"Raport Rokity" [Jan Rokita raport]

Sprawozdanie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności MSW.
wstęp: Jan Rokita;
posłowie: Antoni Dudek,
Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2005
200 lk
ISBN 83-89243-97-0

Kommunistlike julgeolekuorganite mitteametlikest kaastöötajatest

Tadeusz Ruzikowski: "Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeństwa 1950-1984"
[Riikliku julgeoleku mitteametlikud kaastöötajad 1950–1984]

in: "Pamięć i Sprawiedliwość",
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 1 (3)/2003, lk 109-131

Ewa Goleń-Zając, Henryk Głębocki: "'Ketman' i 'Monika' – żywoty równoległe"
["Ketman" ja "Monika" – paralleelsed elukäigud]

in: "Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989",
Warszawa: Instytut Pamięci
Narodowej, 1/2/2005, lk 73 - 362

Katsed katoliku kiriku õõnestamiseks ja mitteametlikest kaastöötajatest kiriklikes struktuurides

Andrzej Grajewski: "Kompleks Judasza."
[Sõda puhastumise ümber]

[Haavatud kirik. Kristlased Kesk-Ida-Euroopas vastupanu ja kollaboratsiooni vahel] Poznań: W drodze, 1999
268 lk
ISBN 83-7033-299-4

"Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989"
[Julgeolekuaparaadi meetodid kiriku ja usuühenduste suhtes 1945 - 1989]

wstęp, wybór dokumentów
redakcja: Adam Dziurok
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2004
620 lk
ISBN 83-89078-72-4

Ungari

Sachbücher

János M. Rainer: "Nagy Imre"
[Imre Nagy elulugu]

Budapest, Vince Verlag, 2002
184 lk
ISBN: 963-9323-47-0

Tibor Huszár: "Kádár János politikai életrajza"
[János Kádári poliitiline biograafia]

Budapest, Szabad Tér und Kossuth
Verlag, 2003
405 lk
384 lk
ISBN: 963-09-4254-2
ISBN: 963-09-4444-8

Attila Szakolczai: "1956"

Budapest, Osiris Verlag, 2006
797 lk
ISBN: 963-389-865-X

György Dalos: "1956 – Der Aufstand in Ungarn"
[1956 – Ungari ülestõus]

C. H. Beck Verlag, München 2006
246 lk
ISBN: 978-3-406-54973-1

János M. Rainer, Judit M. Topits, Ulrich Mählert: "Vademecum. Jelenkortörténet, Magyarország"
[Vademecum. Ungari kaasaegne ajalugu]

Budapest, Institut 1956, 2006
Teejuht – arhiivid, uurimisinstituudid, raamatukogud, ühingud, muueumid, mälestuspaigad

Teaduslikud tööd

Krisztián Ungváry: "Der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in der heutigen ungarischen Erinnerungskultur"
[Kommunistlikku minevikku suhtumine tänapäeva Ungari mälestuskultuuris]

In: "Transformationen" der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989.[Mälestuskultuuride "transformatsioonid" Euroopas pärast 1989.]
Klartext. Essen 2006

Orsolya Szászi: "Vergangenheitsbewältigung als Voraussetzung für eine Zivilgesellschaft"
[Minevikust jagusaamine kui tsiviilühikonna eeldus]

In: Gegenwart der Vergangenheit. Die politische Aktualität historischer Erinnerung in Mitteleuropa. DGAP Schriften zur Internationalen Politik. [Mineviku kohalolek. Kesk-Euroopa ajalooliste mälestuste poliitiline aktuaalsus DGAP Kirjatööd Rahvusvahelise poliitika kohta]
Nomos Verlag Berlin 2007

Túl a listán - az 1956-os Intézet állambiztonsági dossziéja
[Väljaspool nimekirja – 1956. aasta Intituudi online-toimik riiklikest julgeolekuorganitest Ungaris]
  magyar

Ajaloolise uurimuse katse Koostajad: János M. Rainer, 1956. aasta Instituudi direktor, ja Judit M. Topits
(Budapest, Institut 1956, 2005)
Ungari keeles

Õppefilmid

DVD Ungari riiklike julgeolekuorganite ajaloolise arhiivi tegevusest ja Ungari julgeolekuorganite tegevusest 1944–1990 vahel

m. h. toimikud, allikakogu uurijatele, õppefilmid, teave, kuidas toimikuid mõista (ISBN 963 7374 27 2, saadav arhiivis)

Ungari riiklike julgeolekuorganite õppefilmid

1959-1970 vahel julgeolekutöötajatele vändatud 25 õppefilmi kõigist riikliku julgeoleku tegevusaladest. Lühikesi lõike võib näha online. Uurijate käsutuses on filmid Ajaloolises arhiivis.