Publikacje

Przedstawiony wykaz zawiera literaturę przedmiotu, biografie oraz artykuły naukowe w wersji do druku lub w formie audiowizualnej. Proponowana literatura rzuca światło na pracę służb bezpieczeństwa, rozmiary prześladowań politycznych, jak również infiltrację środowisk kościelnych.

Niemcy

Susanne Schädlich: "Immer wieder Dezember"   deutsch

Der Westen, die Stasi, der Onkel und ich
[Wciąż grudzień
Zachód, Stasi, wujek i ja
]
Droemer Knaur Verlag, München 2009
ISBN-10 3426274639
ISBN-13 9783426274637
Gebunden, 240 Seiten, 16,95 EUR

Bernd Heyden: "Berlin - Ecke Prenzlauer"   deutsch

Fotografien 1968-1984
[Berlin – róg Prenzlauer
Fotografie 1968-1984
]
Mark Lehmstedt Verlag, Leipzig 2008
ISBN-10 393714661X
ISBN-13 9783937146614
Gebunden, 188 Seiten, 14,90 EUR

Mary Fulbrook: "Das ganz normale Leben"   deutsch

Alltag und Gesellschaft in der DDR
[Normalne życie
Codzienność i społeczeństwo w NRD
]
Primus Verlag, Darmstadt 2008
ISBN-10 3896786431
ISBN-13 9783896786432
Gebunden, 364 Seiten, 29,90 EUR

Peter Ensikat: "Populäre DDR-Irrtümer"   deutsch

Ein Lexikon von A-Z
[Popularne pomyłki w sprawie NRD
Leksykon od A do Z
]
bebra Verlag, Berlin 2008
ISBN-10 3861246236
ISBN-13 9783861246237
Gebunden, 239 Seiten, 19,90 EUR

Ehrhart Neubert: "Unsere Revolution"   deutsch

Die Geschichte der Jahre 1989/90
[Nasza rewolucja
Historia lat 1989/90
]
Piper Verlag, München 2008
ISBN-10 3492051553
ISBN-13 9783492051552
Gebunden, 520 Seiten, 25,00 EUR

Dieter Segert: "Das 41. Jahr"   deutsch

Eine andere Geschichte der DDR
[Rok 41
Inna historia NRD
]
Böhlau Verlag, Wien 2008
ISBN-10 3205781546
ISBN-13 9783205781547
Gebunden, 284 Seiten, 24,90 EUR

Hans-Ulrich Wehler: "Deutsche Gesellschaftsgeschichte"   deutsch

Band 5: Bundesrepublik und DDR 1949-1990
[Niemiecka historia społeczeństwa
Tom 5: RFN i NRD 1949-1990
]
C. H. Beck Verlag, München 2008
ISBN-10 3406521711
ISBN-13 9783406521713
Gebunden, 529 Seiten, 34,90 EUR

Helmut Müller-Enbergs: "Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit"   deutsch

Band 3: Statistiken mit CD-ROM
[Niejawni współpracownicy Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego
Tom 3: Statystyki z płytą CD-ROM
]
Ch. Links Verlag, Berlin 2008
ISBN-10 386153441X
ISBN-13 9783861534419
Gebunden, 1024 Seiten, 39,90 EUR

Christhard Läpple: "Verrat verjährt nicht"   deutsch

Lebensgeschichten aus einem einst geteilten Land
[Zdrada nie ulega przedawnieniu
Historie z życia podzielonego niegdyś kraju
]
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2008
ISBN-10 3455500889
ISBN-13 9783455500882
Gebunden, 349 Seiten, 19,95 EUR

Irina Liebmann: "Wäre es schön? Es wäre schön!"   deutsch

Mein Vater Rudolf Herrnstadt
[Byłoby pięknie? Byłoby!
Mój ojciec Rudolf Herrnstadt
]
Berlin Verlag, Berlin 2008
ISBN-10 3827005892
ISBN-13 9783827005892
Gebunden, 415 Seiten, 19,90 EUR

Erich Loest: "Einmal Exil und zurück"   deutsch

[Na emigrację i z powrotem]
Steidl Verlag, Göttingen 2008
ISBN-10 386521665X
ISBN-13 9783865216656
Gebunden, 284 Seiten, 16,00 EUR

Christoph Kleßmann: "Arbeiter im 'Arbeiterstaat' DDR"   deutsch

Deutsche Traditionen, sowjetisches Modell, westdeutsches Magnetfeld (1945 bis 1971)
[Robotnicy w „robotniczym kraju“ NRD
Niemiecka tradycja, sowiecki model, zachodnioniemieckie pole magnetyczne (1945 do 1971)
]
Dietz Verlag, Bonn 2007
ISBN-10 3801250342
ISBN-13 9783801250348
Gebunden, 893 Seiten, 68,00 EUR

Jan Philipp Spannuth: "Rückerstattung 4299232 Ost":   deutsch

Der Umgang der DDR mit dem „arisierten“ Eigentum der Juden und die Rückerstattung im wiedervereinigten Deutschland
[Zwrot Wschód
Stosunek do aryzacji w NRD i kwestia zwrotu mienia w zjednoczonych Niemczech
]
Klartext Verlag, Essen 2007
ISBN-10 3898616568
ISBN-13 9783898616560
Gebunden, 255 Seiten, 27,90 EUR

Richard Schröder: "Die wichtigsten Irrtümer über die deutsche Einheit"Richard Schröder: "Die wichtigsten Irrtümer über die deutsche Einheit"   deutsch

[Największe pomyłki w sprawie niemieckiej jedności]
Herder Verlag, Freiburg 2007
ISBN-10 3451296128
ISBN-13 9783451296123

Udo Scheer: "Jürgen Fuchs. Ein literarischer Weg in die Opposition"   deutsch

Inhaftiert in Berlin-Hohenschönhausen
[Jürgen Fuchs. Literacka droga do opozycji
W areszcie śledczym Berlin-Hohenschönhausen
]
Jaron Verlag, Berlin 2007
ISBN-10 3897735733
ISBN-13 9783897735736
Gebunden, 320 Seiten, 14,90 EUR

Gerhard Haase-Hindenberg: "Der Mann, der die Mauer öffnete"   deutsch

Warum Oberstleutnant Harald Jäger den Befehl verweigerte und damit Weltgeschichte schrieb
[Człowiek, który otworzył mur
Dlaczego porucznik Harald Jäger odmówił wykonania rozkazu i zmienił historię świata
]
Wilhelm Heyne Verlag, München 2007
ISBN-10 3453127137
ISBN-13 9783453127135
Gebunden, 252 Seiten, 18,95 EUR

Hubertus Knabe: "Die Täter sind unter uns"   deutsch

Über das Schönreden der SED-Diktatur
[Sprawcy są wśród nas
O wybielaniu dyktatury SED
]
Propyläen Verlag, Berlin 2007
ISBN-10 354907302X
ISBN-13 9783549073025
Gebunden, 384 Seiten, 22,00 EUR

Wolfgang Leonhard: "Meine Geschichte der DDR"   deutsch

[Moja historia NRD]
Rowohlt Verlag, März 2007
272 Seiten
ISBN: 978-3-87134-572-2

Słowacja

"Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989"

[Zbrodnie komunizmu na Słowacji w latach 1948-1989]
Tomy 1+2
BratislavaVydavateľstvo Michala Vaška, 2001
743 + 567 strony
ISBN: 8071653136
W pierwszym tomie na 744 stronach znani słowaccy historycy opracowali materiały na temat zbrodni komunistycznego reżimu na Słowacji. W drugiej części czytamy relacje osobiste świadków oraz przegląd literatury o czasach komunistycznych.

Jozef Jablonický: "Samizdat o disente"

[Samisdat o dysydencie]
Kalligram, Bratislava, 2007
443 strony
ISBN: 8071499411
W tej książce znanego słowackiego historyka czytamy wybór autentycznych dokumentów z lat 1976-1989.

Łotwa

Daina Bleiere "Latvijas vēsture--20. gadsimts"

[Historia Łotwy w XX wieku]
Jumava
Rīga
2005
ISBN:9984058654
443 strony
Właśnie ukazała się w przekładach: francuskim, angielskim i rosyjskim

Romuald Misiunas, Rein Taagepera "Baltijas valstis: atkarības gadi, 1940-1990"

[The Baltic States: Years of Dependence, 1940-1990]
University of California Press; Exp Upd edition, USA 1993
W USA:
ISBN-10: 0520082281
ISBN-13: 978-0520082281 
Wydanie kieszonkowe: 400 str.
Przedmiotem publikacji jest analiza i opis 50 lat rosyjskiego kolonializmu w obszarze krajów nadbałtyckich oraz historia porównawcza tych trzech państw z uwzględnieniem istotnych różnic.

Olaf Mertelsmann (Wydawca): " The Sovietization of the Baltic States, 1940-1956"

[Sowietyzacja krajów nadbałtyckich w latach 1940-56]
Kleio
Tartu, Igaunija
2003
Publikacja zawiera materiały konferencji na temat: „Sowietyzacja krajów nadbałtyckich w latach 1940-56”, która odbyła się w dniach 9-11.05.2003 w Haapsalu, w Estonii.

Łotewska Komisja Historyków. Łotewski Instytut Hitoryczny i Instytut Historii z Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze: "Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2000. gada pētījumi"

[Reżimy totalitarne i stosowane  represje na Łotwie w latach 1940-56]
Łotewski Instytut Hitoryczny
2007
ISBN: 9789984991900
743 strony
(Przyczynki Łotewskiej Komisji Historyków; tom 3)
Teksty po łotewsku, streszczenia po angielsku.

Łotewska Komisja Historyków: "Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2001. gada pētījumi"

[Reżim okupacyjny na Łotwie w latach 1940-56]
2007
ISBN: 9789984991962
494 strony
(Przyczynki Łotewskiej Komisji Historyków; tom 7)
Streszczenia przyczynków po angielsku lub po niemiecku

Łotewska Komisja Historyków: "Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā: politika un tās sekas: starptautiskās konferences materiāli, 2002.g. 13.-14. jūn., Rīga"

[Sowiecki reżim okupacyjny w krajach nadbałtyckich (Balticum) w latach 1944-1959: prowadzona polityka i jej konsekwencje. Materiały międzynarodowej konferencji, która odbyła się w dniach 13-14 czerwca 2002 w Rydze.]
Łotewskie Wydawnictwo Historyczne
2007
ISBN: 9789984991986
462 strony, diagramy, tabele
(Przyczynki Łotewskiej Komisji Historyków; tom 9)
Teksty i streszczenia materiałów po łotewsku i angielsku

Łotewska Komisja Historyków: "Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2002. gada pētījumi"quot

[Reżim okupacyjny na Łotwie w latach 1940-1956]
Łotewskie Wydawnictwo Historyczne
2007
ISBN: 9789984991993
605 stron
(Przyczynki Łotewskiej Komisji Historyków; tom 10)
Streszczenia materiałów po angielsku i po niemiecku.

Lettische Historikerkommission: "Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1964. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada pētījumi"

[Totalitarny reżim okupacyjny na Łotwie w latach 1940-1964]
Łotewskie Wydawnictwo Historyczne
2007
ISBN: 9789984992129
581 stron, diagramy, tabele
(Przyczynki Łotewskiej Komisji Historyków; tom 13)
Teksty po łotewsku, jeden tekst po niemiecku; streszczenia materiałów po angielsku

Autorem zestawienia jest Dzintars Erglis: "Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas: starptautiskās konferences materiāli, 2004.g. 3.-4. jūnijs, Rīga"

[Reżimy totalitarne w krajach nadbałtyckich: efekty badań oraz postawione tezy. Materiały międzynarodowej konferencji w dniach 3-4 czerwca 2004, w Rydze]
Łotewskie Wydawnictwo Historyczne
2005
ISBN:9984601455
283 strony
(Przyczynki Łotewskiej Komisji Historyków; tom 15)
Teksty, streszczenia materiałów oraz spis treści po łotewsku i po angielsku

Applebaum, Anne: "GULAGS: padomju nometņu vēsture"

[Gułag]
Wydawnictwo Siedler-Verlag, Niemcy
2003
ISBN: 978-3-88680-642-3
736 stron, 45 czarno-białych zdjęć
W jaki sposób z chaosu rewolucji wyłonił się szeroko rozgałęziony, usankcjonowany prawnie, centralnie sterowany, bezprecedensowy system wyzyskiwania pracy przymusowej? Jakie było znaczenia pracy przymusowej oraz gułagu w systemie sowieckim? Jak wyglądało życie w obozach pracy przymusowej?
Günther Heydemann, Frankfurter Allgemeine
Właśnie opublikowano po łotewsku i po rosyjsku

Polska

Na temat lustracji i obchodzenia się z komunistyczną przeszłością:

Piotr Grzelak: "Wojna o lustrację"

Warszawa: Trio, 2005
251 S.
ISBN 83-7436-017-8

Ogólne informacje dotyczące komunistycznych służb bezpieczeństwa w Polsce i Europie Srodkowej:

"A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europ 1944-1989"

edit. by Krzysztof Persak and Łukasz Kamiński
Warsawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2005
360 S.
ISBN 83-89078-82-1

Na temat zbrodni komunizmu w latach 1944 - 1956

"Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956"

pod red. Witolda Kuleszy i Andrzeja Rzeplińskiego,
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2000
ISBN 83-88385-65-8

Na temat zbrodni w okresie Stanu Wojennego

"Raport Rokity"

Sprawozdanie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności MSW.
wstęp: Jan Rokita;
posłowie: Antoni Dudek,
Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2005
200 S.
ISBN 83-89243-97-0

Na temat tajnych współpracowników komunistycznych służb bezpieczeństwa

Tadeusz Ruzikowski: "Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeństwa 1950-1984"

w: „Pamięć i Sprawiedliwość”,
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 1 (3)/2003, s. 109-131

Ewa Goleń-Zając, Henryk Głębocki: "'Ketman' i 'Monika' – żywoty równoległe"

w: „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989”,
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 1/2/2005, s. 73 - 362

Odnośnie prób inwigilacji kościoła oraz tajnych współpracowników w łonie kościoła:

Andrzej Grajewski: "Kompleks Judasza."

Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją
Poznań: W drodze, 1999
268 S.
ISBN 83-7033-299-4

"Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989"

wstęp, wybór dokumentów
redakcja: Adam Dziurok
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2004
620 S.
ISBN 83-89078-72-4

Węgry

Literatura przedmiotu

János M. Rainer: "Nagy Imre"

[Biografia Imre Nagy’ ego]
Budapest: Vince Verlag, 2002
184 p.
ISBN: 963-9323-47-0

Tibor Huszár: "Kádár János politikai életrajza"

[Polityczna biografia Janosa Kadara]
Budapest: Szabad Tér und Kossuth Verlag, 2003
405 p.
384 p.
ISBN: 963-09-4254-2
ISBN: 963-09-4444-8

Attila Szakolczai: "1956"

Budapest: Osiris Verlag, 2006
797 p.
ISBN: 963-389-865-X

György Dalos: "1956 – Der Aufstand in Ungarn"

[1956 – Powstanie na Węgrzech]
C. H. Beck Verlag, München 2006
246 p.
ISBN: 978-3-406-54973-1

János M. Rainer, Judit M. Topits, Ulrich Mählert: "Vademecum. Jelenkortörténet, Magyarország"

[Vademecum. Historia współczesna, Węgry]
Przewodnik po archiwach, instytucjach badawczych, bibliotekach, stowarzyszeniach, muzeach, miejscach pamięci
Berlin Budapest : Stiftung zur Aufarbeitung : 1956-os Intézet, 2005
108 p

Opracowania naukowe

Krisztián Ungváry: "Der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in der heutigen ungarischen Erinnerungskultur"

[Kultura przypominania o komunistycznej przeszłości w dzisiejszych Węgrzech]
In: "Transformationen" der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989.
Klartext. Essen 2006

Orsolya Szászi: "Vergangenheitsbewältigung als Voraussetzung für eine Zivilgesellschaft"

[Uporanie się z przeszłością warunkiem dla zaistnienia społeczeństwa obywatelskiego]
In: Gegenwart der Vergangenheit. Die politische Aktualität historischer Erinnerung in Mitteleuropa. DGAP Schriften zur Internationalen Politik.
Nomos Verlag Berlin 2007

Túl a listán - az 1956-os Intézet állambiztonsági dossziéja   magyar

[Wykraczając poza listę – internetowe dossier Instytutu 1956 na temat służb bezpieczeństwa na Węgrzech]
Próba historycznego dochodzenia
Zebrał: Janos M. Rainer, dyrektor Instytutu 1956 oraz Judith Topits
(Budapest, Instytut 1956, 2005), w języku węgierskim

"Élünk! Október 23. Ifjúság, forradalom és megtorlás"   magyar

[Żyjemy! 23 października.Młodość, rewolucja i odwet]
Wystawa internetowa Historycznego Archiwum Służb Bezpieczeństwa na Węgrzech

Filmy edukacyjne

Film DVD na temat działalności Historycznego Archiwum Służb Bezpieczeństwa Państwa na Węgrzech, a także na temat samych służb bezpieczeństwa w latach 1944 – 1990

wraz z prezentacją dokumentów, zbiorem źródeł naukowych, filmami szkoleniowymi oraz informacją dotyczącą wglądu do akt.

Filmy szkoleniowe służb bezpieczeństwa na Węgrzech

25 filmów szkoleniowych, nakręconych w latach 1959-1970, dotyczących wszystkich zakresów działalności służb bezpieczeństwa. Krótkie sekwencje dostępne do obejrzenia w internecie.
Dostępne do celów badawczych w Archiwum Historycznym.