Publikácie

Zbierka obsahuje odborné knihy, biografie a vedecké články v tlačenej alebo audiovizuálnej podobe. Osvetľuje prácu štátnej bezpečnostnej služby, rozsah politického prenasledovania, oslabovanie cirkví.

Nemecko

Susanne Schädlich: "Immer wieder Dezember"   deutsch

Der Westen, die Stasi, der Onkel und ich
[Stále znova december
Západ, štátna bezpečnosť, strýko a ja
]
Droemer Knaur Verlag, München 2009
ISBN-10 3426274639
ISBN-13 9783426274637
Gebunden, 240 Seiten, 16,95 EUR

Bernd Heyden: "Berlin - Ecke Prenzlauer"   deutsch

Fotografien 1968-1984
[Berlín – roh Prenzlaueru]
Mark Lehmstedt Verlag, Leipzig 2008
ISBN-10 393714661X
ISBN-13 9783937146614
Gebunden, 188 Seiten, 14,90 EUR

Mary Fulbrook: "Das ganz normale Leben"   deutsch

Alltag und Gesellschaft in der DDR
[Úplne normálny živo
Všedný deň a spoločnosť v NDR
]
Primus Verlag, Darmstadt 2008
ISBN-10 3896786431
ISBN-13 9783896786432
Gebunden, 364 Seiten, 29,90 EUR

Peter Ensikat: "Populäre DDR-Irrtümer"   deutsch

Ein Lexikon von A-Z
[Populárne omyly o NDR
Lexikon os A-Z
]
bebra Verlag, Berlin 2008
ISBN-10 3861246236
ISBN-13 9783861246237
Gebunden, 239 Seiten, 19,90 EUR

Ehrhart Neubert: "Unsere Revolution"   deutsch

Die Geschichte der Jahre 1989/90
[Naša revolúcia
História rokov 1989/90
]
Piper Verlag, München 2008
ISBN-10 3492051553
ISBN-13 9783492051552
Gebunden, 520 Seiten, 25,00 EUR

Dieter Segert: "Das 41. Jahr"   deutsch

Eine andere Geschichte der DDR
[41. rok
Iná história NDR
]
Böhlau Verlag, Wien 2008
ISBN-10 3205781546
ISBN-13 9783205781547
Gebunden, 284 Seiten, 24,90 EUR

Hans-Ulrich Wehler: "Deutsche Gesellschaftsgeschichte"   deutsch

Band 5: Bundesrepublik und DDR 1949-1990
[Nemecká spoločenská história
Zväzok 5: Spolková republika a NDR 1949-1990
]
C. H. Beck Verlag, München 2008
ISBN-10 3406521711
ISBN-13 9783406521713
Gebunden, 529 Seiten, 34,90 EUR

Helmut Müller-Enbergs: "Inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit"   deutsch

Band 3: Statistiken mit CD-ROM
[Neoficiálni pracovníci Ministerstva štátnej bezpečnosti
Zväzok 3: Štatistiky s CD-ROM
]
Ch. Links Verlag, Berlin 2008
ISBN-10 386153441X
ISBN-13 9783861534419
Gebunden, 1024 Seiten, 39,90 EUR

Christhard Läpple: "Verrat verjährt nicht"   deutsch

Lebensgeschichten aus einem einst geteilten Land
[Zrada sa nepremlčí
Životné príbehy z kedysi rozdelenej krajiny
]
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2008
ISBN-10 3455500889
ISBN-13 9783455500882
Gebunden, 349 Seiten, 19,95 EUR

Irina Liebmann: "Wäre es schön? Es wäre schön!"   deutsch

Mein Vater Rudolf Herrnstadt
[Bolo by to pekné? Bolo by to pekné!
Môj otec Rudolf Herrnstadt
]
Berlin Verlag, Berlin 2008
ISBN-10 3827005892
ISBN-13 9783827005892
Gebunden, 415 Seiten, 19,90 EUR

Erich Loest: "Einmal Exil und zurück"   deutsch

[Raz exil a späť]
Steidl Verlag, Göttingen 2008
ISBN-10 386521665X
ISBN-13 9783865216656
Gebunden, 284 Seiten, 16,00 EUR

Christoph Kleßmann: "Arbeiter im 'Arbeiterstaat' DDR"   deutsch

Deutsche Traditionen, sowjetisches Modell, westdeutsches Magnetfeld (1945 bis 1971)
[Robotníci v „Robotníckom štáte“ NDR
Nemecké tradície, sovietsky model, západonemecké magnetické pole (1945 do 1971)
]
Dietz Verlag, Bonn 2007
ISBN-10 3801250342
ISBN-13 9783801250348
Gebunden, 893 Seiten, 68,00 EU

Jan Philipp Spannuth: "Rückerstattung 4299232 Ost"   deutsch

Der Umgang der DDR mit dem „arisierten“ Eigentum der Juden und die Rückerstattung im wiedervereinigten Deutschland
[Reštitúcie na východe
Zaobchádzanie NDR s „arizovaným“ majetkom židov a reštitúcie v znovuzjednotenom Nemecku
]
Klartext Verlag, Essen 2007
ISBN-10 3898616568
ISBN-13 9783898616560
Gebunden, 255 Seiten, 27,90 EUR

Richard Schröder: "Die wichtigsten Irrtümer über die deutsche Einheit"Richard Schröder: "Die wichtigsten Irrtümer über die deutsche Einheit"   deutsch

[Najdôležitejšie omyly o nemeckej jednote]
Herder Verlag, Freiburg 2007
ISBN-10 3451296128
ISBN-13 9783451296123

Udo Scheer: "Jürgen Fuchs. Ein literarischer Weg in die Opposition"   deutsch

Inhaftiert in Berlin-Hohenschönhausen
[Jürgen Fuchs. Literárna cesta do opozície
Zatknutý v Berlíne-Hohenschönhausen
]
Jaron Verlag, Berlin 2007
ISBN-10 3897735733
ISBN-13 9783897735736
Gebunden, 320 Seiten, 14,90 EUR

Gerhard Haase-Hindenberg: "Der Mann, der die Mauer öffnete"   deutsch

Warum Oberstleutnant Harald Jäger den Befehl verweigerte und damit Weltgeschichte schrieb
[Muž, ktorý otvoril múr
Prečo podplukovník Harald Jäger neuposlúchol rozkaz a písal tým svetové dejiny
]
Wilhelm Heyne Verlag, München 2007
ISBN-10 3453127137
ISBN-13 9783453127135
Gebunden, 252 Seiten, 18,95 EUR

Hubertus Knabe: "Die Täter sind unter uns"   deutsch

Über das Schönreden der SED-Diktatur
[Vinníci sú medzi nami
o pekných rečiach diktatúry SED
]
Propyläen Verlag, Berlin 2007
ISBN-10 354907302X
ISBN-13 9783549073025
Gebunden, 384 Seiten, 22,00 EUR

Wolfgang Leonhard: "Meine Geschichte der DDR"   deutsch

[Môj príbeh NDR]
Rowohlt Verlag, März 2007
272 Seiten
ISBN: 978-3-87134-572-2

Slovinsko

"Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989"

Vydavateľstvo Michala Vaška, Bratislava, 2001
743 + 567 s.
ISBN: 8071653136
Prvý diel prináša na 744 stranách historické štúdie renomovaných slovenských historikov, opisujúce rôzne druhy perzekúcií komunistického režimu na Slovensku.Druhý diel obsahuje osobné svedectvá, prehľad literatúry o období komunizmu.

Jozef Jablonický: "Samizdat o disente"

443 s.
Kalligram, Bratislava, 2007
ISBN: 8071499411
Kniha Samizdat o disente 3 známeho slovenského historika Jozefa Jablonického predkladá výber zo samizdatových záznamov autentických dokumentov napísaných samotným autorom z rokov 1976 – 1989.

Lotyšsko

Daina Bleiere "Latvijas vēsture--20. gadsimts"

[Lotyšské dejiny 20. storočia]
Jumava
Rīga
2005
ISBN:9984058654
443 str.
Kniha vyšla okrem lotyštiny aj vo francúzštine, angličtine a ruštine.

Romuald Misiunas, Rein Taagepera "Baltijas valstis: atkarības gadi, 1940-1990"

[Pobaltské štáty: roky závislosti, 1940-1990]
1993
ISBN-10: 0520082281
ISBN-13: 978-0520082281   
Autoři popisujú a analyzujú, ako pobaltské štáty prežili päťdesiat rokov ruského kolonializmu. Porovnávajú pritom dejiny troch štátov a upozorňujú na dôležité rozdiely.

Olaf Mertelsmann (Hr.): " The Sovietization of the Baltic States, 1940-1956"

[Sovietizácia pobaltských štátov, 1940-1956]
Kleio
Tartu, Estonsko
2003
Publikácia obsahuje príspevky z konferencie na tému Sovietizácie pobaltských štátov v rokoch 1940-1956, ktorá sa konala 9.-11.5.2003 v estonskom meste Haapsalu.

Lotyšská historická komisia, Institut lotyšských dejin a Fakulta dejin na Lotyšskej univerzite v Rige: "Totalitārie režīmi un to represijas Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2000. gada pētījumi"

[Totalitné režimy a ich represie v Lotyšsku v rokoch 1940-1956]
Latvijas Vēstures institūts
2007
ISBN:9789984991900
743 str.
(Príspevky Lotyšskej historickej komisie, zväzok 3)
Texty v lotyštine, resumé príspevkov v angličtine

Lotyšská historická komisia: "Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2001. gada pētījumi"

[Okupačné režimy v Lotyšsku v rokoch 1940-1956]
Latvijas vēstures institūta apgāds
2007
ISBN: 9789984991962
494 str.
(Príspevky Lotyšskej historickej komisie, zväzok 7)
Texty v lotyštine, resumé príspevkov v angličtine alebo v nemčine

Lotyšská historická komisia: "Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944.-1959. gadā: politika un tās sekas: starptautiskās konferences materiāli, 2002.g. 13.-14. jūn., Rīga"

[Sovietské okupačné režimy v Pobaltsku v rokoch 1944-1959: Politika a jej následky. Príspevky medzinárodnej konferencie, konané 13.-14. júna 2002 v Rige]
Latvijas vēstures institūta apgāds
2007
ISBN:9789984991986
462 str., diagramy, tabuľky
(Príspevky Lotyšskej historickej komisie, zväzok 9)
Texty v lotyštine a angličtine, resumé príspevkov lotyštine a angličtine

Lotyšská historická komisia: "Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1956. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2002. gada pētījumi"

[Okupačné režimy v Lotyšsku v rokoch 1940-1956]
Latvijas vēstures institūta apgāds
2007
ISBN:9789984991993
605 str.
(Príspevky Lotyšskej historickej komisie, zväzok 10)
Resumé príspevkov tiež v angličtine alebo v nemčine

Lotyšská historická komisia: "Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1964. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada pētījumi"

[Totalitné okupačné režimy v Lotyšsku v rokoch 1940-1964]
Latvijas vēstures institūta apgads
2007
ISBN:9789984992129
581 str., diagramy, tabulky
(Príspevky Lotyšskej historickej komisie, zväzok 13)
Texty v lotyštine, jeden príspevok v nemčine, resumé príspevkov v angličtine

zostavil Dzintars Erglis: "Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas: starptautiskās konferences materiāli, 2004.g. 3.-4. jūnijs, Rīga"

[Totalitné režimy v Pobaltsku:Výsledky bádania a problémy. Materiály z medzinárodnej konferencie, konanej 3.-4. júna 2004 v Rige]
Latvijas vēstures institūta apgāds
2005
ISBN:9984601455
283 str.
(Príspevky Lotyšskej historickej komisie, zväzok 15)
Texty v lotyštine a angličtine, resumé v lotyštine a angličtine, obsah v lotyštine a angličtine

Applebaum, Anne: "GULAGS: padomju nometņu vēsture"

Historie
Beta–Dobrovský, Jiří Ševčík, ČR
2004
ISBN:80-7306-152-X,
ISBN:80-7291-116-3
608 str.
Prvné úplne zdokumentované dejiny systému sovietskych koncentračných táborov. Zaoberajú sa tým, ako sa z chaosu revolučného obdobia vyvinul široko rozvetvený, centrálne riadený a svojim rozsahem do té doby bezprecedentný systém vykorisťovania nútenými prácami, aký význam mali nútené práce a gulag pre sovietský systém a ako vôbec vyzeral život v sovietských koncentračných táboroch. Autorka za túto knihu obdržala Pullitzerovu cenu 2004.
Vyšlo v lotyštine, ruštine, češtine, angličtine, němčine.

Poľsko

K téme spracovania komunistickej minulosti / lustrácie:

Piotr Grzelak: "Wojna o lustrację"

[Vojna o lustrácie]
Warszawa: Trio, 2005
251 str.
ISBN: 83-7436-017-8

Všeobecné informácie o komunistickej Štátnej bezpečnosti v Poľsku, strednej a východnej Európe:

"A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europ 1944-1989"

[Príručka komunistických bezpečnostných aparátov vo východnej a strednej Európe 1944 – 1989]
edit. by Krzysztof Persak and Łukasz Kamiński
Warsawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2005
360 str.
ISBN: 83-89078-82-1

O komunistických zločinoch v rokoch 1944-1956

"Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956"

[Zločiny sudcov a žalobcov v Poľsku 1944 – 1956]
Vyd. Witold Kuleszy a Andrzej Rzeplińskieg
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2000
ISBN: 83-88385-65-8

K zločinom v období vojnového stavu

"Raport Rokity"

[Správa Jana Rokitu]
wstęp: Jan Rokita
Doslov: Antonin Dudek
Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2005
200 str.
ISBN: 83-89243-97-0

O neformálnych spolupracovníkoch komunistickej štátnej bezpečnosti

Tadeusz Ruzikowski: "Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeństwa 1950-1984"

[Neformálni spolupracovníci štátnej bezpečnosti 1950 – 1984]
V: "Pamięć i Sprawiedliwość",
Varšava: Instytut Pamięci Narodowej, 1 (3)/2003, str. 109-131

Ewa Goleń-Zając, Henryk Głębocki

Ewa Goleń-Zając, Henryk Głębocki: "'Ketman' i 'Monika' – żywoty równoległe"

["Ketman" a "Monika" – paralelné životy]
v: "Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989",
Varšava: Instytut Pamięci Narodowej, 1/2/2005, str. 73 - 362

K pokusom podkopania katolíckej církvi a neformálni spolupracovníci v církevných štruktúrach:

Andrzej Grajewski: "Kompleks Judasza."

Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją
[Judášov komplex.
Zranená cirkev. Kresťania v strednej a východnej Európe medzi odporem a kolaboráciou
]
Poznaň: W drodze, 1999
268 str.
ISBN 83-7033-299-4

"Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989"

[Metódy bezpečnostného aparátu voči cirkvi a cirkevným spolkom 1945 - 1989]
wstęp, wybór dokumentów
redakce: Adam Dziurok
Varšava: Instytut Pamięci Narodowej, 2004
620 str.
ISBN 83-89078-72-4

Maďarsko

Odborné knihy

János M. Rainer: "Nagy Imre"

[Biografia Imreho Nagya]
Budapešť, Nakladatelství Vince, 2002
184 s.
ISBN: 963-9323-47-0

Tibor Huszár: "Kádár János politikai életrajza"

[Politická biografia Jánosa Kádára]  
Budapešť, Nakladatelství Szabad Tér und Kossuth, 2003
405 s.
384 s.
ISBN: 963-09-4254-2
ISBN: 963-09-4444-8

Attila Szakolczai: "1956"

Budapešť,  Nakladatelství Osiris, 2006
797 s.
ISBN: 963-389-865-X

György Dalos: "1956 – Der Aufstand in Ungarn"

[1956 - Povstanie v Maďarsku]
Nakladatelství C. H. Beck, München 2006
246 s.
ISBN: 978-3-406-54973-1

János M. Rainer, Judit M. Topits, Ulrich Mählert: "Vademecum. Jelenkortörténet, Magyarország"

[Vademecum. Súčasné dejiny, Maďarsko]
Budapešť, Institut 1956, 2006
Rozcestník – archívy, výskumné inštitúcie, knižnice, spolky, múzeá, pamätníky

Vedecké príspevky

Krisztián Ungváry: "Der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in der heutigen ungarischen Erinnerungskultur"

[Zaobchádzanie s komunistickou minulosťou v dnešnej maďarskej kultúre pamäti]
In: "Transformationen" der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989.
Klartext. Essen 2006

Orsolya Szászi: "Vergangenheitsbewältigung als Voraussetzung für eine Zivilgesellschaft"

[Spracovanie minulosti ako predpoklad pre občiansku spoločnosť]
In: Gegenwart der Vergangenheit. Die politische Aktualität historischer Erinnerung in Mitteleuropa. DGAP Schriften zur Internationalen Politik.
[Prítomnosť minulosti. Politická aktuálnosť historického obzretia v strednej Európe. DGAP texty k Mezinárodnej politike.]
Nomos Verlag Berlin 2007

Túl a listán - az 1956-os Intézet állambiztonsági dossziéja   magyar

[Presahujúcí zoznam – online- publikacie inštitútu 1956 o štátnych tajných službách v Maďarsku]
Pokus o historickú analýzu
Výber János M.Rainer, riaditeľ Inštitútu 1956 a Judit M.Topits
(Budapešť, Institut 1956, 2005)
v maďarčině

"Élünk! Október 23. Ifjúság, forradalom és megtorlás"   magyar

["Žijeme 1 23. októbra. Mládež, revolúcia a odplata"]
Virtuálna výstava historického archívu štátnej bezpečnosti Maďarska

Náučné filmy

DVD o činnosti Historického archívu štátnych bezpečností v Maďarsku a činnosť štátnych bezpečností v rokoch 1944 – 1990

m.j. s prezentáciou zložiek,výberom prameňov pre výskum naučných filmov, informácie pre prístup k zväzkom
(ISBN: 963 7374 27 2, k dispozici v archíve)

Naučné filmy štátnej bezpečnosti v Maďarsku

25 filmov o všetkých poliach pôsobnosti štátnej bezpečnosti nakrútené 1959 – 1970 pre potreby príslušníkov. Krátke sekvencie sú k dispozícii online.
Filmy sú k dispozícii pre výskumné účely v Historickom archíve