Dziedzictwo komunizmu

Cały wschodni obszar Unii Europejskiej zmagał się z komunizmem, jednak w każdym z krajów było to odmienne doświadczenie.
Niemcy 1953

Copyright: Presse- und Informationsamt
der Bundesregierung


Węgry 1956

Foto: Ede Fábián
Copyright: Goethe-Institut Budapest


Czechy 1968

Copyright: Ustav Pamati Naroda


Lotwa 1987

Foto & Copyright: Eriks Bozis


Estland 1988

Copyright: Okkupationsmuseum Tallinn


Litwa 1991

Copyright: Rasa Čepaitienė


Słowacja 1989

Copyright: Instytut Pamięci Narodowej (upn)


Polska 1989

Copyright: Agencja Gazeta


Słowenii 2010

Copyright: Goethe-Institut Ljubljana
Foto: Hendrik Kloninger

Zadaniem tej strony internetowej, przygotowanej w językach ojczystych przez Instytuty Goethego w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Słowenii, na Słowacji, Litwie, Łotwie i w Estonii, jest prezentacja na tak rozległym forum, ponad wszelkimi granicami, form konfrontacji z komunistyczną przeszłością, poczynając od roku 1989, wraz z uwzględnieniem owych zmagań w byłej NRD.

Przedstawiamy przegląd różnych ustaw lustracyjnych, realiów ich egzekwowania, powołanych instytucji, jak również literaturę przedmiotu.