Zaobchádzanie so socialistickou minulosťou

Celá východná polovica Európskej únie je poznačená spoločnou, v každej krajine však rozdielne zažitou socialistickou minulosťou.
NDR 1953

Copyright: Presse- und Informationsamt
der Bundesregierung


Maďarsko 1956

Foto: Ede Fábián
Copyright: Goethe-Institut Budapest


Česká republika 1968

Copyright: Ustav Pamati Naroda


Lotyšsko 1987

Foto & Copyright: Eriks Bozis


Estónsko 1988

Copyright: Okkupationsmuseum Tallinn


Litva 1991

Copyright: Rasa Čepaitienė


Slowakei 1989

Copyright: Das Institut für das nationale Gedächtnis (upn)


Slovensko 1989

Copyright: Agencja Gazeta


Slovinsku 2010

Copyright: Goethe-Institut Ljubljana
Foto: Hendrik Kloninger

Táto webová stránka Goetheho inštitútu v Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Česku, na Slovensku, v Lotyšsku, Litve a Estónsku chce tak sprístupniť aktuálnu diskusiu o vyrovnávaní sa s ňou ponad hranice krajín. Ponúka prehľad najrozličnejších zákonom daných situácií ako aj najdôležitejších inštitúcií a aktuálnej literatúry.