Minevikupoliitika

Üheksa Euroopa maa eksperdid hindavad sotsialismi aastaid ja kirjeldavad suhtumist sellesse oma maal pärast 1990. aastat.
  Kundgebung im Tallinner Hirvepark (möglicherweise sogar als Obersevationsaufnahmen vom KGB) | © Okkupationsmuseum Tallin

  Sovetiaja pärandiga toimetulekust Eestis

  Eesti elas 1990. aastate alguses läbi intensiivse restitutsiooniajastu, kus eesmärgiks oli taastada aastatel 1918-1940 eksisteerinud vabariik. Võõrandatud vara tagastati, riigiettevõtted erastati ja mälestusmärgid taastati. Varakult alustati Nõukogude okupatsiooni repressioonipoliitika uurimisega.edasi ...
  © Presse- und Informationsamt der Bundesregierung; Foto: Engelbert Reineke

  Riigi aruanne "Toimetulek sotsialistliku minevikuga Saksamaal"

  Saksa DV kokkuvarisemine seadis Saksamaa LV 1990. aastal suurte väljakutsete ette. SED-(Saksamaa Sotsialistliku Ühtsuspartei)režiimile juriidilise lõpu tegemine kujunes noateral balansseerimiseks õigusriikluse aspektide ja õigluslike küsimuste vahel, ajalooline lõpu tegemine oli ja on seevastu mõjutatud ühise natsionaalsotsialistliku mineviku poolt.edasi ...
  7 päeva augustis. Foto dokumentaalfilmist
Avots/Allikas 
Foto: Romualds Pipars, Olegs Kotovics
Riga Documentary Film Studio

  Läti poliitika: ikka veel tagasivaade?

  Viiskümmend aastat immigratsiooni teistest Nõukogude vabariikidest lõhestasid Läti ühiskonda. 1990ndate aastate algul diskuteeris riik Nõukogude aja kogemusi arvesse võttes edasise arengu erinevate stsenaariumide üle. Samaaegselt toimus debatt nõukogude-aegse kaasajooksikluse ja kuritegudes kaasosalemise teemal.edasi ...
  © Rasa Čepaitienė

  Suhtumine Nõukogude ajajärku postkommunistlikus Leedus

  Pärast vabanemist kommunistlikust režiimist üritas Leedu esialgu täita "ajaloo valgeid laike". Seejuures tõusis esile radikaalne, moraalselt motiveeritud vaenulikkus poliitiliste parem- ja vasakpoolsete vahel. Endiste kommunistide aktiivse osaluse tõttu reformiprotsessis nurjus ühemõtteline desovetiseerimine.edasi ...
  Foto: Stanisław Gawliński | © Muzeum Historyczna Miasta Krakowa

  Kommunismi pärand Poolas

  Poolas, millel oli endises idablokis erinevatel põhjustel eristaatus, tõrjus autoritaarne mentaliteet kommunismi veel enne 1989. aastat välja. Pärast 1989. aastat seisis riik paradoksi ees, kus "Solidaarsuse" liikumine oli suuremal määral pärinud Rahvavabariigi mentaliteedi kui postkommunistlikud rühmitused.edasi ...
  Grenze | © Institut des nationalen Gedächtnisses

  Toimetulek kommunistliku minevikuga Slovakkias

  Slovakkide diskussioon totalitaarse minevikuga algas tšehhidega ühises riigis, juriidiliselt viidi see lõpule hiljem. Endise riikliku julgeoleku aktid said avalikkusele kättesaadavaks alles pärast 2002. aastat. Sellele järgnes intensiivne teaduslik lõpuleviimine.edasi ...
  Jakub Platz; copyright: Goethe-Institut

  Heroiline versus isiklik
  Skulptuuride ja mälestusmärkide funktsioon Slovakkia avalikus ruumis

  Kui ma olin väikene poiss, seisis Vabaduse väljakul Bratislavas kunagise kommunistist presidendi Klement Gottwaldi monumentaalne raidkuju. Račianske mýto ristmiku lähedal pargis seisis nelja meetri kõrgune rahvamiilitsa mälestusmärk – üksainus miilits, käed püksitaskus, seismas sotsialistlikul vasaral.edasi ...
  © Goethe-Institut Ljubljana / Hendrik Kloninger

  Sotsialistliku minevikuga toimetulek Sloveenias

  Sloveenias on toimetulek sotsialistliku minevikuga, mis toimus 1990. aastate algul samaaegselt transformatsiooni- ja emantsipatsiooniprotsessiga, problemaatiline. Ühiskonnal ei õnnestunud, erandid välja arvatud, distantseeruda endisest režiimist - titoismist.edasi ...
  Das „Jan Palach und Jan Zajíc“-Denkmal am Wenzelsplatz | © Archiv ÚSD AV ČR und Tomáš Vlček

  Tšehhid ja nende kommunistliku mineviku koorem

  "Sametrevolutsioon" suunas Tšehhi pärast 1989. aastat "rahvuslikule leppimisele", mis raskendas lõpu tegemist kommunistliku režiimiga. Esimene lepituslaine hõlmas vaid omi ridu, dekommuniseerimine piirdus esialgu riigivalitsemisega.edasi ...
  Budapest 1956, Foto / © Ede Fabian

  Suhtumine kommunistlikku minevikku tänapäeva Ungari mäletamiskultuuris

  Ungaris, mis nautis juba enne 1989. aastat veidi vabadust, oli võimu üleandmine suhteliselt harmooniline. Kommunistliku minevikuga toimetulek läbis kolm etappi, kusjuures Ungari mälukultuur ei suutnud vabaneda kahe totalitaarse ideoloogia poolt määratud antagonistlikust vastuolust.edasi ...