múltpolitika

Kilenc európai ország szakértői értékelik a szocializmus éveit és ismertetik, hogyan foglalkoztak országaik ezzel a korszakkal 1990 után.
  Kundgebung im Tallinner Hirvepark (möglicherweise sogar als Obersevationsaufnahmen vom KGB) | © Okkupationsmuseum Tallin

  Bánásmód a szovjet idők örökségével Észtországban

  Az NDK összeomlása 1990-ben nagy kihívások elé állította a szövetségi köztársaságot. Az SED-rendszer jogi feldolgozása nehéz kötéltáncnak bizonyult a jogállamiság szempontjai és az igazságosság kérdései között, a történelmi szembenézésre mindmáig rányomja bélyegét a közös nemzetiszocialista múlt.tovább ...
  © Presse- und Informationsamt der Bundesregierung; Foto: Engelbert Reineke

  A szocialista múlt feldolgozása Németországban

  Az NDK összeomlása 1990-ben nagy kihívások elé állította a szövetségi köztársaságot. Az SED-rendszer jogi feldolgozása nehéz kötéltáncnak bizonyult a jogállamiság szempontjai és az igazságosság kérdései között, a történelmi szembenézésre mindmáig rányomja bélyegét a közös nemzetiszocialista múlt.tovább ...
  7 Tage im August; Foto: Romualds Pipars, Olegs Kotovics; copyright: Riga Documentary Film Studio

  Lettország politikája: Még mindig hátratekintés?

  A Szovjetunióból fél évszázadon át beáramló migráció megosztotta a lett társadalmat. Az ország az 1990-es évek elején a szovjet korszak tapasztalataiból kiindulva kereste a fejlődés lehetséges útjait. Ezzel párhuzamosan vita bontakozott ki a szovjet korszak bűneiről, a tettesekről és cinkosaikról.tovább ...
  © Rasa Čepaitienė

  A szovjet korszakhoz való viszony a posztkommunista Litvániában

  Miután felszabadult a kommunista rezsim alól, Litvánia nekilátott felszámolni „történelme fehér foltjait”. Ennek során radikális, morális indíttatású ellenségesség alakult ki a politikai jobb- és baloldal között. Az egykori kommunisták aktívan részt vettek a reformfolyamatban, s ez meghiúsította a szovjet múlttal való teljeskörű leszámolást.tovább ...
  Foto: Stanisław Gawliński | © Muzeum Historyczna Miasta Krakowa

  A kommunizmus öröksége Lengyelországban

  Lengyelország több okból is különleges státusszal bírt a volt keleti tömbön belül, s az autoritárius szellem itt már 1989 előtt háttérbe szorult. 1989 után azzal a paradoxonnal kellett szembenéznie az országnak, hogy a Solidarność-mozgalom örökösei nagyobb mértékben voltak a népköztársaság szellemiségének örökösei, mint a posztkommunista csoportok.tovább ...
  Grenze | © Institut des nationalen Gedächtnisses

  A kommunista múlt feldolgozása Szlovákiában

  Szlovákia szembenézése a totalitárius múlttal a közös cseh-szlovák államban kezdődött, a jogi feldolgozás ehhez képest későn indult el. A volt állambiztonsági szolgálatok iratai csak 2002 után váltak nyilvánosan hozzáférhetővé. Ezt követően intenzív tudományos feldolgozás vette kezdetét.tovább ...
  Jakub Platz; copyright: Goethe-Institut

  Hősiesség versus személyesség
  A szobrok és emlékművek szerepe a szlovákiai köztérben

  Amikor én még kissrác voltam, a pozsonyi Szabadság téren Klement Gottwald néhai kommunista elnök szobra állt. A Račianske mýtónál, e forgalmas csomópontnál lévő parkban a népi milícia, azaz a munkásőrség négy méter magas emlékműve magasodott: az egy szál munkásőr nadrágzsebbe dugott kézzel állt egy szocialista kalapácson.tovább ...
  © Goethe-Institut Ljubljana / Hendrik Kloninger

  A szocialista múlt kezelése Szlovéniában

  Szlovénia az 1990-es évek elején egyszerre ment keresztül az átalakulás és önállósodás folyamatán, s ez jelentősen megnehezítette a szocialista múlt feldolgozását. A társadalomnak néhány kivételtől eltekintve nem sikerült leszámolnia a letűnt rendszerrel, a titoizmussal.tovább ...
  Das „Jan Palach und Jan Zajíc“-Denkmal am Wenzelsplatz | © Archiv ÚSD AV ČR und Tomáš Vlček

  A csehek és kommunista múltjuk terhe

  Csehországban a „bársonyos forradalom” 1989 után „nemzeti megbékélésbe” torkollt, s ez megnehezítette a kommunista rendszerrel való leszámolást. Az első átvilágítási hullám csak a saját sorokig jutott, a kommunistátlanítás egyelőre csak az államigazgatást érintette.tovább ...
  Budapest 1956, Foto / © Ede Fabian

  A kommunista múlt kezelése a mai magyar emlékezetkultúrában

  Magyarországon, ahol már 1989 előtt is nagyobb volt a szabadság, viszonylag békésen ment végbe a hatalom átadása. A kommunista múlt feldolgozása három szakaszra bontható, s a magyar emlékezéskultúra mindmáig nem tudott megszabadulni attól, hogy két totalitárius ideológia antagonisztikus terhe nehezedik rá.tovább ...