Praeities politika

Devynių Europos valstybių ekspertai įvertina socializmo laikotarpį ir pasakoja apie konfrontaciją su tuo laikotarpiu savo valstybėse po 1990 m.
  Kundgebung im Tallinner Hirvepark (möglicherweise sogar als Obersevationsaufnahmen vom KGB) | © Okkupationsmuseum Tallin

  Estijos požiūris į sovietmečio paveldą

  10-ojo deš. pradžioje Estija išgyveno intensyvų restitucijos laikotarpį, kurio metu siekta atkurti 1918–1940 m. gyvavusią Estijos Respubliką. Buvo grąžintas nusavintas turtas, privatizuotos įmonės, restauruoti paminklai. Anksti pradėta tyrinėti represinę politiką, vykdytą sovietinės okupacijos metais.Plačiau ...
  © Presse- und Informationsamt der Bundesregierung; Foto: Engelbert Reineke

  Šalies ataskaita. Požiūris į socialistinę Vokietijos praeitį

  Žlugus VDR, 1990 m. Vokietijos Federacinė Respublika susidūrė su rimtais iššūkiais. Bandant pateikti teisinį SED režimo vertinimą, teko balansuoti tarp teisinės valstybės principų ir istorinio teisingumo, tuo tarpu istoriniam vertinimui įtakos turėjo (ir iki šiol turi) bendra nacionalsocialistinė praeitis.Plačiau ...
  7 Tage im August; Foto: Romualds Pipars, Olegs Kotovics; copyright: Riga Documentary Film Studio

  Latvijos politika: Vis dar atgarsis?

  Per penkis imigracijos iš kitų sovietinių respublikų dešimtmečius Latvijos visuomenė suskilo. 10-ojo deš. pradžioje šalis, veikiama sovietmečio patirties, svarstė įvairius tolesnės raidos scenarijus. Tuo pat metu vyko diskusijos apie nesipriešinimą sovietiniam režimui ir bendradarbiavimą su juo.Plačiau ...
  1952 m. rekonstruoto Vilniaus Žaliojo tilto socrealistinės skulptūros iki šiol tebekaitina visuomenines diskusijas apie sovietinio palikimo vertę. © Rasa Čepaitienė

  Požiūriai į sovietinį laikotarpį pokomunistinėje Lietuvoje

  Išsivadavusi iš komunistinio režimo, Lietuva iš pradžių bandė užpildyti „baltąsias istorijos dėmes“. Tuo metu išryškėjo radikalūs moralinio pobūdžio nesutarimai tarp dešiniųjų ir kairiųjų politinių jėgų. Reformų procese aktyviai dalyvaujant buvusiems komunistams, tikra desovietizacija taip ir neįvyko.Plačiau ...
  Foto: Stanisław Gawliński | © Muzeum Historyczna Miasta Krakowa

  Komunizmo paveldas Lenkijoje

  Lenkijoje, kuri dėl įvairių priežasčių užėmė ypatingą padėtį tarp Rytų bloko šalių, komunizmo ideologija dar iki 1989 m. užleido vietą autoritarinei mąstysenai. Po 1989 m. šalis susidūrė su paradoksu: „Solidarumo“ judėjimo įpėdiniai buvo paveldėję daugiau Liaudies Respublikos laikų mentaliteto bruožų nei postkomunistinės grupuotės.Plačiau ...
  Grenze | © Institut des nationalen Gedächtnisses

  Estijos požiūris į sovietmečio paveldą

  Vertinti totalitarinę praeitį Slovakija pradėjo dar tada, kai ji ir Čekija buvo viena valstybė, teisiniai veiksmai prasidėjo gerokai vėliau. Buvusios valstybės saugumo tarnybos bylos buvo išslaptintos tik 2002 m. Tuomet intensyvų vertinimo procesą pradėjo ir mokslininkai.Plačiau ...
  Jakub Platz; copyright: Goethe-Institut

  Didvyriškumas ir asmeniškumas
  Statulų ir paminklų paskirtis Slovakijos viešojoje erdvėje

  Als ich ein kleiner Junge war, stand auf dem Platz der Freiheit in Bratislava die monumentale Statue des ehemaligen kommunistischen Präsidenten Klement Gottwald. Im Park bei der Kreuzung Račianske mýto ragte das vier Meter hohe Denkmal der Volksmilizen auf, ein einzelner Milizionär mit den Händen in den Hosentaschen, der auf einem sozialistischen Hammer stand.Plačiau ...
  © Goethe-Institut Ljubljana / Hendrik Kloninger

  Požiūris į socialistinę praeitį - Slovėnija

  Slovėnijos požiūris į socialistinę praeitį labai sudėtingas, kadangi 10-ojo deš. pradžioje čia vyko ir pertvarka, ir išsivadavimo procesas. Visuomenei taip ir nepavyko, išskyrus kai kurias išimtis, atsiriboti nuo buvusio režimo – titoizmo.Plačiau ...
  Das „Jan Palach und Jan Zajíc“-Denkmal am Wenzelsplatz | © Archiv ÚSD AV ČR und Tomáš Vlček

  Čekai ir komunistinės praeities našta

  Po 1989 m. „Aksominės revoliucijos“ Čekijoje įsigalėjo „nacionalinio susitaikymo“ kursas, trukdęs suvesti sąskaitas su komunistiniu režimu. Pirmoji liustracijos banga apėmė vien saviškių gretas, o pradinė dekomunizacija apsiribojo tik valstybės valdžios institucijomis.Plačiau ...
  Budapest 1956, Foto / © Ede Fabian

  Požiūris į komunistinę praeitį šiandienos vengrų atminties kultūroje.

  Vengrijoje, kuri dar iki 1989 m. turėjo tam tikrų laisvių, valdžios perdavimas vyko sąlyginai sklandžiai. Komunistinė praeitis buvo įveikta trim etapais, tuo tarpu Vengrijos atminties kultūrą ir toliau lėmė antagonistinė dviejų totalitarinių ideologijų prieštara.Plačiau ...