Wielojęzyczność i gospodarka

Gospodarka Europy: bez wielojęzyczności bez szans w globalnej konkurencyjności

Unia Europejska jest dużą Szwajcarią. Ulica w Zurychu. Copyright: ColourboxUnia Europejska to coś w rodzaju dużej Szwajcarii: wspólny obszar ekonomiczny pod znakiem wielojęzyczności. Według opinii szwajcarskich badaczy 9 procent szwajcarskiego produktu krajowego brutto pochodzi z wielojęzyczności. Nawet jeśli jeszcze nikt nie spróbował dokładnego pomiaru ekonomicznej korzyści płynącej dla Europy z wielojęzyczności, można założyć, że i UE ma spore profity wynikające z jej różnorodnych języków. Jednak wielojęzyczność to nie samograj, wielojęzyczność należy celowo wspierać i rozwijąć.

Tego zdania jest „Forum Biznesu ds. Wielojęzyczności“, wysokie gremium, w skład którego wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele gospodarki europejskiej. Na zlecenie Europejskiego Komisarza ds. Wielojęzyczności, Leonarda Orbana, forum to zajęło się pytaniem, czy znajmość języków obcych może mieć wpływ na gospodarkę i miejsca pracy w UE. Grupa pod przewodnictwem Etienne Davignona, byłego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, pracowała nad konkretnymi przypadkami i sprawozdaniami z przeprowadzonych badań – między innymi nad sprawozdaniem ELAN z roku 2006, które udowodniło między innymi, że wiele małych i średnich przedsiębiorstw w Europie traci swe szanse ze względu na deficyty w zakresie znajomości języków i kultur.

Motywacja pracowników

Leonard Orban, Komisarz UE ds. Wielojęzyczności i patron projektu „Języki bez granic“. Foto/Copyright: European Communities, 2009 Najważniejszy wniosek Forum Biznesu: Jeśli Europa nie nauczy się w lepszy niż dotychczas sposób korzystać z potencjałów, jakie niesie ze sobą wielojęzyczność, poniesie duże straty w ramach zglobalizowanej konkurencji z krajami nowouprzemysłowionymi. Ponieważ te dynamicznie rozwijające się gospodarki – przede wszystkim w Azji i Ameryce Łacińskiej – bardzo szybko rozbudowywują swe znajomości języków.


Wiele przedsiębiortw musi według opinii gremium - aby móc strategicznie wykorzystać ten fakt na wszystkich płaszczyznach firmy - najpierw ustalić, jaki językami obcymi dysponuje ich personel. Zaleca się kontrolę i reorganizację procesów zatrudniania, strategii szkolenia oraz zasad mobilności w celu zachęcenia pracowników do korzystania ze znajomości językowych i dalszego ich rozwijania. Należy do tego też uznanie ekonomicznych korzyści płynących ze znajomości języków pochodzenia migrantów.

Połowa firm ma wielojęzyczne strony internetowe. Copyright: Goethe-Institut

Poza tym w ramach komunikacji internetowej oraz reklamy trzeba konsekwentnie wykorzystywać wielojęzyczność. Zgodnie ze sprawozdaniem ELAN około połowy małych i średnich przedsiębiorstw prezentuje się w internecie na wielojęzycznych stronach.

Znajomość języków częściowo nawet słabsza

Eksperci widzą tu zadania nie tylko dla gospodarki lecz również dla polityki – czy to na regionalnej, narodowej czy też na europejskiej płaszczyźnie. Na szczycie w Barcelonie w 2002 roku rządy krajów członkowskich ustaliły co prawda, że każda obywatelka i każdy obywatel UE poza swym językiem ojczystym powinien nauczyć się dwóch dalszych języków obcych. Od osiągnięcia tego celu jesteśmy jednak bardzo odaleni, a w niektórych krajach – na przykład w Austrii – trend idzie wręcz w odwrotną stronę. Z tego powodu nauczanie języków obcych musi być wspierane i preferowane na wszystkich poziomach kształcenia a spektrum oferty językowej powinno być jak najszersze. Zdaniem ekspertów nie wystarczy tylko formalne nauczanie języków obcych w szkołach czy na uczelniach, ogromne znaczenie ma wspieranie nieformalnych sposobów nauki języków na przykład poprzez programy wymiany i mobilności.

Flaga Unii Europejskiej. Copyright: Colourbox. Dużą pomocą dla gospodarki byłoby stworzenie tak zwanych „one-stop-shops“ w internecie, które oferowałyby przedsiębiorstwom powiązane informacje na temat programów operacyjnych oraz przykładowych projektów w zakresie wielojęzyczności. Kto już raz próbował w serwerowej dżungli różnych instytucji europejskich odnaleść konkretną informację, domyśla się, jak ambitnym zadaniem byłaby chociażby tylko realizacja tego zalecenia Forum Biznesu.
Christoph Brammertz
Jest członkiem Redakcji Online.

Tłumaczenie: Agnieszka Miller
Copyright: Goethe-Institut e. V., Online-Redaktion
Luty 2009
Linki

PATRONAT NAD PROJEKTEM

copyright: Europäische Kommission
Leonard Orban, Komisarz UE ds. Wielojęzyczności

Projektschreiber

With texts, sound reports and photos, reporters cover four selected projects within the “Multilingualism – Languages without Borders” initiative.