Wielojęzyczność i kształcenie

Wprowadzenie do problematyki zagadnienia

"Wielojęzyczność i kształcenie" – Dydaktyka różnojęzyczności


Dydaktyka różnojęzyczności jest stosunkowo nowym pojęciem w europejskiej i światowej dydaktyce językowej, a także w badaniach nad nauczaniem i uczeniem się języków.
więcej ...
Multilingual or Semilingual? © istockphoto/Julia Nichols

Language Ideologies in Germany and South Africaen

Susanne Becker of the Goethe University Frankfurt / Main and Yolandi Ribbens-Klein of the University of Cape Town are focusing on ideologies of language in Germany and South Africa.więcej ...
When is there a existence of a specific language development disorder by multilingual children? Photo: Lisa F. Young © iStockphoto

Speech Therapy for Multilingual Childrenen

The traditional diagnosis and therapy processes used by speech and language therapists cannot be used to discover whether or not multilingual children are suffering from language development impairments.więcej ...
EuroComGerm is an initiative with the objective of very quickly acquiring a reading knowledge of related languages. Photo: © EuroCom

EuroComGerm: A Quick Route to Reading Comprehensionen

A research group working on the EuroComGerm project has prepared instructions for the quick acquisition of reading comprehension abilities in Germanic languages. Project director Britta Hufeisen of the explains how to cleverly apply one’s existing linguistic knowledge.więcej ...
Dr Srichomthong from Thailand at the conference in Greifswald. Photo: © Lehrstuhl für Englische Sprachwissenschaft

Contact with Languages – Researchers in Greifswald Discuss the Issuesen

What role do multilingualism and contact with a language play in face-to-face and electronic communication? At the conference “Language Contact in the Age of Globalization”, these questions were posed and discussed by a pool of roughly 70 specialists.więcej ...
To take advantage of bicultural upbringing, universities have begun providing programs for “secondos”. Photo: © Europaeum Universität Regensburg

Secondos: cultivating and promoting bicultural backgroundsen

Students with foreign ancestry have become an integral part of German universities. In order to make full use of their bicultural orientation, universities have begun offering programs to support these so-called “secondos”.więcej ...
Children should come into contact with a number of different languages as early on as possible. Photo: Selin Yurdakul © iStockphoto

Alphabet Soup at Kindergarten: Multilingual Children’s Booksen

A little wolf hides at a kindergarten and comes out at night to play with their toys. It paints, looks at picture books and it cooks alphabet soup for the dolls and cuddly toys.więcej ...
There are special web sites that offer playful and effective ways for kids to get involved with foreign languages. Photo: Candice Popik © iStockphoto

The world’s languages at the click of a mouseen

Where is the easiest place to find children’s songs from Banglasdesh or Bolivia? How do you get kids excited about learning English or French words? On the Internet of course!więcej ...
CertiLingua is intended to give other schools an incentive to set up similar courses and activities. Photo: Julia Nichols © iStockphoto

New Label of Excellence for Outstanding School-leaversen

Pupils who show that they have a very good command of two foreign languages, bilingual competence in specialised subjects and an intercultural ability to act may be awarded the CertiLingua Label of Excellence.więcej ...
Wiele internetowych materiałów dydaktycznych może prowadzić do sukcesu foto: Alex Slobodkin © iStockphoto

Nauka języków w wirtualnych klasach

Nauka języka obcego przy pomocy internetu nie jest łatwa. Uczniowie muszą między innymi potrafić podtrzymać własną motywację do regularnej samotnej nauki przed komputerem. Pomóc w tym mogą sieciowe wspólnoty czyli tzw. językowe community.więcej ...
Rozpoczynanie nauki drugiego języka dopiero w szkole to zdecydowanie za późny moment. Zdjęcie: Rich Legg © iStockphoto

Czym skorupka za młodu nasiąknie: przedszkola dwujęzyczne

Dzieci dorastające w środowisku dwujęzycznym wykazują lepsze zdolności kognitywne niż ich jednojęzyczni rówieśnicy.więcej ...
Logo portalu Todo Alemán. © Goethe-Institut

Todo Alemán: piłka nożna i dobra zabawa

Osoby wychowywane bilingwalnie doceniają zalety wielojęzyczności i chętnie uczą się dalszych języków. Na tym właśnie opiera się nowa strona internetowa kreowana przez Instytut Goethego i zatytułowana „Todo Alemán“. Interaktywny portal adresowany jest do młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.więcej ...
Dzieci przed telewizorem. © Colourbox

Nauka z operą mydlaną – czy codzienne oglądanie telewizji podnosi kompetencje w zakresie języków obcych?

Programy z niemieckimi napisami należą w telewizji niemieckiej raczej do rzadkości i przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla osób niesłyszących. Lecz na przykład w krajach skandynawskich istnieje możliwość obejrzenia produkcji telewizyjnych w języku oryginalnym opatrzonych podpisami.więcej ...
Dzieci-tłumacze: Większość cieszy się, gdy może pomóc, uzyskując w ten sposób uznanie. Zdjęcie: Charles Benavidez © iStockphoto

Dzieci, które pomagają zrozumieć

Wyjaśniają ojcu treść listu z Urzędu Pracy i mówią babci, jakich potrzebuje tabletek – kiedy imigranci nie władający językiem niemieckim potrzebują pomocy, często to dzieci z rodziny przejmują rolę tłumacza.więcej ...
 Trzydzieści procent uczniów szkół podstawowych w Niemczech pochodzi z rodzin o tle migracyjnym. Copyright: Colourbox

Prawie tylu rodzimych użytkowników języka ilu uczniów – językowa integracja w Niemczech

Język to pierwszy krok do integracji. Szczególnie widoczne jest to w szkole, gdzie bariery językowe stanowią dużą przeszkodę na drodze do sukcesu.więcej ...

Nauczanie multimedialne: laptopy w niemieckich klasach

Christiane i Suzanne opowiadają o niesamowitych przygodach Kelly w cieplarni. Treść samodzielnie napisanej i multimedialnie przedstawionej historii nie ma tu żadnego znaczenia.więcej ...

Nauka przez nauczanie: celem jest samodzielność

Metoda „nauki przez nauczanie” polega na wzajemnym uczeniu się przez uczniów. Daje im to dodatkowe umiejętności.więcej ...

Od studenta do pośrednika pomiędzy kulturami

Cztery języki, cztery kierunki: studia master „European Studies“ na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą łączą interdyscyplinarną wiedzę fachową z kompetencją językową.więcej ...

Nauczenie się systematycznego wykorzystywania doświadczeń – koncepcja nauki trzeciego języka

Lekcja języka niemieckiego w Strasburgu; Copyright: picture-alliance / dpa Badacze wielojęzyczności wychodzą z założenia, że nauka języków obcych jest bardziej efektywna, gdy można świadomie skorzystać z posiadanych już doświadczeń językowych.więcej ...

Języki kultur – spostrzeżenia na temat obecnej sytuacji językowej

Co stanowi istotę nowoczesnego języka? Podobnie jak na innych rynkach również na rynku językowym dostępne są różnego rodzaju oferty.więcej ...
copyright: Colourbox

W mózgu jest miejsce na wiele języków

Znajomość kilku języków jest bardzo ważną umiejętnością w dzisiejszej Europie. Lecz w szkołach i przedszkolach dominuje jednojęzyczność.więcej ...

Rodziny wielojęzyczne: pośrednicy międzykulturowi

Dorastanie w rodzinie wielojęzycznej to obecnie codzienność aż jednej trzeciej dzieci żyjących w Niemczech.więcej ...

Lingu@net Europa

copyright: lingu@net
Wielojęzyczny bank danych na temat nauki języków obcych

Linia E

Interaktywny online-quiz na temat języków Europy!
zobacz też