Polityka oparta na różnojęzyczności

Wprowadzenie do problematyki zagadnienia

"Polityka oparta na różnojęzyczności"


Bez przemyślanej i systematycznej polityki językowej jednostki i systemy edukacyjne podejmują decyzje mające w najlepszym razie pożyteczne, lecz krótkotrwałe skutki, a społeczeństwo traci ewentualnie istniejącą różnorodność językową, a także demokratyczną i społeczną spójność.
więcej ...
The conference in Dortmund. Photo: Yueksel Ekinci Kocks/Ali Osman Oeztuerk

How multilingual is Germany after 50 years of immigrationen

What role does multilingualism play in schools and other public institutions? And how is immigration and multilingualism policy shaped in Germany? These were the two featured questions asked at the international conference “50 Years Later: Immigration – Multilingualism – Education” in Dortmund in October.więcej ...
Are our computers equipped to handle a multilingual Europe? Photo: © META-NET

New technology for Europe’s many languagesen

Excluding the numerous regional and minority dialects and languages in Europe, 23 languages are spoken in the European Union. But are our computers equipped to handle a multilingual Europe?więcej ...

„Przyjaźń, nie tylko komunikacja“ – wywiad z Jürgenem Trabant

Romanista Jürgen Trabant o znaczeniu wielojęzyczności dla kultury europejskiej oraz.więcej ...

Cicha wspólnota językowa

Jakimi językami mówi się w Niemczech? Obok niemieckiego wymieniamy języki imigrantów np. turecki lub włoski, poza tym języki regionalne jak łużycki, duński czy fryzyjski. Lecz istnieje też zupełnie inny język, którym posługuje się tu około 200.000 ludzi, a o którym nie każdy od razu pomyśli: język migowy.więcej ...

„Gdybym miał więcej odwagi, uczyłbym się arabskiego“

Rozmowa z Avi Primor, byłym ambasadorem Izraela w Niemczech, o wielojęzyczności, nauce języków obcych i językach, które chciałoby się znać.więcej ...
copyright: Colourbox

Różnojęzyczność

Podczas gdy jeszcze do lat sześćdziesiątych XX wieku języki obce zastrzeżone były przede wszystkim dla osób wykształconych, bogatych lub wykonujących specjalne zawody, dziś są one elementem dnia codziennego wielu ludzi.więcej ...
copyright: Goethe-Institut

Żywa wielojęzyczność

Ana-Maria Baracaldo wystąpiła w ramach berlińskiego konkursu dla publiczności w kategorii „Emocjonalne przemówienie uliczne“ i zaprezentowała, co oznacza indywidualna wielojęzyczność. Popatrzcie i posłuchajcie sami, jak to jest, gdy o wielojęczności nie tylko się mówi, lecz gdy ją się faktycznie przeżywa.więcej ...

„Bogactwo Europy w znaczący sposób opiera się na jej zróżnocowaniu językowym“

Wywiad z profesorem dr Gerhard Stickel, przewodniczący Europejskiej Federacji Narodowych Instytucji na rzecz Języka.więcej ...

"Tłumaczenie to jednocześnie zysk i strata" – język niemiecki w nauce

Czy nauka jest dziś jeszcze wielojęzyczna, jaką rolę odgrywa język niemiecki jako język nauki? Rozmowa z Felixem Grigat, odpowiedzialnym redaktorem Forschung & Lehre, czasopisma zajmującego się tematyką wyższych uczelni i polityki naukowej.więcej ...

Dossier: Kulturen in Bewegung

Migracja trwale zmieniła krajobraz kulturowy Republiki Federalnej Niemiec.

Siła języka

Jaką rolę pełni język w zglobalizowanym świecie