Wielojęzyczność – Języki bez granic


Ożywiona i wspierana wielojęzyczność jest warunkiem dialogu interkulturowego, różnorodności kulturowej, a tym samym udanego zjednoczenia Europy. Pisarze, naukowcy, eksperci i dziennikarze naświetlają różne aspekty wielojęzyczności.

Jaki wpływ wielojęzyczność wywiera na życie polityczne, społeczne, intelektualne i kulturalne? Jakie ma znaczenie dla gospodarki i nauki? Jaki jest udział europejskiej wielojęzyczności w powstaniu lingua franca? Iloma językami mówi sztuka? Jak wspierać wielojęzyczność? Jaki jest związek pomiędzy polityką językową a wielojęzycznością? Jak wygląda wielojęzyczność w codziennej rzeczywistości w szkole, pracy lub w rodzinie? Co oznacza wielojęzyczność jako element tożsamości kulturowej? Jaki potencjał tkwi w różnorodności językowej przyniesionej przez imigrantów?

Te zagadnienia poruszono w opracowaniach na temat wielojęzyczności i edukacji, polityki, sztuki oraz nauki. Zagadnienie wielojęzyczności było również tematem licznych projektów na całym świecie — od konkursów szkolnych, poprzez warsztaty, po międzynarodową konferencję „Języki bez granic”.

  Obrona pierwszego języka obcego – języka własnego

  „Kiedy byłem jeszcze dzieckiem ...“ Szwajcarski pisarz i naukowiec Adolf Muschg o wielojęzyczności.więcej ...

  mehrsprachICH

  You voted: This is our multilingual ambassador!

  11 Questions on Multilingualism

  © colourbox.com
  Successful Lithuanians and Germans tell about learning languages, language in daily life and multilingualism in Lithuania and Germany.

  PATRONAT NAD PROJEKTEM

  copyright: Europäische Kommission
  Leonard Orban, Komisarz UE ds. Wielojęzyczności