Współorganizatorzy/Partnerzy

Współorganizatorzy

Stowarzyszenie Fundatorów skupiające około 3.000 przedsiębiorstw, związków przedsiębiorców i osób prywatnych jest wspólną inicjatywą gospodarki niemieckiej na rzecz wspierania nauki i narybku naukowego. Stowarzyszenie rozwija programy i projekty mające na celu rozwiązywanie problemów strukturalnych w szkolnictwie wyższym i nauce – między innymi zajmuje się dalszym rozwojem języka niemieckiego np. jako języka nauki.

Partnerzy

Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. Deutscher Sprachrat
Institut für deutsche Sprache Deutsche Welle
Akademie der Künste ADAWIS
ALTE DAAD
ERFA EU
Langenscheidt-Verlag © Deutschlandfunk

mehrsprachICH

You voted: This is our multilingual ambassador!

11 Questions on Multilingualism

© colourbox.com
Successful Lithuanians and Germans tell about learning languages, language in daily life and multilingualism in Lithuania and Germany.

PATRONAT NAD PROJEKTEM

copyright: Europäische Kommission
Leonard Orban, Komisarz UE ds. Wielojęzyczności