Impreza finałowa „Języki bez granic“

Impreza finałowa „Języki bez granic“ (Niemcy)

W dniach od 17 do 19 września 2009 roku odbędzie się w berlińskiej Akademii Sztuk wielka impreza finałowa, zamykająca projekt „Języki bez granic”. Jejotwarcia dokona Leonard Orban, europejski Komisarz ds. Wielojęzyczności, który objął patronat nad projektem.

  Przemówienie powitalne Przewodniczącego Instytutu Goethego

  © Goethe-Institut, Prof. Lehmann„Jako Instytut Kultury Republiki Federalnej Niemiec Instytut Goethego niesie w świat wielobarwny obraz swego kraju. Otwiera on dostęp do języka niemieckiego, niemieckiej kultury i społeczeństwa oraz wspiera międzynarodową wymianę i współpracę kulturalną.
  W tym też zakresie Instytut Goethego zajmuje się aktualnymi zagadnieniami społeczno-politycznymi. W ramach projektu „Języki bez granic“ podjęliśmy ważny temat wielojęzyczności i rozważamy go pod wieloma różnymi regionalnymi, ale również i merytorycznymi punktami widzenia.

  Cieszę się bardzo, że mogę Państwa powitać w Berlinie na zakończeniu naszego dwuletniego projektu „Języki bez granic“. Od 17 do 19 września 2009 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Fundatorów Na Rzecz Nauki Niemieckiej jak również wraz z wieloma innymi partnerami przedstawimy forum dialogu pomiędzy międzynarodowymi ekspertami z dziedziny nauki, polityki i gospodarki.

  Podsumowane i dyskutowane będą tu wyniki projektów zrealizowanych w ramach „Języków bez granic“ na całym świecie, potoczą się rozmowy i wymiana zdań na temat przeróżnych zakresów tematycznych projektu.

  Wielką radością jest dla mnie fakt, że pan Leonard Orban - Komisarz Unii Europejskiej ds. Wielojęzyczności i patron projektu - otworzy naszą imprezę oraz, że ponownie możemy być gośćmi Akademii Sztuk przy Pariser Platz w Berlinie.

  Program naszego spotkania jest bardzo interesujący i bogaty. Przewiduje on dwudniową konferecję na temat „Język i integracja“ oraz berlińską premierę sztuki teatralnej „Unserdeutsch“ z Papui-Nowej Gwinei, gdzie istnieje jedyny na świecie język kreolski oparty na języku niemieckim. Poza tym oczekuje nas sympozjum na temat roli różnorodności językowej w gospodarce oraz interaktywny wykład zajmujący się problematyką nauki języków obcych, podczas którego ja osobiście mam zamiar nauczyć się 5 języków w ciągu 40 minut.
  Program imprezy jest więc bardzo obszerny i sięga od spotkań naukowych po warsztaty dla publiczności, a geograficznie od Europy po cały Świat.“

  Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann

   mehrsprachICH

   You voted: This is our multilingual ambassador!

   11 Questions on Multilingualism

   © colourbox.com
   Successful Lithuanians and Germans tell about learning languages, language in daily life and multilingualism in Lithuania and Germany.

   PATRONAT NAD PROJEKTEM

   copyright: Europäische Kommission
   Leonard Orban, Komisarz UE ds. Wielojęzyczności