Projekty

Sant Jordi – Festiwal Książki i Róży w Barcelonie (Hiszpania)

Instytut Goethego w Barcelonie w bardzo udany sposób rozpoczął już wspieranie języka niemieckiego jako obcego w ramach koncepcji wielojęzyczności Komisji Europejskiej.

Wraz z British Council, Institut Français, Instituto Camões, Istituto Italiano di Cultura i katalońskim Instytutem Lingua Món przeprowadziliśmy imprezy, warsztaty i eventy propagujące naukę języków obcych.

Co roku w kontekście - Sant Jordi - Festiwalu Książki i Róży odbywa się w Barcelonie bardzo lubiana przez publiczność impreza organizowana przez tutejszy Instytut Goethego we współpracy z w/w partnerami. Skierowana jest ona przede wszystkim do młodzieży i studentów i ma za zadanie promocję zainteresowania wielojęzycznością. Po eventach Jakim językiem mówi miłość? (2005) i Wytęsknione krajobrazy (2006) impreza roku 2007 zatytułowana była Bestiarium. Temat zrealizowany został w 6 językach: środkami poezji, satyry, tańca i śpiewu widzowie przenieśli się w liryczno-metaforyczny świat zwierząt i bajkowych postaci.

W przyszłości wszystkie uczestniczące instytuty kultury chcą kontynuować wspólną koncepcję udanego projektu w zakresie wielojęzyczności, tym bardziej, że cel wielojęzyczności znajduje dużo uznania w katalońskich instytucjach oświatowych. Dzięki temu łatwiej i wydajniej możemy prowadzić wspólne akcje promocyjne i reklamowe i zyskujemy duży oddźwięk od odbiorców. Następna impreza na Sant Jordi odbędzie się w roku 2009.

Partnerzy: British Council, Institut Français, Instituto Camões, Istituto Italiano di Cultura i kataloński Instytut Lingua Món

Sant Jordi
23 kwietnia jest świętem narodowym Katalonii, dniem jej patrona - św. Jerzego. Tradycja nakazuje, aby tego dnia obdarowywać się nawzajem różami lub książkami. Zwyczaj ten łączy aspekt religijny – róża jest symbolem miłości , z aspektem kulturalnym w postaci książki. Święto to znane jest w całej Katalonii i jest w wielu miejscowościach najuroczyściej obchodzonym świętem ludowym.
Dzień świętego Jerzego jest dniem wspólnoty, kultury i respektu wobec innych.Veranstaltungsarchiv
Bestiarium
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Linki

mehrsprachICH

You voted: This is our multilingual ambassador!

11 Questions on Multilingualism

© colourbox.com
Successful Lithuanians and Germans tell about learning languages, language in daily life and multilingualism in Lithuania and Germany.

PATRONAT NAD PROJEKTEM

copyright: Europäische Kommission
Leonard Orban, Komisarz UE ds. Wielojęzyczności