Projekty

Akademia Letnia Wielojęzyczność (Egipt)

Akademia Letnia 2008 Instytutu Goethego w Egipcie w pełni skoncentrowała się na temacie wielojęzycznośi.

Jak można zorganizować nauczanie większej ilości języków? Jakie są doświadczenia w tym zakresie? I jaką pozycję w dyskusji o wielojęzyczności zajmuje język niemiecki?

20 uczestników z Egiptu, Maroka, Tunezji i Niemiec zajęło się opracowaniem odpowiedzi na te i inne pytania. Obok cyklu wykładów dotyczących teorii i praktyki odbyły się też – jako główna część programu - dwudniowe warsztaty dotyczące przyszłości. Z pomocą renomowanych referentów zdających relację z praktycznych doświadczeń i ekspertyz naukowych uczestnicy przygotowali nowe propozycje i rozwiązania nauczania języków obcych, aby mogło ono sprostać wymaganiom zglobalizowanego świata.
Linki

mehrsprachICH

You voted: This is our multilingual ambassador!

11 Questions on Multilingualism

© colourbox.com
Successful Lithuanians and Germans tell about learning languages, language in daily life and multilingualism in Lithuania and Germany.

PATRONAT NAD PROJEKTEM

copyright: Europäische Kommission
Leonard Orban, Komisarz UE ds. Wielojęzyczności