Projekty

Dzień nauczyciela języka niemiecko Barcelonie 2008 (Hiszpania)

Wielojęzyczność oraz nabywanie znajomości języków to tematy szczególnie interesujące w kontekście hiszpańsko-katalońskim. I dlatego Instytut Goethego w Barcelonie wysunął je na pierwszy plan Zjazdu Nauczycieli Języka Niemieckiego 2008.

Jaki wpływ ma dwujęzyczność na nabycie pierwszego języka obcego i w jaki z kolei sposób pierwszy język obcy wpływa na naukę języka drugiego i trzeciego? Jakie szanse ma dwujęzyczna edukacja w Hiszpanii? Gdzie już jest i jak można ocenić jej perspektywy? Gdzie należy szukać granic i możliwości dydaktyki wielojęzyczności?

W celu szczegółowego naświetlenia powyższej problematyki zaproszono szereg ekspertów z Niemiec i Hiszpanii:
Wśród referentów znalazła się pani prof. dr Karin Aguado z Uniwersytetu Kassel, która w swym wykładzie „Wielojęzyczność i nauka języków obcych: aspekty psycholingwistyczne i neurokognitywne“ zajęła się szczególną sytuacją w Hiszpanii z jej mniejszościowymi językami. Pan prof. dr Jörg Roche z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium w swym wykładzie „Od wielojęzyczności wewnętrznej do zewnętrznej” zajął się procesem nabywania znajomości języka. Dr Nicole Marx z Uniwersytetu Wilhelma w Münster w swym wystąpieniu „Język niemiecki jako język trzeci“ skoncentrowała się na procesach językowych występujących podczas uczenia się języka trzeciego, w pierwszej linii w konstelacji „niemiecki po angielskim“.

W niektórych regionach Hiszpanii powstają aktualnie nowe dwujęzyczne profile oferujące naukę przedmiotów w języku niemieckim. Na temat tego rozwoju mówił Paul Palmen z Rządu Okręgowego Kolonii w swym wykładzie pod tytułem „Dwujęzyczne profile edukacji – szansy i perspektywy”. Panie dr Olga Esteve i Zinka Carandell zwróciły uwagę na szczególną sytuację w Hiszpanii w swym wspólnym wystąpieniu końcowym „Droga do dydaktyki wielojęzyczności: granice i możliwości”.

Wszystkie wykłady oparte były na wynikach aktualnych badań i jednocześnie wzięły pod uwagę praktyczny stan rzeczy. Szczególnie mocno uwzględniły praktykę wykłady pana Theo Scherling i pani Meike Müller, u których w centrum zainteresowania znalazły się obraz i język ciała, a pojęcie wielojęzyczności rozszerzone zostało na elementy nonwerbalne. Wykłady uzupełniły warsztaty, prezentacje publikacji i projekcje filmowe. Stoiska informacyjne dały obraz nowości wydawniczych i możliwości studiów w Niemczech.

Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego miał za zadanie stać się doświadczeniem motywującym dla uczestników. W związku z tym bardzo ważna była – obok uzyskania wiadomości fachowych – osobista wymiana doświadczeń. Sprzyjały jej atmosfera campusu położonego niedaleko morza, przerwy na kawę w pełnym słońca podwórcu uniwersytetu i wspólna kolacja w starym porcie.
Copyright: GI BarcelonaNa uczestniczki i uczestników, którzy przybyli w przeddzień Zjazdu, czekało w prywatnej bibliotece „Ateneu” przedstawienie kabaretowe „Kłamać ale szczerze”. Kabaretysta i aktor Karsten Kaie wykreował wymarzoną dla siebie rolę szarmackiego trenera kłamstwa i komunikacji. W 13 rozdziałach roztoczył on wizję nieskończonych możliwości pozytywnego kłamania. Podczas wieczoru powstały strategie szczerego życia w kłamstwie.

Copyright: GI BarcelonaZjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego zorganizowany został we współpracy Instytutu Goethego w Barcelonie, Uniwersytetu Pompeu Fabra i katalońskiego Związku Germanistów i wspomagany był przez szkolne władze Katalonii. Odbył się w dniach 19 i 20 września w Campus del Mar Uniwersytetu Pompeu Fabra.

Linki

mehrsprachICH

You voted: This is our multilingual ambassador!

11 Questions on Multilingualism

© colourbox.com
Successful Lithuanians and Germans tell about learning languages, language in daily life and multilingualism in Lithuania and Germany.

PATRONAT NAD PROJEKTEM

copyright: Europäische Kommission
Leonard Orban, Komisarz UE ds. Wielojęzyczności