Projekty

Europejski językowy festiwal teatrów młodzieżowych – języki na scenie! Lingue in scena! (Włochy)

„Języki na scenie!” był projektem skierowanym do młodych ludzi z Turynu, Włoch i całej Europy. Celem festiwalu było zbliżenie uczestników do świata teatru poprzez artystyczną i praktyczną pracę aktorską, ale również jako widzów, jednoczesne promowanie poznawania innych kultur oraz wzbudzanie do nich szacunku. Celem tego artystycznego konceptu jest przedstawienie dużego bogactwa języków i kultur krajów europejskich.

W dniach od 11 do 15 maja 2009 młodzi Europejczycy z Bułgarii, Niemiec, Francji, Portugalii, Serbii i Turcji, wraz z młodzieżą ze Szwajcarii i Włoch, wzięli udział w jedynym w swoim rodzaju doświadczeniu artystyczno-kulturalnym: odbywali oni próby w wielojęzycznych grupach teatralnych, brali udział w warsztatach w obszarze granicznym pomiędzy teatrem a sztukami plastycznymi i wystawiali swoje sztuki nie tylko w języku ojczystym, ale również w języku obcym. Równocześnie zbliżyli się do wielkiej literatury, opracowując wspólnie wielojęzyczną inscenizację fragmentów z Fausta J.W. von Goethego.

Lingue in scena!, liczący sobie już dziewięć lat festiwal, jest wydarzeniem wspieranym przez różne instytucje, które ściśle ze sobą współpracują.

Kompletny program festiwalu jest dostępny w postaci pliku PDF.

Linki

mehrsprachICH

You voted: This is our multilingual ambassador!

11 Questions on Multilingualism

© colourbox.com
Successful Lithuanians and Germans tell about learning languages, language in daily life and multilingualism in Lithuania and Germany.

PATRONAT NAD PROJEKTEM

copyright: Europäische Kommission
Leonard Orban, Komisarz UE ds. Wielojęzyczności