Projekty

Konferencja Wielojęzyczność i wczesne nauczanie języków obcych (Węgry)

Na jakim etapie pod względem wielojęzyczności znajdują się kraje Europy środkowo-wschodniej 20 lat po upadku żelaznej kurtyny? W jaki sposób realizowane są cele Rady Europejskiej oraz jak wygląda praktyczne stosowanie wyników badań naukowych poświęconych nauczaniu języków obcych? Jaką rolę odgrywają języki dla osobistego i zawodowego rozwoju jednostki?

Konferencja “Wielojęzyczność i wczesne nauczanie języków obcych” (25 - 27 maja 2009) naświetli i przedyskutuje w aspekcie polityki kształcenia, nauki i pedagogiki w formie wykładów, raportów i warsztatów problematykę związaną z powyższymi pytaniami. Uczestnikami konferencji będą pracownicy Instytutów im. Goethego z Europy środkowo-wschodniej oraz zaproszeni eksperci i goście.

Na wstępie międzynarodowej konferencji w poniedziałek 25 maja odbędą się trzy wykłady i dyskusja panelowa na temat problemów polityki kształcenia oraz nauki. Następnie odbędą się spotkania mające za główny punkt zainteresowania aktywności Instytutów im. Goethego i instytucji partnerskich w różnych krajach oraz tematykę metodyczno-dydaktyczną oraz nowe materiały nauczania.

Download SymbolProgram konferencji
Linki

mehrsprachICH

You voted: This is our multilingual ambassador!

11 Questions on Multilingualism

© colourbox.com
Successful Lithuanians and Germans tell about learning languages, language in daily life and multilingualism in Lithuania and Germany.

PATRONAT NAD PROJEKTEM

copyright: Europäische Kommission
Leonard Orban, Komisarz UE ds. Wielojęzyczności