Trajnimi i mësuesve

Bild Unterricht© 2011 Deutschzentrum Tirana Qendra e Gjermanishtes u ofron mësuesve të gjermanishtes mundësinë e kualifikimit të mëtejshëm.

Nëse jeni të interesuar për seminaret pranë Qendrës së Gjermanishtes ju lutemi të regjistroheni në listën tonë të njoftimeve, duke dërguar një e-mail me tekstin "Dua të regjistrohem në listën njoftimeve" në adresën:
it@deutschzentrum.al

Goethe-Institut ofron edhe disa bursa për seminare trajnimi dhe kurse gjuhe në Gjermani për mësuesit shqiptarë. Aplikimet ju lutemi t'i dërgoni në adresën e drejtoreshës së Qendrës së Gjermanishtes, zonja Petra Behlke-Campos:
petra.behlke-campos@goethe.de

Për afatin e mbylljes së aplikimeve për seminaret që zhvillohen në vitin 2014 dhe 2015 ju lutemi të shkurani në adresën:
administration@deutschzentrum.al

  New distance learning courses

  © colourbox.com
  intensive professional training for focal subjects: DaF Grundfertigkeiten and Whiteboards in the classroom

  Dossier: CLIL

  Content and Language Integrated Learning

  Promoting the German Language

  Advertising ideas and materials for promoting German as foreign language