Kursevi/tečajevi njemačkog jezika

Molimo Vas, odaberite Vašu vrstu kursa. Ukoliko imate pitanja, rado ćemo Vas posavjetovati. Kod naših standardnih kurseva možete birati da li radije želite učiti malo sporije (ekstenzivni kursevi) ili brže (intenzivni ili superintenzivni kursevi).

U redovitim razmacima nudimo i kurseve na specijalne teme, pripremne kurseve za ispite, te kurseve za mlade. Na upit rado organiziramo i individualno prilagođene kurseve za firme, manje grupe ili pojedine osobe.

Ukoliko ne možete redovito dolaziti na institut, dopisni kurseviili kombinirano učenje pružaju Vam dobru alternativu.
 

Pregled ponude kurseva

Tip kursa Koliko
dugo?
Napredak Kada? Ko?
Ekstenzivni
kursevi
12 sedmica
6 *NJ sedmično
1 stepen ljetni i zimski
semestar
do max. 18 odraslih
Kursevi za
mlade
20 sedmica
2 *NJ sedmično
1 stepen ljetni i
zimski
semestar
do max. 18 osoba
Kursevi za
djecu
12 sedmica
2 *NJ sedmično
1 stepen ljetni i
zimski
semestar
do max. 15 osoba
Individualni
kursevi
Po dogovoru Uvijek 1 osoba
Kursevi za
poduzeća
po dogovoru
Dopisni kursevi u svako doba

*NJ = nastavne jedinice sa po 45 minuta