Učiti njemački: Ispiti

 ©
Za posao, studij ili dobijanje vize Vam treba certifikat ili diploma? Želite znati koliko dobro poznajete njemački jezik? Na našem institutu možete polagati veliki broj međunarodno priznatih ispita.

Molimo da na lijevoj strani odaberete željeni ispit. Ukoliko još niste sigurni koji ispit je pravi za Vas: Pregled stupnjeva ispita i kurseva njemačkog jezika Goethe-InstitutaVam pokazuje koji ispiti za Vaš stupanj kursa dolaze u obzir.

Opširnije informacije o ispitima Goethe-Instituta i modele ispita naći ćete na našim centralnim stranicama:
Opširan opis ispita

Potreban Vam je Flashplayer, da bi vidjeli ovaj video

Ispitni termini u 2015. godini

Kalendar
Goethe-certifikati:
A2, B1, B2, C1, C2
Upis: 19.10–06.11.2015.
Glossa centar
Tuzla
Goethe-certifikati:
A2, B1, B2, C1, C2
Upis: 10–28.08.2015.
Glossa centar
Tuzla
Goethe-certifikati:
A2, B1, B2, C1, C2
Upis: 25.05–12.06.2015.
Glossa centar
Tuzla
Goethe-certifikati:
A2, B1, B2, C1, C2
Upis: 09–24.03.2015.
Glossa centar
Tuzla
Goethe certifikati:
A2, B1, B2, C1, C2
Upis: 06.07–02.10.2015
Glossa centar
Banja Luka
Goethe certifikati:
A2, B1, B2, C1, C2
Upis do 20.02.2015
Glossa centar
Banja Luka
Goethe certifikati: B1/B2
Upis do 30.10.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Goethe certifikati: B1/B2
Upis do 25.09.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Goethe certifikati: B1/B2
Upis do 29.05.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Goethe certifikati: B1/B2
Upis do 30.04.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Goethe certifikati: B1/B2
Upis do 20.03.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Goethe certifikati: B1/B2
Upis do 30.01.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Start Deutsch 1
Upis: 23.11–11.12.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Start Deutsch 1
Upis: 26.10–13.11.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Start Deutsch 1
Upis: 21.09–16.10.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Start Deutsch 1
Upis: 24.08–11.09.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Start Deutsch 1
Upis: 22.06–17.07.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Start Deutsch 1
Upis: 25.05–12.06.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Start Deutsch 1
Upis: 27.04–15.05.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Start Deutsch 1
Upis: 23.03–14.04.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Start Deutsch 1
Upis: 23.02–13.03.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Goethe certifikati:
A2, B1, B2, C1, C2
Upis: 08.–26.06.2014
Glossa centar
Banja Luka
Goethe certifikati:
A2, B1, B2, C1, C2
Upis: 27.04.–15.05.2014
Glossa centar
Banja Luka
Start Deutsch 1
Upis: 26.01–13.02.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Goethe certifikati: A2, B1, B2, C1, C2
Upis: do 20.03.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Goethe certifikati: A2, B1, B2, C1, C2
Upis: do 13.11.2015.
Goethe-Institut Sarajevo
Goethe certifikati: A2, B1, B2, C1, C2
Upis: do 13.11.2015.
Goethe-Institut Sarajevo

Učiti njemački

Portal Goethe-Instituta

Accessible exam training materials

Online practice exam for those interested in a German exam for beginners to advanced (A1 – C2) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities

Ispiti Goethe-Instituta

Opširan opis ispita

Goethe-Institut Shop: Priprema ispita

Naručite materijal za pripremu za Vaš ispit iz njemačkog jezika

Često postavljana pitanja

o našim ispitima