Svaki početak je lagan. Das Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 predstavlja sasvim jednostavno poznavanje njemačkog jezika. Ispit odgovara prvom stepenu (A1) na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.
 

Nakon položenog ispita možete, npr.

  • u svakodnevnim situacijama da razumijete jednostavna pitanja, uputstva i saopštenja, poruke na telefonskoj sekretarici kao i javna saopštenja i kratke razgovore,
  • da shvatite važne informacije iz kratkih pisanih saopštenja, javnih natpisa sa uputstvima i malih oglasa,
  • da kažete i razumijete brojeve, količine, vrijeme i cijene,
  • da ispunite formulare u vezi sa jednostavnim i ličnim podacima,
  • da napišete jednostavna lična saopštenja,
  • da se predstavite i odgovorite na jednostavna pitanja koja se odnose na Vas,
  • da formulišete/sastavite uobičajena pitanja i molbe koje se koriste u svakodnevnom životu i da reagujete na njih.
Dalje informacije i materijal za vježbanje za
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Materijali za printanje

Prijava:
Ured za kurseve njemačkog jezika

U našem uredu za kurseve njemačkog jezika možete dobiti informacije o pripremi za ispit.

Informacije o certifikatu njemačkog jezika za spajanje porodica

Osobe koje žele da podnesu zahtjev za vizu kako bi se pridružile svom bračnom partneru u Njemačkoj moraju da predaju dokaz o osnovnom poznavanju njemačkog jezika (nivo A1 evropskog referentnog sistema za strane jezike) Više ...

Spajanje porodice

Često postavljana pitanja i primjer ispita za utvrđivanje znanja njemačkog jezika kod bračnih partnera koji žele da se priključe svojoj porodici u Njemačkoj.