Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

TestDaF je ispit o poznavanju njemačkog jezika na naprednom nivou. On obuhvata na šestostepenoj skali jezičke kompetencije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike nivo od stepena B2 do stepena C1 i priznat je od svih visokih škola u Njemačkoj kao dokaz o poznavanju njemačkog jezika za upis na studije. Stručno znanje nije neophodno.

Nakon uspješno položenog ispita TestDaF dokazujete da

  • možete da izvučete značajne pojedinačne informacije iz različitih kratkih tekstova,
  • možete da razumijete detalje i cjelokupno izlaganje novinarskih i naučnih tekstova, koji se bave naučnim ili društvenopolitičkim pitanjima,
  • možete da shvatite detaljne informacije iz situacija u svakodnevnom životu,
  • možete da pratite intervjue i razgovore koji se odnose na studije i uopštene naučne teme,
  • možete da razumijete izlaganja u vezi naučnih tema,
  • možete da sastavite sopstveni, dobro strukturisani i razumljivi tekst i da ga argumentovano izložite,
  • možete da opišete podatke, sažeto ih izložite i međusobno uporedite,
  • da u diskusijama i razgovorima možete da zauzmete obrazlagajući stav, provjerite alternative kao i da sačinite naučnu pretpostavku.
Dalje informacije i materijal za vježbanje za
TestDaF
Link na temu

Učiti njemački

Portal Goethe-Instituta

Accessible exam training materials

Online practice exam for those interested in a German exam for beginners to advanced (A1 – C2) – fully accessible and therefore especially suited for people with disabilities

Ispiti Goethe-Instituta

Opširan opis ispita

Goethe-Institut Shop: Priprema ispita

Naručite materijal za pripremu za Vaš ispit iz njemačkog jezika

Često postavljana pitanja

o našim ispitima

Mein Sprach- und Deutschlandbegleiter

Das Buch für alle, die nach Deutschland gehen.