Obrazovanje i nauka

Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo   englishbosanski

Obala Maka Dizdara 3
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 210369
Fax: +387 33 664883
info@alu.unsa.ba

Ambasada Republike Francuske u Bosni i Hercegovini   françaisbosanski

Ulica Mehmed Bega Kapetanovića
Ljubušaka
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 668149
Fax: +387 33 668103

Ekonomski fakultet Sarajevo   englishbosanski

Trg Oslobođenja 1
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 275900, 257906
Fax: +387 33 257963
efsa@efsa.unsa.ba

Fakultet islamskih nauaka Sarajevo   bosanski

Čemerlina 54
71000 Sarajevo
Tel. +387 33 232982, 232978
Fax: +387 232983
info@fin.ba

Fakultet političkih nauka Sarajevo   deutsch

Skenderija 72
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 666844, 263870
Fax: +387 33 666884

Filozofski fakultet Sarajevo   bosanski

Franje Račkog 1
Tel: +387 33 253100; 667765
Fax: +387 33667873

Franjevačka teologija Sarajevo   hrvatski

Aleja Bosne Srebrene 111
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 453266
Fax: +387 33 460507

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Kantona Sarajevo   bosanski

Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 562129
Fax:+387 33 562128
Fax: +387 33 562-218
emirt@ks.gov.ba

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Tuzlanskog kantona   bosanski

Slatina 2
75000 Tuzla
Tel: +387 35 281296
Fax: +387 35 281340
ministarstvo@monkstk.ba

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Unsko-sanskog kantona   bosanski

Ul. Alije Đerzeleza 6
77000 Bihać
Tel: +387 37 331077
Fax: +387 37 331077

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona   bosanski

Zmaja od Bosne bb
72000 Zenica
Tel: +387 32 245646

OSCE u Bosni i Hercegovini   englishbosanskihrvatskisrpski

Fra Andjela Zvizdovića 1A
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 752 100
press.ba@osce.org

Pedagoški institut - Sarajevo   bosanski

Maršala Tita 54/II
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 220967,
Fax: +387 33 214890
ppzsa@iweb.ba

Pedagoški Zavod Doboj   deutsch

Kralja Dragutina 14
74000 Doboj
Tel: +387 53 241203
Fax: +387 53 241203

Pedagoški Zavod Hercegovačkog-Neretvanskog Kantona   deutsch

Sjeverni Logor 116
88000 Mostar
Tel: +387 36 570045
Fax: +387 36 570045
Mail Symbolmopz@cob.net.ba

Pedagoški Zavod Republike Srpske   deutsch

Vidovdanska 45
78000 Banja Luka
Tel: +387 51 430110
Fax: +387 51 430100

Pedagoški Zavod Tuzlanskog Kantona   bosanski

Bosne srebrene 119
75000 Tuzla
Tel: +387 35 320220
pztz@pztz.baa

Pedagoški Zavod Unsko-sanskog kantona   deutsch

Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel: +387 37 223441
Fax: +387 37 222770

Pedagoški Zavod Zeničko-Dobojskog Kantona   deutsch

Sarajevska 77
72000 Zenica
Tel: +387 32 414477
Fax: +387 32 401627
Mail Symbolpzzedok@bih.net.ba

Sarajevo School of Science and Technology   englishbosanski

Bistrik 7
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 654716
Fax: +387 33 654716 a
dmissions@ssst.edu.ba

Sveučilište u Mostaru
Fakultet filozofsko-humanističkih znanosti   hrvatski

Matice Hrvatske bb
88000 Mostar
Tel: +387 36 355400
Fax: +387 36 355400
ffhz.mostar@tel.net.ba

Univerzitet Banja Luka
Filozofski fakultet - odsjek Germanistika
  englishsrpski

Trg srpskih vladara 2/II
78000 Banja Luka
Tel: +387 51 301834
Fax: +387 51 347657
rektorat@uni.bl.ac.yu

Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar
Fakultet humanističkih nauka - odsjek germanistika   englishbosanski

USRC "Midhat Hujdur - Hujka"
88 000 Mostar
Tel: + 387 36 571559
fhn@unmo.ba

Univerzitet Sarajevo
Akademija scenskih umjetnosti
  bosanski

Obala Kulina Bana 11
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 215277
Fax: +387 33 272361
Asu_sa@utic.net.ba

Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet - odsjek germanistika   englishbosanski

Franje Račkog 1
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 253100
Fax: +387 33 667873

Univerzitet u Tuzli - Filozofski fakultet
odsjek njemačkog jezika i književnost   bosanski

Muharema Fizovića Fiska 6
75 000 Tuzla
Tel: +387 35 306330, 306331
Fax: +387 35 306332

Vijeće evrope Bosna i Hercegovina   englishbosanski

Fra Grge Martića 2/III
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 264360, 264361, 233934, 233935.
Fax: +387 33 233937
coe.sarajevo@coe.int

WUS Austria   english

ACCESS Centre Sarajevo
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
Tel: +387 33 200070, 650871
Fax: + 387 33 200070
Mail Symbol sarajevo@wus-austria.org

Newsletter

Informacije o svemu što trebate znati o kulturnom programu Goethe-Instituta u Bosni i Hercegovini