ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Goethe-Institut Brüssel
  Rue Belliard 58 • Belliardstraat 58
  1040 Brüssel, Belgien
  www.goethe.de/bruessel

  Αρμόδιος επικοινωνίας: Daniel Göpfert
  Ευρωπαϊκά προγράμματα
  Τηλ.: +32 2 2381162
  Φαξ: +32 2 2345782
  daniel.goepfert@bruessel.goethe.org

  Εκπρόσωπος Τύπου: Viola Noll
  Τηλ.: +49 30 25906-471
  noll@goethe.de

  Σχεδιασμός και τεχνική υλοποίηση ιστότοπου: Tanja Hoffmann
  www.tanjahoffmann.net

  Σύλληψη ιστότοπου: Jens Herrmann & Dario Radišić