Partner

  Ankieta Die Deutschland-Liste jest wspólnym projektem następujących instytucji: Goethe-Institut, DIE WELT i Deutschlandradio Kultur.

    Goethe-Institut
  www.goethe.de
    Deutschlandradio Kultur
  www.dradio.de/dkultur
    Die Welt
  www.welt.de