Wyniki ankiety w poszczególnych krajach są publikowane po niemiecku oraz w języku danego kraju
   W ciągu dwóch miesięcy Instytut Goethego przeprowadzał ankietę wśród europejskich sąsiadów, pytając: Jak postrzegacie Niemcy? Kogo Pani/Pan uważa za najwybitniejszego Niemca, najważniejszy wynalazek niemiecki, najpiękniejsze utwory muzyczne? Co się Pani/Panu szczególnie podoba w Niemczech, a co nie podoba się w ogóle?

   W ankiecie Die Deutschland-Liste wzięło udział 13 000 osób z 18 europejskich krajów – od Helsinek po Istanbuł, od Lizbony po Mińsk.
    

   Spojrzenie z innej strony
   Prawda jest zawsze po stronie obserwatora: Czego Niemy mogą nauczyć się o sobie, mając okazję przyglądnąć się swemu krajowi z perspektywy sąsiadów. Eckhard Fuhr (DIE WELT)Więcej ...
   Partner: