Резултати

  Резултати от анкетата ЛИСТА ЕВРОПА

  С 22 235 участници резултатите от анкетата „ЛИСТА ЕВРОПА” надминаха очакванията. Ако сте участвали и Вие, благодарим Ви от сърце!

  Въпросите за най-добрия филм, най-привлекателния град или тайния европейски ориентир получиха отговор на 24 езика в 30 страни. На въпроса „Какво означава Европа лично за Вас” мнозина дадоха класически отговори като мир, многообразие или единство. Но се срещат също „национален егоизъм” и дори „свобода, крепост, любов”. А това означава, че Европа е „дом” - „imperfect but right“.

  Под „краен резултат” ще намерите топ 10 по отделните въпроси. А „резултати по страни” информира за 10-те най-често срещани отговора от участващите страни. Режисьорът Лукино Висконти по-популярен ли е във Франция или в родината си Италия? Фатих Акин повече фенове в Испания ли има или в Германия?

  Потърсете и открийте многообразието на европейските перспективи!

  Краен резултат » Резултат: България »