КонтактGoethe-Institut Brüssel
Rue Belliard 58 • Belliardstraat 58
1040 Bruxelles • Brussel
www.goethe.de/bruessel

Лице за контакт: Мани Пурнаги
Европейски проекти
тел. +32 2 2381162
факс +32 2 2345782
mani.pournaghi@bruessel.goethe.org

Контакт за пресата: Виола Нол
тел. +49 30 25906-471
noll@goethe.de

Уебдизайн и техническо оформление: Леа Делазер
Datenauswertung: Heike Sinn

Редакционна колегия