LISTA EUROPEJSKA: W poszukiwaniu kultury europejskiej