ЛИСТА ЕВРОПА

В търсене на европейска култура

Целта на проекта ЛИСТА ЕВРОПА е да приобщи хората към Европа. Понастоящем акцентът е поставен върху финансови, валутни и икономически проблеми. Това отклонява вниманието от други трайни въпроси като липсата на въображение за една по-смислена Европа, съградена от нейните граждани.

Чрез проекта ЛИСТА ЕВРОПА Гьоте-институт съвместно с Дойчландрадио Култура и в. „Ди велт” реагира на тази криза. Целта е хората да почувстват нашия континент и заедно да изградят платформа за създаване на визия за културна Европа.

30 Гьоте-института в Европа и съседни страни и (потенциални) кандидати за присъединяване към ЕС питат хората за наличието на европейска култура.

ЛИСТА ЕВРОПА трябва да намери нови отговори на стари въпроси като напр. как гледаме на себе си като европейци отвъд държавните граници, какво ни обединява и как ни възприемат съседите.

Как чувствате Европа? Какъв е Вашият поглед към Европа? Кои според Вас са най-значимите културни постижения на Европа? Въпросите на европейската култура са отражение на нашата европейска душевност и същевременно основа за дискусия за изграждането на бъдещата Европа.

Надяваме се на отговори на въпроса в какво се състои стойността на Европа (анализ). Същевременно дебатът за Европа се обогати с културен елемент (комуникация). За нас особено важно е включването на интересуващите се от Европа граждани (участие).

Проектът се състои от четири етапа:

Анкета
Анкетата стартира на 21 март 2013 г. на интернет страниците на всички участващи Гьоте-институти на немски език и на езиците на съответните страни. Въпросите се отнасят до най-значимите културни постижения на нашия континент, но и защо Европа изглежда толкова привлекателна като културно пространство и място за живеене.

Коментари
На следващия етап известни личности от страните-домакини ще коментират резултатите, които ще бъдат публикувани и от нашите медийни партньори Дойчландрадио Култура и в. „Ди велт”. Но не само техният глас ще бъде чут – от м. юни 2013 г. за коментар са поканени и членовете на общността в мрежата.

Творчески ателиета
В творчески ателиета 20 младежи под ръководството на специалисти ще разгледат резултатите и ще ги претворят творчески. Участниците и техните работи ще обогатят заключителната конференция.

Конференция
Заключителна конференция през пролетта на 2014 г. с участието на интелектуалци, политици и творци от участващите страни, които преди това са коментирали резултатите, ще придаде завършен вид на нашия проект. Особено важно е включването на младежите от творческите ателиета и на резултатите от тяхната работа, за да се получи европейско съзвучие.

Листа Германия

Какво мисли Европа за Германия? Отговори от 18 страни

Гьоте-институт

Научете повече за дейността на Гьоте-институт