EUROPA-LISTE

Hledání evropské kultury

Cíl EUROPA-LISTE je nadchnout lidi pro Evropu. Veřejný zájem se momentálně zaměřuje na otázky financí, měny a hospodářství. To odvádí pozornost od jiných, dlouhodobějších otázek jako např. nedostatek fantazie pro smyslovější Evropu, utvářenou více samotnými občany.

Projektem EUROPA-LISTE reaguje Goethe-Institut společně s Deutschlandradio Kultur a DIE WELT na tuto krizi. Cílem je poskytnout co nejvíce lidem možnost zažít Evropu a společně vytvořit platformu, v níž můžete sami spoluutvářet své vize kulturní Evropy.

30 Goethe-Institutů v Evropě, v sousedních zemích a (potenciálních) kandidátských zemích EU kladou lidem otázky o evropské kultuře.

EUROPA-LISTE má nalézt nové odpovědi na staré otázky, jak sami sebe vnímáme napříč národním hranicím, co nás spojuje a jaký pohled na nás mají naši sousedé.

Jak prožíváte Evropu? Jaký je Váš pohled na Evropu? Co jsou ve Vašich očích ty největší evropské vymoženosti? Otázky evropské kultury jsou odrazem „evropského rozpoložení mysli“ a současně tvoří základ potřebný k diskusi o budoucí podobě Evropy.

Slibujeme si od toho odpovědi na otázku, co tvoří evropské hodnoty (analýza). Zároveň diskuse o Evropě získává i kulturní aspekt (komunikace). Zahrnutí proevropsky smýšlejících občanů je pro nás obzvlášť důležité (participace).

Projekt má 4 fáze:

Anketa
Anketa odstartuje souběžně na stránkách všech zúčastněných Goethe-Institutů 21. března, v německém a místním jazyce. Anketa klade otázky týkající se nejen významných evropských kulturních vymožeností, ale zajímají nás i důvody, které Evropu činí atraktivní jako kulturní a životní prostor. x

Komentáře
Na závěr výsledky okomentují prominenti z jednotlivých zemí. Ty budou zveřejněny na webových stránkách projektu a také prostřednictvím našich mediálních partnerů - Deutschlandradio Kultur a DIE WELT. Ale zazní zde nejen hlasy známých osobností – i příznivci virtuálního prostoru jsou samozřejmě zváni ke komentářům výsledků - od června 2013.

Kreativní laboratoře
V kreativních laboratořích se 20 mladých účastníků pokusí výsledky pod odborným dozorem umělecky interpretovat. Účastníci a jejich vzniklé práce obohatí závěrečnou konferenci.

Konference
Závěrečná konference s intelektuály, umělci a politiky z jednotlivých zemí – kteří nejprve výsledky okomentovali – zakončí celý projekt. Obzvlášť důležité je zahrnutí mládeže, která se účastnila workshopů, a jejich uměleckých výsledků. Jen tak můžeme nechat evropský kulturní kánon zaznít.

„Deutschland-Liste“

Co si Evropa myslí o Německu? Odpovědi z osmnácti zemí

Goethe-Institut

Dozvěďte se více o aktivitách Goethe-Institutu