Europa-listen

På jagt efter en europæisk kultur

Målet med Europa-listen er at gøre folk begejstrede for Europa. I øjeblikket er det meste af opmærksomheden rettet mod finansielle, monetære og økonomiske spørgsmål. Det betyder, at andre mere langsigtede spørgsmål overses, såsom den manglende fantasi til at skabe et mere sanseligt Europa præget af borgerne.

Med projektet Europa-listen reagerer Goethe-Instituttet, i samarbejde med Deutschlandradio Kultur og DIE WELT, på denne krise. Vores mål er at bringe Europa tættere på borgerne og skabe en platform, fra hvilken de kan udtrykke deres visioner for et kulturelt Europa.

30 Goethe-Institutter i Europa, i nabolandene og i ansøgerlandene spørger folk om europæisk kultur.

Europa-listen skal finde nye svar på gamle spørgsmål: hvordan ser vi os selv som europæere på tværs af de nationale grænser, hvad forener os, og hvordan opfatter vores naboer os?

Hvordan oplever du Europa? Hvad er din vision for Europa? Hvad betragter du som de største kulturelle landvindinger på europæisk plan? Spørgsmålet om den europæiske kultur afspejler den ”europæiske stemning” og udgør grundlaget for en diskussion om Europas fremtidige udformning.

Derfor håber vi på at få svar på spørgsmålet om, hvad der er værdifuldt ved Europa (analyse). Debatten om Europa har samtidig en kulturel dimension (kommunikation). Vi er særligt interesserede i, at borgere med interesse for Europa deltager (deltagelse).

Projektet er opdelt i fire faser:

Meningsmålingen
Meningsmålingen lanceres samtidigt på alle de deltagende Goethe-Institutters netsteder den 21. marts 2013, på tysk og på det pågældende lands sprog. Den dækker dels de mest betydningsfulde kulturelle landvindinger på europæisk plan, dels grundene til, at Europa tilsyneladende udgør et så attraktivt leve- og kultursted.

Kommentarer
Kendte personer fra de deltagende lande kommenterer resultaterne. Deres kommentarer vil blive offentliggjort her på vores netsted og hos vores mediepartnere Deutschlandradio Kultur og DIE WELT. Men ikke kun de kendte personers stemmer vil blive hørt: fra juni 2013 vil alle have mulighed for at kommentere resultaterne online.

Kreativt værksted
I forbindelse med vores kreative værksteder vil ca. 20 unge se nærmere på resultaterne og fortolke dem kunstnerisk med hjælp fra eksperter. Deltagerne vil blive inviteret til afslutningskonferencen, hvor deres værker vil blive udstillet.

Konference
Projektet afsluttes i foråret 2014 med en konference med deltagelse af intellektuelle, politikere og kunstnere fra de deltagende lande, som allerede på forhånd har kommenteret resultaterne. Det er også meget vigtigt, at de unge, som har deltaget i de kreative værksteder, er med og får mulighed for at udstille deres værker og dermed gøre den europæiske kulturarv endnu mere tilgængelig.

Tyskland-listen

Hvad synes europærerne om Tyskland. Læs svar fra 18 lande.

Goethe-Institut

Læs mere om Goethe-Instituttets aktiviteter