EUROOPPA-LISTA

Eurooppalaista kulttuuria etsimässä

EUROOPPA-LISTAN tarkoituksena on herättää kiinnostusta Eurooppaan. Tällä hetkellä raha-, valuutta- ja talousasiat ovat huomion keskipisteenä, mikä vie ajatukset monista muista, päivänpolttavista asioista. Tarvitaan esimerkiksi paljon uusia ideoita asukaslähtöisten projektien toteuttamiseen.

EUROOPPA-LISTA on Goethe-Institutin, Deutschlandradion kulttuuritoimituksen ja DIE WELT –lehden yhteinen reaktio vallitsevaan kriisiin. Tavoitteena on, että mahdollisimmat monet voisivat kokea Euroopan omakohtaisesti ja luoda foorumi, jossa ihmiset voivat yhdessä muovata visioitaan kulttuurisesta Euroopasta.

30 Goethe-Instituuttia Euroopassa ja naapurimaissa ja mahdollisesti EU:hun liittyvissä maissa kysyy ihmisiltä, mitä on eurooppalainen kulttuuri.

EUROOPPA-LISTA etsii uusia vastauksia vanhaan kysymykseen: Mitä me eurooppalaiset ajattelemme maitten rajat ylittävästä eurooppalaisuudesta? Mikä meitä yhdistää? Mitä naapurimme ajattelevat meistä?

Minkälaiseksi koet Euroopan? Mitkä sinun mielestäsi ovat Euroopassa tärkeimmät saavutukset kulttuurin alalla? Kulttuuri kuvastaa myös yleisiä mielialoja ja voi toimia perustana keskustelulle tulevaisuuden Euroopasta.

Toivomme saavamme vastauksia kysymykseen, mikä tekee Euroopan arvokkaaksi (analyysi). Euroopasta käytävä keskustelu koskettaa myös kulttuuria (kommunikaatio) ja Euroopasta kiinnostuneiden vastaajien mukaan saaminen on erityisen tärkeää (osallistuminen).

Projektissa on neljä vaihetta:

Kysely
Kysely starttaa 21.2.2013 samanaikaisesti Goethe-Instituutin verkkosivuilla kaikissa osallistujamaissa saksaksi ja paikallisella kielellä. Kyselyyn osallistujilta kysytään mielipidettä Euroopan merkittävimmistä kulttuurisaavutuksista ja siitä, miksi Eurooppaa pidetään kiinnostavana kulttuurisena tilana ja asuinpaikkana.

Kommentointi
Julkisuuden henkilöt eri osallistujamaista kommentoivat kyselyn tuloksia, jotka julkaistaan tällä verkkosivulla sekä mediapartnereittemme (Deutschlandradio Kultur, DIE WELT) kanavia käyttäen. Mutta muutkin kun kuuluisuudet saavat äänensä kuuluviin – kaikki verkkosivulla käyvät ovat tervetulleita kommentoimaan kyselyn tuloksia kesäkuusta 2013 lähtien.

Creative Labs
Luovuuspajoissa noin 20 nuorta eri osallistujamaista havainnollistaa kyselyn tuloksia luovalla tavalla. Nuoret ja heidän luomansa teokset ovat mukana päätöskonferenssissa.

Konferenssi
Keväällä 2014 projekti huipentuu konferenssiin, johon osallistujamaista kutsutaan tuloksia kommentoineita älymystön edustajia, taiteilijoita, poliitikkoja ja työpajan osallistujia.
Tärkeässä osassa ovat myös työpajoihin osallistuneet nuoret ja heidän teoksensa, jotka elävöittävät eurooppalaista kulttuuria konkreettisella tavalla.

Saksa-lista

Mitä Eurooppa ajattelee Saksasta? 18 maan vastaukset.

Goethe-Institut

Lue lisää Goethe-Institutin toiminnasta