EVROPSKA LISTA

U potrazi za evropskom kulturom

Cilj EVROPSKE LISTE je da poveća zanimanje ljudi za Evropu. Javni fokus trenutno počiva na finansijskim, monetarnim i ekonomskim pitanjima. To nas odvlači od drugih, trajnih pitanja, poput npr. manjka mašte za senzibilniju Evropu, koju mnogo više oblikuju njeni sami građani.

Projektom EVROPSKA LISTA Goethe-Institut zajedno sa Deutschlandradio Kultur i DIE WELT reaguje na ovu krizu. Cilj je da se omogući mnogim ljudima da dožive Evropu i da se zajednički stvori platforma na kojoj oni mogu da oblikuju svoju viziju kulturne Evrope.

30 Goethe-Instituta u Evropi i susednim zemljama i (potencijalnim) zemljama članicama Evropske unije postavlja pitanja o evropskoj kulturi.

EVROPSKA LISTA treba da pronađe nove odgovore na stara pitanja, kako mi shvatamo sebe kao Evropljane s one strane nacionalno-državnih granica, šta nas drži na okupu i kako naši susedi gledaju na nas.

Kako Vi doživljavate Evropu? Kako Evropa izgleda u Vašim očima? Koja su najveća kulturna dostignuća Evrope sa Vaše tačke gledišta? Pitanja evropske kulture su slika „evropskog raspoloženja“, a ujedno i osnova za diskusiju o oblikovanju buduće Evrope.

Nadamo se odgovorima na pitanje šta to čini vrednost Evrope (analiza). Istovremeno i debata oko Evrope dobija kulturnu dimenziju (komunikacija). Uključivanje građana i građanki koji se interesuju za Evropu nam je naročito važno (participacija).

Projekat ima četiri nivoa:

Anketa
Anketa kreće 21. marta 2013. simultano na internet-stranicama svih Goethe-Instituta koji učestvuju u programu, na nemačkom jeziku i na jeziku matične zemlje. Pitanja se odnose kako na značajna kulturna dostignuća Evrope, tako i na razloge zbog kojih se Evropa čini tako atraktivna kao kulturni, ali i životni prostor.

Komentari
Na kraju će prominentne ličnosti iz svake od zemalja komentarisati rezultate. Komentari će biti objavljeni na veb-stranici, kao i kod naših medijskih partnera Deutschlandradio Kultur i DIE WELT. Ali neće se ovde čuti samo prominentni glasovi – pozivamo i onlajn-zajednicu da od juna 2013. da svoje komentare na rezultate ankete.

Kreativne laboratorije
Na kreativnim radionicama se oko 20 mladih pod stručnim nadzorom suočava sa rezultatima i interpretira ih na umetnički način. Učesnici i nastali radovi će obogatiti završnu konferenciju.

Konferencija
Završna konferencija će na proleće 2014. sa intelektualcima, političarima i umetnicima iz zemalja učesnica – koji su prethodno iskomentarisali rezultate – zaokružiti ovaj projekat. Pritom je od naročite važnosti uključivanje mladih koji su učestvovali na radionicama, kako bi bilo moguće time doživeti evropski kulturni kanon.

Nemačka lista

Šta Evropa misli o Nemačkoj? Odgovori iz 18 zemalja.

Goethe-Institut

Saznajte više o aktivnostima Goethe-Instituta