AVRUPA LİSTESİ

Bir Avrupa Kültürünün Arayışı İҫinde

AVRUPA LİSTESİNİN amacı, insanların Avrupa’ya ilgi duymasını sağlamaktır. Genel olarak Avrupa’ya bakışın odak noktası mali, parasal ve ekonomik konulardadır. Bu durum, Avrupa’nın keşfedilmeye değer yönlerinin ve insani vurgunun önüne geçmektedir.

Goethe Institut, Deutschlandradio Kultur ve DIE WELT ile birlikte bu bakış aҫısını deḡiştirmeyi amaçlamaktadır. Hedef, Avrupa’yı birçok insan için keşfedilecek bir yer olarak sunmak ve Avrupa kültürüne kendi vizyonunuzu katabileceḡiniz ortak bir platform oluşturmaktır.

Avrupa Birliği ülkeleri, komşuları ve aday ülkelerdeki 30 Goethe Institut, insanlara Avrupa Kültürüne ilişkin sorular yönelttiler.

AVRUPA LİSTESİ eski sorulara yeni cevaplar aramaktadır. Ülke sınırları dışında avrupalıyı nasıl gördüḡümüz, bizi bir arada tutanın ne olduḡu ve komşuların bize nasıl baktıḡı gibi sorular.

Avrupa’yı nasıl yaşarsınız? Avrupa’ya bakışınız nedir? Sizin gözünüzden Avrupa’nın en önemli kültürel kazanımı nedir? Avrupa kültürüne ilişkin konular, Avrupa’nın ruh halinin aynasıdır ve aynı zamanda gelecekteki Avrupa’yı tartışmak iҫin ideal bir zemindir.

Böylelikle Avrupayı oluşturan deḡerlerin ne olduḡu sorusuna cevap bulmayı ümid ediyoruz (analiz). Avrupa üzerine yapılan tartışma, aynı zamanda kültürel bir kimlik kazanacaktır(iletişim). Avrupaya ilgi duyan vatandaşların katılımı bizim iҫin özellikle önemlidir (katılım).

Proje dört basmaktan oluşmaktadır:

Anket
Anket 21 Mart 2013 de, katılan tüm Goethe Institutların web sitelerinde, eş zamanlı olarak Almanca ve o ülkenin dilinde yayınlanacaktır. Anket bir taraftan Avrupa’nın önemli kültürel kazanımlarını sorgularken diḡer taraftan da kültür ve yaşam alanı olarak Avrupa’yı ҫekici kılan sebepleri araştırmak amacındadır.

Yorumlama
Akabinde katılan konuk ülkelerden tanınmış kişiler sonuçları yorumlayacaklardır. Bu yorumlar bu web sitesinde ve medya partnerimiz olan “Deutschlandradio Kultur” ve “DIE WELT” de yayınlanacaktır. Ancak sadece tanınmış kişiler deḡil, network topluluğu da Haziran 2013 den sonra sonuҫları yorumlayabilecektir.

Yaratıcı Atölye
Katılan ülkelerden seçilen tak. 20 genç, sonuҫları inceleyecek ve yaratıcı atölyelerimizde anket sonuçlarını bir önder eşliḡinde sanatsal olarak yorumlayacaklardır. Bu katılımcılar ve çalışmalarının sonuҫları kapanış konferansını zenginleştirecektir.

Konferans
2014 İlkbaharında; daha önce sonuҫları yorumlamış olan entelektüellerin, sanatçıların, siyasetçilerin ve atölye katılımcılarının yer alacağı bir final konferansı ile proje tamamlanacaktır. Atölyeye katılmış olan genҫlerin ve ҫalışmalarının bu konferansa katılması Avrupa’nın ҫok sesli kültürünün yaşayabilmesi iҫin özellikle önemlidir.

Almanya Listesi

Avrupa'nın Almanya hakkında düşündükleri. 18 ülkenin yanıtları.

Goethe-Institut

Goethe Institut hakkında daha fazla bilgi edinin